Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 9'uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, ben de bana sorulan sorular hakkında kısa kısa bilgi vermek istiyorum.

Sayın Tanal bir belgeden bahsetti. Bu belge devletin kayıtlarında mevcut, her türlü denetime tabi tutulmuş resmî bir belgedir. Bu belgede herhangi bir şekilde hukuka aykırı bir işlem asla söz konusu değildir.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - "Uzlaşma yapılmamıştır." dediniz, tutanaklar burada. "Uzlaşma yok." dediniz, uzlaşma var.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Uzlaşma komisyonu önüne gelen olayda hukuki değerlendirmelerini yapmak suretiyle uzlaşmayı sonuçlandırmıştır. Dolayısıyla, bu belgeyi sanki böyle gizli saklı bir belge gibi bize sunmanızı...

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Siz "Bu konuda uzlaşma yok." dediniz Sayın Bakan!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - "Burada ima edilen iddianın belgesi, bilgisi var mı?" dedim, burada bunu gösteren bir belge değildir.

Diğer taraftan, polislerin ek göstergesi, zam ve tazminatlarıyla ilgili olarak da 15 Martta polis kardeşlerimizin aylıklarına bu yansıyacaktır. Yaklaşık 151 lira ile 450 lira arasında polislerimiz Mart 15'ten itibaren artış alacaklardır. Son on dört yılda bütün kamu görevlilerinin ücretlerinde önemli artışlar yaptık. Bunu da onların refah paylarının artması için, refahlarının artması için yaptık.

Diğer taraftan, 2/B arazilerine ilişkin olarak da "2/B arazilerinin kıymet takdiri nasıl yapılıyor?" dendi. O ilgili köydeki veya kentteki taşınmazın bulunduğu mahale göre alım satım bedeli neyse, oradaki rayiç alım satım bedeli, ona göre belirleniyor. Hatta, burada her bir köyümüzün kıymet takdirleri diğer köylerle de, diğer yerlerle de mukayese edilmek suretiyle herhangi bir şekilde bir adaletsizliğin olmasına da asla müsaade edilmiyor. Bugüne kadar yaklaşık 550 bin taşınmazı 2/B kanunu çerçevesinde vatandaşlarımıza sattık ve gerçekten de burada, her yerde taşınmazın hem değerini tespit ederken hem de satış işlemlerini yaparken titiz bir şekilde konuyu değerlendirdik.

Süreyle ilgili olarak, bir kısım vatandaşlarımız 2/B başvurularında süreyi kaçırdıklarını ifade ediyorlar. Bu tarım arazilerinin satışında da gündeme geldi. Bakanlık olarak bu talepleri değerlendiriyoruz, ihtiyaçlara göre gerekirse Bakanlık olarak yaptığımız çalışmayı da Hükûmetimize arz ederiz.

Kayyum atamayla ilgili olarak, adli süreçlerle ilgili olarak bir soru soruldu. Burası bir hukuk devleti, şu anda adli yargı süreci işlemektedir. Burada ilgili makamlar yargısal süreci sürdürmektedir, bir değerlendirmede bulunmam yanlış olur.

Son olarak, dolaylı vergiler, AK PARTİ hükûmetleri döneminde 2002'ye kıyasla bir miktar da olsa azalmıştır. Yani, bugün sosyal güvenlik primleri dâhil, Türkiye'de dolaylı vergilerin oranı 2002 yılında yüzde 46,9'ken 2014 sonu itibarıyla bu yüzde 44,1'e inmiştir. Bu da yüksektir, yani yapmamız gereken şey, tabii ki dolaylı vergilerin payını azaltıp dolaysız vergilerin payını artırmaktır. Bu konuda da hükûmetlerimiz döneminde özellikle kayıt dışı ekonomiyle mücadele bağlamında önemli çalışmalar yapılmıştır.

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Sayın Bakan, Boydak ailesiyle ilgili tatmin edici cevap verin, onu bekliyorum çünkü Kayserililer bekliyor şu anda 14 bin...

BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.

Cevaplarınız bitti mi?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.