Konu:Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce burada bir ifade kullanıldı "SGK açıklarını azalttık." diye. Hatırlarsanız salı günü ben bir konuşma yaptım Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK konusunda ve buraya bir belge getirdim. SGK açıklarının nasıl azalmadığını ve SGK açıkları için bütçeden ayrılan payların nasıl arttığını...

METİN AKGÜN (Tekirdağ) - Elle yazmışsın onu, belge değil.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Kendiniz yazmışsınız onu ya.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Bu belge bu değildir efendim, ben o gün gösterdiğim belgeden bahsediyorum ve Kalkınma Bakanlığının sitesinden alabileceğinizi ifade ettim. Bütçeden ayrılan pay, SGK açıklarını kapatmak için sürekli artmıştır. İsterseniz o veriyi size yine veririm.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Ne veriyorsunuz?

LALE KARABIYIK (Devamla) - İkincisi: Artık çoğu ülke IMF'e borçlanma ihtiyacı duymuyor sayın vekiller çünkü küresel sermaye salınırken, dönem dönem az, dönem dönem çok, portföy yatırımları olurken, yüksek faizinize sermaye çekiyorsunuz ve cari açığınızı bu şekilde sürdürüp yamamaya çalışıyorsunuz.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Allah Allah!

LALE KARABIYIK (Devamla) - Evet, maalesef böyle.

ALİM TUNÇ (Uşak) - KEY ve nemalar ne oldu? KEY ve nemaları kim ödedi? İnsaf ya!

LALE KARABIYIK (Devamla) - Ama ne yazık ki cari açık artık küçülse bile -o da niye küçüldü biliyorsunuz, enerji fiyatları düştüğü için küçüldü, büyüme azaldığı için küçüldü- onu bile artık kapatamıyoruz.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Tabii, tabii, 10 milyar dolarlık yardımı o enerji düşüklüğünden dolayı yapabiliyoruz.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Lütfen dinleyiniz, burada söyleyiniz!

Ya rezervlerden eritiyoruz veya kaynağı belli olmayan paralardan kapatıyoruz, portföy yatırımları için giriş bile azalmıştır. İktidarınız döneminde kasımdan bu yana 17 milyar dolar çıkmıştır, gitmiştir.

Teşekkür ederim.