Konu:Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk'ün 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın yedinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:52
Tarih:04/03/2016


Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk'ün 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın yedinci tur görüşmelerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

1) Bir önceki konuşmacı arkadaş 18 milyar TL hayvancılığa para ayırdıklarını söylediler.

Arkadaşlar, nerede yaşıyorsunuz? Et krizi yüzünden Bakanınız bütün bileşenlerle kavga noktasına geldi "Sözümü dinlemiyorlar, sütte sözümü dinlemiyorlar, ette sözümü dinlemiyorlar, et fiyatını istediğimden daha fazla veriyorlar." diyor.

Önce Süt Endüstrisi Kurumunu kapattınız, bütün KİT'leri yok ettiniz, özelleştirdiniz, sattınız, şimdi de etin fiyatını indirmeye çalışıyorsunuz, hayvancılığın kalkındığını söylüyorsunuz. İnsaf edin.

2) Tohumculuğu artırdığınızı söylüyorsunuz. Doğrudur ama benim çiftçim her sene tohumu daha pahalı alıyor, daha fazla para harcıyor.

3) Sulamadan bahsediyorsunuz, sizden önceki on yıldaki sulama alanı kadar sulama alanı açamadınız. Yılda ortalama 50 bin dekar sulama alanı açıyorsunuz ve son yaptığınız programda "2019'a kadar 1 milyon hektar sulayacağız." diyorsunuz. Aynı modelle giderseniz yirmi yıl sonra bunu gerçekleştirirsiniz.

4) Sadece ayçiçeği, pirinç -tekrar söylüyorum- ayçiçeği, pirinç dışında başka hiçbir üründe üretim artışınız yok. Hemen birazdan gelin, tek tek bütün ürünleri sizlere çıkarayım, göstereyim; ayçiçeği, pirinç, bir de mısır -özür dilerim- 3 ürünün dışında 2002'den bugüne bütün ürünlerde geri sayıyorsunuz. Çok açık, net ham maddede ithalatçıyız. Rakamları söyledim, 140 milyon ton yurt dışından ithal ürün elde etmişiz, 150 milyar dolar para vermişiz. Yaşasın yabancı ülkelerin çiftçisi, kahrolsun benim halkımın çiftçisi(!)

Reformlarınız ne biliyor musunuz? Köyden kente göç, köyleri yoksullaştırmak. Köyde 60 yaşın altında insan kalmadı, hepsi kentte ve siz kentte olanları sadece yönetiyorsunuz. Hiçbir şekilde tarımda bir adım bile ileri atma şansınız olmadı, atmak gibi bir derdiniz de yok. Çok uluslu şirketlere ve konvansiyonel tarıma dönük işletme yapıyorsunuz.

Hayvancılığın, bir kere, düşmanısınız, beton zeminlere hayvanları yığıyorsunuz, oradan verim alıyorsunuz. Sayın Bakanım, 9 milyar TL son dönemde sıfır faizli kredi verdiniz, şimdi de 3 milyar TL vereceksiniz, nereye gitti bu para?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Devamla) - Neden et üretimi artmadı? Neden hayvancılıkta bunu çekiyoruz? Bunu özellikle sizden duymak isterim.

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)