Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:52
Tarih:04/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET İLKER ÇİTİL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Bilimler Akademisi 2016 yılı bütçesi için grubum adına söz almış bulunmaktayım. Sizleri ve bizi televizyon başında izleyen kıymetli, aziz vatandaşlarımızı buradan saygıyla selamlıyorum.

Bugün ve önceki süreçte güneydoğumuzda şehit olan tüm askerimize, polisimize, sivillerimize, hatta hizmet için orada bulunan sağlıkçı şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da ben buradan acil şifalar diliyorum. Görevi başında çarpışan, canı pahasına orada bizler için mücadele eden güvenlik güçlerimize de Allah'tan kolaylıklar diliyorum.

Evet, bilimin, bilim insanlarının ve bilimsel çalışmaların her zaman uygarlık, toplumsal gelişme, refah açısından belirleyici bir etkiye sahip olduğu gerçeğinden hareketle kurulan ve Türkiye'nin ulusal akademisi olan Türkiye Bilimler Akademisi 7 Ocak 1994 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Türkiye Bilimler Akademisi, yirmi iki yıl boyunca amaçları doğrultusunda çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Akademi, bilimsel öngörü çalışmalarından bilim insanı ödül ve destek programlarına, uluslararası temsil görevlerinden bilimsel iş birliği projelerine, bilimsel konferanslardan kültür projelerine, bilimsel nitelikli birçok yayından Türkçe bilim terimleri projelerine kadar program, proje ve faaliyet ile bilime ve bilim insanlarına hizmet amacı doğrultusunda faaliyetler göstermektedir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye Bilimler Akademisi bu faaliyetlerinin yanı sıra destek, ödül ve burs programları, bilimsel program, yayınlar, uluslararası ilişkiler başlıkları altında çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, tıp camiasında her geçen gün önemi artan kök hücreyle ilgili önemli çalışmalar yapan Kök Hücre Çalışma Grubu; yine, insan ölümlerinin en yaygın sebeplerinden olan kanser hastalığıyla ilgili ülkemiz genelinde çalışmalar yürüten Kanser Çalışma Grubu önemli faaliyet alanlarıdır. Bu gruplar ve diğer çalışma grupları vasıtasıyla sempozyumlar, çalıştaylar ve bilimsel toplantılar yapılarak ülke bilimi ve kültürü için önemli katkılar sağlanmaktadır. Bu çalışmalara örnek olarak 2015 yılı içerisinde Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan Problemler Sempozyumu Raporu da yayımlanmıştır. Bu bağlamda, kanser tedavisinde hizmet sunumunda kalitenin daha da artırılabilmesi için, aksaklıkların giderilmesi ve hızlı bir şekilde üzerine gidilmesi de amaçlanmaktadır.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi kök hücre araştırmalarının taşıdığı önemi göz önüne alarak Türkiye Bilimler Akademisi Kök Hücre Çalışma Grubu adı altında, bünyesinde farklı disiplinlerden gelen üyelerin bulunduğu, bilim insanlarının katılımına açık bir grup oluşturulmuştur. Kök Hücre Grubu, çalışmalarının, insan sağlığı konusundaki değerinin farkındalığıyla ülkemizin bilim alanındaki birikimini ülke hizmetine yöneltecek girişimlerde bulunmak, ülkemiz için büyük önem taşıyan ve ancak akademi öncülüğünde gerçekleştirilebilecek olan konuları yaşama geçirme görevini üstlenmiştir.

Sayın milletvekilleri, dünya bilim akademileri topluluğunun en faal ve en saygın üyelerinden biri olarak ülkemiz bilim politikalarına yön veren bir bilim akademisi olma vizyonuyla çalışmalarına devam eden Türkiye Bilimler Akademisi, 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılında da Türkiye'nin ulusal akademisi olma sorumluluğunu ve stratejik bir yaklaşımla amaç ve görevlerini mevcut yeni program ve projelerle daha etkin olarak gerçekleştirmeye de devam edecektir.

Bilim dünyasının baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüz dünyasında AK PARTİ iktidarlarımız, pozitif bilimler ve gelişen teknoloji endeksli kalkınma programlarını hayata geçirmiş, bundan sonra da başarıyla devam ettirecektir.

Bilim dünyasının, TÜBA'nın yanı sıra TÜBİTAK, üniversitelerimiz, enstitülerimiz, araştırma laboratuvarlarımızda AR-GE ve inovasyon odaklı bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve özendirilmesiyle Türkiye'miz daha müreffeh yarınlara ulaşacaktır.

Hazır sağlık konusuna değinmişken, güneydoğuda Hükûmetimizin, teröristlere karşı, millî birlik ve beraberliğimize kasteden kan emici teröristlere karşı yaptığı operasyonlarda o bölgede hizmet eden, canı pahasına, canını ortaya koyarak mücadele eden, hizmet eden sağlıkçılarımıza, hekimlerimize, tüm sağlık teşkilatımız üyelerine ben buradan teşekkür ediyorum.

Yine, bu süreçte ve tüm süreçlerde, bu PKK ile kan emici, birlik beraberliğimize kasteden teröristlere karşı yurdumuzun her köşesinde, özellikle de belli bir süredir devam eden güneydoğuda çarpışan askerlerimizi canıgönülden kutluyorum. Oradan bir polis arkadaşımızın bizden bir ricası var: "Biz burada çarpışıyoruz, canımız pahasına çarpışıyoruz, kardeşlerimiz belki bu topraklar için yanımızda şehit oluyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET İLKER ÇİTİL (Devamla) - Sizlerden ricamız, ne olursa olsun sonuna kadar devam edin, tek bir silahlı unsur kalmayıncaya kadar devam edin, yılmayın. Biz burada sizler için, geleceğiniz için, çocuklarımızın rahat nefes alıp verebilmesi için çarpışıyoruz, sizden de destek bekliyoruz." diyorlar.

BAŞKAN - Sayın Çitil, süreniz bitti.

MEHMET İLKER ÇİTİL (Devamla) - Ben, bu doğrultuda hem orada hizmet eden sağlık çalışanlarımıza hem Türkiye'nin dört bir yanında hizmet eden ve sağlığa çağ atlatan başta çalışanlarımız olmak üzere her iki Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ve Mehmet Müezzinoğlu'na, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'na ve kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)