Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:52
Tarih:04/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2016 yılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamın başında, Şırnak ve Nusaybin'de gerçekleşen hain saldırılarda can veren ve bugün Gaziantep'te toprağa verilen şehit Uzman Onbaşı Muhammet Karadağ'a ve tüm şehitlerimize rahmet, minnet ve şükran duygularımı iletmek istiyorum. Terörü ve destekçilerini lanetliyorum. Ülkemizin dört bir yanında operasyonda olan, nöbet tutan, görev başındaki tüm asker ve polislerimizi milletin kürsüsünden selamlıyorum; Allah gücünüzü artırsın.

Bizler, bölmeye, öldürmeye ve kaos yaratmaya çalışan zihniyetin karşısında; üreten, yaşatan, vatandaşının refah seviyesini yükseltmeye çalışan bir anlayışla ülkemiz ve milletimiz için çalışıyoruz.

Değerli milletvekilleri, dünya "4.0" olarak adlandırılan yeni bir sanayi devrimine doğru ilerliyor. Üretim modelleri değişiyor, iş gücü dijital teknolojiye dönüşüyor.

Türkiye'nin bu değişime ve dönüşüme seyirci kalmaması memnuniyet verici. AR-GE harcamalarımız 15 milyar lirayı aşmış durumda. AR-GE'nin millî gelire oranı tarihte ilk defa yüzde 1'i geçti. Türkiye artık yüksek teknolojili ürünler ihraç ediyor, katma değeri yüksek ürünlere yoğunlaşmış durumda. AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşma ülke gündemimizde. Tüm bunların nedeni çok açık: Ülkemize ve vatandaşımıza çok daha yüksek bir refah sunmayı arzu ediyoruz. Türkiye bunu hak ediyor.

Küresel ölçekte ekonomik bir daralma yaşansa da dünya hızla gelişiyor ve büyüyor. Bu hızlı değişim ve gelişime ayak uydurmak için Türkiye yeni bir sıçrama yapmak zorunda. İhracatımız 144 milyar dolara ulaştı. Yeterli mi? Değil. 2023 hedefimiz inşallah 500 milyar dolar. Gayrisafi yurt içi hasılamız 822 milyar dolar. Yeterli mi? Hayır. Hedef 2 trilyon dolar. Kişi başı millî gelir 11 bin dolar seviyesine ulaştı. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Hedef 25 bin dolar inşallah. AR-GE harcaması yüzde 1'i aştı. Hedef yüzde 3 değerli arkadaşlar.

Değerli milletvekilleri, Sanayi Bakanlığının, bilime, proje üretmeye ve ürettiği projelerde yerliliğe ne kadar önem verdiğini görüyor, takdir ediyoruz. Yerli otomotiv sektörüne, yenilenebilir enerji üretimine, savunma sanayisine, uzay teknolojisine yönelik yürüttüğü projeler; AR-GE'nin, inovasyonun, tasarımın öne çıktığı bu projeler heyecan ve gurur veriyor bize.

Türkiye değişiyor, yenilikçiliğe değer veriyor artık. Türkiye'nin AR-GE personeli sayısı 112 bine, teknopark sayısı 61'e, AR-GE merkezi 192'ye, teknoloji transfer ofisi sayısı 34'e ulaşmış durumda. Hızla büyüyoruz. AR-GE yapan, proje üreten bir ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz. Girişimcilik her alanda destekleniyor.

KOBİ'lerimize, KOSGEB aracılığıyla geçen yıl 38 bin girişimciye 351 milyon lira destek sağlanması, bu girişimciliğin desteklenmesi ve KOBİ'lerimizin geleceği için önem arz ediyor. Bugüne kadar verilen 187 adet tescilli coğrafi işaret Türkiye'nin en büyük zenginliği. En önemli coğrafi işaretimiz olan Gaziantep baklavasının Avrupa Birliği tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olması da ülkemiz adına önemli bir kazanım.

MUSA ÇAM (İzmir) - Nejat Bey, bekliyoruz baklavayı.

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Devamla) - İnşallah...

Türkiye tasarım ve başvuru artışında Avrupa'da 2'nci, dünyada 5'inci sırada. Marka başvurularında 110 binden fazla başvuruyla Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı sırada. Her yıl patent sayısında çok büyük bir artış var, her yıl yaklaşık yüzde 15 her yıl artıyor. Çalışan ve üreten organize sanayi bölgemiz 188'e ulaştı.

Değerli milletvekilleri, sanayileşmede ülkemize model olmuş, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinin bulunduğu marka şehir Gaziantep'in uzun yıllar Sanayi Odası Başkanlığını yapmış, şehrin üretimine ve istihdamına yönelik birçok AR-GE, inovasyon ve markalaşma projesi yürütmüş biri olarak, Sanayi Bakanlığımızın ortaya koyduğu performans ve projelerinin sanayimizin geleceği açısından memnuniyet verici olduğunu ifade ediyor, bütçenin hayırlı uğurlu olması dileklerimle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)