Konu:Samsun Milletvekili Erhan Usta ile İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


Samsun Milletvekili Erhan Usta ile İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim biraz önce burada yaptığım konuşma muhalefet partisi milletvekillerini ve gruplarını o kadar rahatsız etmiş ki normal bir cümle kuramayacak kadar psikolojileri bozulmuş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Kimyalarını bozmuş, kimyalarını!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Dağıldılar zaten, dağıldılar, daha toparlanamıyorlar!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Ben tabii ki burada siyasetçi olarak, Bakan olarak, herkesin yaptığı gibi, politika yapacağım, rakamları, politikaları değerlendireceğim, rakamlar vereceğim, bunlar üzerinden değerlendirmelerde bulunacağım.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Politika bir aldatmaca değil, dürüstlüktür ama!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bunları yaparken kendi üslubuma uygun olarak da bir tarz izleyeceğim. Ne istiyorsunuz yani ben sizin görmek istediğiniz, görmeye alıştığınız bir tipoloji üzerinden mi konuşayım?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yok, yok.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bakın, her türlü eleştiriye varım, buradaki rakamları, gelirsiniz siz de kendi rakamlarınızı verirsiniz, kendi söylemlerinizi söylersiniz.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Biz kendi rakamlarımızı niye verelim size?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Ben bunlardan son derece memnun olurum. Benim verdiğim her rakamı sonuna kadar yanlışlayabilirsiniz...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Naci Bey, ama gerçekleri tartışalım, ilerleyelim ya!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Ya, Aykut Bey, bir sabredin be kardeşim, bir sabredin ya, bir sabredin!

Değerli arkadaşlar, bakın, şöyle...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Bir şey demedim.

LÜTFİYE İLKSEN CERİTOĞLU KURT (Çorum) - Bir saygılı olun ya, bir saygılı olun!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kimseye benim bürokratlığımı ve siyasetçiliğimi tartışma hakkını asla vermem ve bu kimsenin haddi değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Cengiz'in parasını açıkla, takdir edelim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Ben kendim neysem o olacağım, o olacağım, o olmaya da devam edeceğim. Bu, sizin hoşunuza gitse de, gitmese de, evet, bir Naci Ağbal Maliye Bakanı oldu bu ülkeye...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Millet yaptı millet, oldu oldu. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Millet yaptı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - ...bundan sonra da milletin bütçesini yapmaya devam edecek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sizin, esas, birtakım böyle parti grupları...

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Osman, gel buradan bağır.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Bakın, biraz önce parti gruplarından sözcüler, burada, ağza alamayacağım, almaktan ar duyacağım ifadeleri benimle ilgili kullandılar.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ne dediler? Bir tane örnek verin.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ne için söylüyorsunuz onu?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Devamla) - Ben o ifadeleri ağzıma almaktan ar duyarım. Bu ifadeleri kendilerine iade etmekten bile ar duyarım. Seviyenin düştüğü ve bittiği bir yerde ben artık bunu milletimin vicdanına bırakıyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)