Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:52
Tarih:04/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ABDULLAH ÖZTÜRK (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nda AK PARTİ adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ilgili konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bugün Mardin Nusaybin'de şehit olan polislerimiz Ercan Günay ve Murat Dündar'a; Şırnak İdil'de şehit olan askerlerimiz Üsteğmen Mehmet Çiftçi ve Uzman Çavuş Musa Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ olarak on üç yılda neler yaptık? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak tarımda stratejik planlamaya geçtik ve yine Tarım Kanunu hükûmetlerimiz döneminde çıkarıldı. Tarımsal destekleri 5,5 kat artırdık. 2002'de 1 milyar 800 milyon lira olan tarımsal destek, 2015 yılında 10 milyar liraya kadar yükseltilmiştir. Son on üç yılda Türk çiftçisine ödediğimiz nakdî karşılıksız hibe desteği toplamda 80 milyar liraya kadar çıkmıştır.

Çiftçilerimiz için en önemli 2 konu mazot ve gübre. İlk kez mazot desteğini 2003 yılında Hükûmetimiz başlatmıştır. 2003 ilâ 2015 döneminde toplam 6 milyar lira mazot desteği verilmiştir. Mazot desteğiyle maliyetin ortalama yüzde 16'sı karşılanmıştır.

Gübre desteğini 2005 yılında ilk kez doğrudan çiftçilerimize vermeye başladık. Gübre desteğiyle, maliyetin ortalama yüzde 15'i karşılanmıştır. Okan Bey kardeşim, Değerli Milletvekilime de buradan konuşmasına ilaveten bir şey söylemek istiyorum. Yüzde 18 KDV'nin yansımadığını bugün gündüz bölümünde söyledi. Ben kimyevi gübrenin içinde olan bir kardeşiniz olarak bunun tamamının yansıdığının altını çiziyorum. Bütün gübre cinslerini tek tek, istediğiniz gübreyi bana sorabilirsiniz. Yüzde 15 bila değil, tamamen, yüzde 18'inin piyasaya yansımasını altını çizerek söylüyorum. Zaten, burada yüzde 15'lik bir desteğimiz varken bu yüzde 18'i de ilave edersek, yüzde 18 mertebelerinde, bugün, 2016 itibarıyla gübrede çiftçimiz desteklenmektedir. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Evet, değerli milletvekillerim, hububatı ve baklagilleri de prim desteği kapsamına aldık. Tarımsal kredilerde faiz oranlarını düşürdük. Bu oranlara bakacak olursak, takdir edersiniz ki 2002 yılında hayvancılık kredileri yüzde 59 mertebelerindeydi. Evet, bugün, hayvancılık kredisi yüzde sıfır. Bitkisel üretimde kullanılan kredi miktarı oranları da yüzde 69 mertebelerindeyken bugün sadece ve sadece yüzde 4. Evet, bu AK PARTİ Hükûmetinin bir başarısıdır değerli milletvekillerim.

Tekraren, Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından kullandırılan kredilerin miktarı 2002 yılında 529 milyon lira; evet, bugün, 2016 yılında tam tamına 54 kat artarak 28,5 milyar liraya ulaşmıştır.

Bitkisel üretimimizi artıran birçok projeyi hayata geçirdik. Yerli tohumculuğu ve fidancılığı ilk kez biz destekledik. Son on yılda tohumculuk ve fidancılık için 1 milyar 100 milyon lira hibe desteği verdik. Tohumluk üretimimiz 2002 yılında 145 bin ton iken 2015 yılında 890 bin tona çıkarıldı. Türkiye'yi tohum ihraç eden bir ülke konumuna ulaştırdık. Tohumluk ihracatımız 17 milyon dolardan 150 milyon dolara çıkarıldı.

Yıllardır ihmal edilen hayvancılığa da hükûmetlerimiz döneminde sahip çıktık. 2002 yılında sadece 83 milyon lira olan hayvancılık desteğini 2015 yılında 3 milyar liraya çıkardık. Son on üç yılda hayvancılığa toplam 18 milyar lira destek verdik. Küçükbaş hayvancılığı ilk kez biz destekleme kapsamına aldık.

Türkiye'nin en büyük ve en önemli kırsal kalkınma hamlesini başlattık. Yüzde 50 hibeli kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında ulusal kaynaklar ve IPARD Avrupa Birliği fonlarıyla toplam 4,5 milyar lira hibe desteği verdik.

Tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması için 2006 yılında başlatılan ulusal kaynaklı yüzde 50 hibe destekleriyle 5.654 yeni tarımsal sanayi tesisini tamamladık. Faaliyete geçen bu tesislere 1 milyar 200 milyon lira hibe verdik ve bu vesileyle 60 bin kişiye de istihdam sağlanmış oldu.

Benim de milletvekili olarak temsil ettiğim Kırıkkale'nin de içinde olduğu 39...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ABDULLAH ÖZTÜRK (Devamla) - ...ili 2016'dan itibaren kırsal kalkınma programına almalarından dolayı Hükûmetimize teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, yeni milletvekiliyim takdir edersiniz, süreyi tam kullanamadım, tam Kırıkkale'ye geldim ama süre bitti.

LEVENT GÖK (Ankara) - Baştan Kırıkkale'yle başlayacaktın.

ABDULLAH ÖZTÜRK (Devamla) - Sayın Başkan da bizi hiç ikaz etmedi.

BAŞKAN - Karşıda yazıyor Sayın Vekil, o yüzden ikaz etmiyorum ama siz eğer yeni bir milletvekiliyseniz ben sözünüzü tamamlamanız için bir dakika size söz veriyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ABDULLAH ÖZTÜRK (Devamla) - Çok teşekkür ederim, sağ olun.

Değerli milletvekilleri, hoşgörünüze sığınıyorum, teşekkür ediyorum.

Kırıkkale'de sağladığımız tarımsal destekler var, ben küçücük iki satırda da bunu tamamlayayım.

Kırıkkaleli çiftçilerimiz 2002 yılında 12 milyon lira tarımsal destek almış iken 2015 yılında bunu 2,5 kat artırarak 31,5 milyon liraya çıkardık. Hükûmetlerimiz döneminde Kırıkkale'ye toplam 380 milyon lira nakit hibe tarımsal destek verilmiştir.

Kırıkkaleli çiftçilerimize 2002 yılında 113 bin lira hayvancılık desteği verilmiş iken bugün 2015 yılında 5,5 milyon liraya çıkarttık. İnşallah, hükûmetlerimiz döneminde Kırıkkale'ye toplam 34,5 milyon lira hayvancılık desteğini de ödediğimizi belirtiyorum.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

2016 bütçesinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)