Konu:Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:52
Tarih:04/03/2016


Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

YASİN AKTAY (Siirt) - Evet, Sayın Başkan, tabii, pişkinlik diye başladık, devam ediyoruz, dibi tutmaya başladı iyice. Şimdi, burada, salavat getirmeyle ilgili tabii ki paralel medyanın ısıtıp benim hakkımda yaydığı bir algıyı tekrarlamış oldu, zaten iş birliği içerisinde olduklarını çok iyi biliyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Fakat bu, aynı zamanda, bu memleketin, bu milletin kültürüne, inancına ne kadar yabancı olduğunu da gösterir. Evet, İdris Baluken diye bir isim beni sinirlendirmişse ben yine "salli alâ Muhammed" derim. "Salli alâ Muhammed" öyle bir şeydir ki bizim Siirt, Diyarbakır, Mardin, Arapların çok yoğun olduğu o bölgede herhangi bir durumla karşılaştığımız zaman, bizi sevindiren veya üzen veya sinirlendiren, öfkelendiren bir durumla karşıya kaldığımızda "salli alâ Muhammed" der, geçeriz. Sinirlenmemek için, hepimiz ortak bir sağduyuya... Sakinleşmek için bunu söyleriz ama siz o kadar yabancısınız ki...

Evet, biz "Tayyip Erdoğan" dediğimiz zaman bu memleketin başına gelmiş en güzel şeylerden...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Salavat getiririz diyorsun yani. Getiriyorsun yani salavat.

YASİN AKTAY (Devamla) - ...en güzel olaylardan, şahıslardan, bir lider olarak onu gördüğümüz zaman "salli alâ Muhammed" deriz. Ama ben sana baktığım zaman da "salli alâ Muhammed" derim yani. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu, seni kutsadığım anlamına gelmiyor, Sayın Erdoğan hakkında söylediğimiz zaman da onu kutsadığımız anlamına gelmiyor, bu sadece bizim bir kültürümüzdür. Birazcık bizim kültürümüze aşina olsaydınız böyle bir iddiayı gelip burada dillendirmezdiniz ama sizin kılavuzunuz tabii ki paralel medya. Kılavuzu paralel medya olanın başına neler geldiğine hepimiz beraber şahit oluyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İkincisi, başka bir nokta, tehdit edildiğinizi, saldırıldığınızı söylediniz. Seçim hadisesinde sadece benim seçim otobüsüme, seçim minibüsüme bir ay içerisinde en az 20 defa saldırıldığını da keşke şöyle bir duysaydınız, öğrenseydiniz. Siirt'te sizin partinizin gençlik ve çocuk teşkilatları...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YASİN AKTAY (Devamla) - Yani "çocuk istismarı" derseniz, ayrı bir çocuk istismarı da var orada. O çocuk istismarı çerçevesinde 12-13 yaşındaki çocukların benim seçim minibüsümü ve arkadaşlarımın seçim minibüslerini nasıl taşladığını ve hareket edemez hâle getirdiğini de görürsünüz. Siz sadece kendinize yapılanı görürsünüz, üstelik size yapılan da bir şey yok. Siz ancak yaparsınız.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)