Konu:Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Günal ne zaman sıkışsa bunu böyle hazır cephane gibi, temcit pilavı gibi söyleyip söyleyip duruyor.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Söyle de bitsin o zaman, söyle de bitsin.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Arkadaşlar, Maliye Bakanlığında, uzlaşmada hiç kimsenin haksız bir yere 1 kuruş vergisi indirilmez, indirilmesi de mümkün değil. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Haklı yere kaç para indirdiniz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada, bu kürsüde ikide bir gelip bunları söyleyeceğinize bildiğiniz bir şey varsa, gördüğünüz bir şey varsa, elinizde bir belge varsa, bu ülke hukuk devleti, gidersiniz, gereğini yaparsınız.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Söylüyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) - Citibank'ın 3 milyar dolarını nasıl sildiniz, anlat bakalım.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Olmayan şeyler üzerinden namuslu bürokratlara sürekli çamur atamazsınız, bunu asla kabul etmiyorum.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ya yapma ama sen de biliyorsun biz de.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dolayısıyla kürsü orada, söylenecek her şey söylenebilir, söyleyin de görelim bakalım.