Konu:Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın 118 Sıra Sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 119 Sıra Sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Dokuzuncu Tur Görüşmelerinde Hükûmet Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:54
Tarih:06/03/2016


Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın dokuzuncu tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir sataşmaya niyetim yok, bir aydınlatmaya ihtiyaç var Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanını.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Biraz evvel Bihlun Hanım yaptı aydınlatmayı.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Çünkü, Sayın Bakana önce şunu anlatmak lazım: Gelir nedir, servet nedir?

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Bakana siz mi anlatacaksınız?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Mesela, bir kişinin 10 bin lira maaşı varsa, başka da bir şeyi yoksa o onun geliridir ama bir kişinin bankada 100 bin lira mevduatı, 2 tane konutu varsa bu bunun servetidir.

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Kılıçdaroğlu'na da böyle bilgi veriyorsunuz, ondan yanıltıyorsunuz siz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Biri akımdır, diğeri stoktur. Birincisi, o temel şeyi anlatmak lazım. (CHP sıralarından alkışlar)

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Bunları siz mi anlatacaksınız Sayın Elitaş'a ya?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - İkincisi, Credit Suisse'in hesabını yapıyor ve nüfusa oranlıyor, diyor ki: Nüfusun yüzde 73'üne denk geliyormuş. Şimdi bu da binde 1'ine denk geliyormuş. Bu kafa şöyle bir kafa: Mehmet Cengiz ile buradaki çaycı arkadaşı eşit gören kafa. Yani, bakın, diyelim ki Mehmet Cengiz, İbrahim Çeçen veya işte Nihat Özdemir, üçü Türkiye'de 5 milyon kişinin servetine sahiptir sayenizde ama o üçüne bakarsanız yirmi beş milyonda 1'idir. Onun için bu tip gelir karşılaştırmalarında nüfus oranlaması yapmayacak bir duruma gelmek lazım.

Bir de, Gini katsayısı hep 2002...

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - O kadar da basit izah etme.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bir diğer mesele şu: Batı medeniyetiyle karşılaştırıyor ama geliri karşılaştırmıyor. Zaten biz Batı medeniyetine sosyal demokrat olarak karşıyız vahşi kapitalizm gelir adaletsizliği yaratır diye, siz de oralardan gidiyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

Üstelik, her bir konuda "Gini katsayısı, Gini katsayısı" diye 2002'ye vurup duruyorsunuz, bakın 2002'deki Gini katsayısına. Sizin döneminizde... Üstelik yanlış hesapladığınızı da ve servet dağılımını göreceğimiz en iyi BDDK verisi. Türkiye'de 1,4 trilyon dolar mevduat vardır ve arkadaşlar, bu mevduatın tam yarısı milyonerlerin hesabındadır, bu milyonerler de Türkiye'de binde 1'dir; tek servet verisi elimizde budur. Daha çok makroekonomi dersi verebiliriz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)