Konu:Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 118 Sıra Sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 119 Sıra Sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Dokuzuncu Tur Görüşmelerinde Hükûmet Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz Hükûmetin bakanlarını çok yıpratma derdinde değiliz, gerçekten ama bu Maliye Bakanı kendisini yıpratmak üzere özel çaba gösteriyor.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Bizim gösterdiğimiz özeni göstermiyor.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sayın Maliye Bakanı, ya, burada bir sürü teknik kalitesi yüksek milletvekilimiz var. Reel rakamlar, nominal rakamlar, bunlar bizim alfabemiz. Onun için, buraya gelip, kendi grubunuzdaki bilmeyen insanlara alkışlattırmak uğruna bunu yapmayın, şık olmuyor, kalite düşüyor. Bunu bilmeyenler olabilir. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AYŞE KEŞİR (Düzce) - Çok ayıp!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Millet onaylıyor, millet!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Şimdi, o zaman bakın, ben bu bağıranlara bir rakam vereyim.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sen kendini ne zannediyorsun?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bakın, 2002 yılında dış borç 115 milyar dolar, 2015 yılında 405 milyar dolar.

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sen profesör müsün? Ne zannediyorsun kendini?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ama ben dürüst bir adamım, "Dolarda bile enflasyon var ve reel olmayabilir" diyebiliyorum ama siz bunu demiyorsunuz çünkü ben onları aydınlatmak zorundayım, biliyorsam aydınlatmak zorundayım. Kamu brüt dış borç stoku 257 milyar TL 2002, 672 milyar TL 2015. Rakam çok artmış değil mi? Ama arkadaşlar, bu rakamlar nominal. Bunu böyle anlatmak varken gelip... Şimdi, bakın, "Köprü yaptık, bilmem ne yaptık." Köprünün parasını kim ödüyor? Beş kuruş ödediniz mi Marmaray'a, sizden sonraki hükûmetler ödeyecek? Köprüyü geçenler ödeyecek, üstelik fahiş ödeyecek.

BAŞKAN - Genel Kurula hitap eder misiniz lütfen.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Havalimanına konan ödeyecek, üstelik fahiş ödeyecek.

Ben size şunu söyleyeyim: Biliyor musunuz, fıkra anlatıyorsunuz, bu bilgileri insanlara verin. Ya, sattığınız TELEKOM, yaptığınızın 10 katı. Havalimanı diyorsunuz, Atatürk Havalimanı, yaptıklarınızın 20 katı, sattınız. TÜPRAŞ'ı müpraşı saymıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Sen ne yaptın, sen?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Maliye Bakanıyla ilgili komik bir şey söylenecekse size çok kısa bir fıkra anlatayım: Bir gün bir ülkede Naci Ağbal Maliye Bakanı olmuş.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)