Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:51
Tarih:03/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Sayın Başkan, lütfen süreyi hızlı bir kullanayım da. Sonra süre bitti olacak.

Şimdi, Sayın Özdiş iki tane soru sormuş, "Elektrikler kesiliyor, elektrik faturaları..." Ben, tabii, orada anlatırken arkada olduğu için herhâlde kendisi kaçırdı ama ben tekrardan, hızlıca kendisine çok basit bir şekliyle hemen anlatayım. Birincisi şu: Türkiye'deki elektrik şebeke sistem altyapısı otuz kırk yıllık. Türkiye'nin 15-20 bin megavat kapasitesine göre yapılmış olan bu şebekeleri, bugün itibarıyla artık bu kapasiteye ihtiyaç noktasında karşılık vermiyor. Bugün 73 bin megavat kurulu gücü olan Türkiye'nin, bölgesinde veya Anadolu'nun farklı bölgelerindeki, yerlerdeki -yoğun talebe bağlı- trafo, şebeke iletim hatlarında kaçaklar, çatlamalar, patlamalar, trafo noktasında bu sıkıntıları beraberinde getiriyor. Biz bununla ilgili 2016 yılı başı itibarıyla 21 dağıtım bölgesine dayalı -önümüzdeki beş yıllık- 18 katrilyonluk yatırım planı açıkladık. Beş yıl boyunca bunu devam ettirip, takip edip bu elektrik talebinin karşılanması...

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Sayın Bakan, özelleştirmeden önce...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Dinlerseniz oturup -ben sizi dinledim- ben devam edeceğim.

BAŞKAN - Lütfen, sorunuzu sordunuz, cevabı bekleyin. Lütfen müdahale etmeyin.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Süre yetmiyor, bakın, süreyi bitiriyorsunuz. Hem cevap alamayacaksınız hem de süreyi bitiriyorsunuz.

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Sayın Bakan, bu, halkın cebinden para çalınmasını gerektirmiyor.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkanım...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Gelelim, elektrik faturaları düzenlemesi... Yine buna cevap verdim. Bakın, Türkiye'de bugün itibarıyla, 1 Ocak 2016 itibarıyla elektrik faturasındaki son kaleme bakın, kullanılan elektrik kilovatsaatine bölün, 1 kilovat elektrik ne kadar, bunu hesaplayın, bir de 2015 yılını. Kalemlerin toplanmış olduğu... Yani geçtiğimiz yıl çıkan yasayla birlikte... Sekiz tane kalem saydım: Perakende satış hizmet bedeli, sayaç okuma, kayıp kaçak, iletim bedeli, dağıtım bedeli, bunlar bir kalemde, dağıtım bedeli kaleminde toplanarak bir kalemde gösteriliyor artık. Bunu topladığınızda ortaya çıkan faturaya göre, kilovatsaat olarak, on üç sene önceye göre Türkiye hâlâ Avrupa'nın 3'üncü veya 4'üncü en ucuz elektrik tüketen -hane halkına göre- ülkelerinden biri.

Geçelim diğer soruya. Bursa UEDAŞ'la ilgili, yazılı bir şekilde de detaylı verebilirim. Bununla ilgili olarak yapılan düzenlemeyle ilgili çalışmaları da gönderebilirim.

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Herkes sizin gibi Bakan değil, asgari ücretle ödüyorlar onları.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Borla ilgili bir soru soruldu. Dünyadaki bor tüketiminin yüzde 85'i cam, seramik, tarım, temizlik sektöründe kullanılıyor. 110 ülkeye, 400'den fazla kuruma, müşteriye biz bor ihraç ediyoruz. Türkiye'de bor madenlerinin özelleştirilmesiyle ilgili bir gündemimiz de yok, herkes müsterih olsun, yerli olarak üretmeye devam edeceğiz.

Bor Enstitüsü ve Eti Maden... Bir ürünün sizde olması değil, o ürünün geliştirilmesidir önemli olan. Bor Enstitüsü de bunu yapıyor. Yani, yüzde 60-70 fındık sizde var, e, fiyatını... Piyasa ve pazarı belirlemek, AR-GE'yi, teknolojik yatırımı geliştirmektir önemli olan. Türkiye buna yatırım yapıyor, buna yapmaya da devam edecek. Belirleme noktasında, katma değeri yüksek, kâr marjı yüksek ürünlere döndürme, basit bir camdan, savunma sanayisi, endüstriyel anlamda otomotiv endüstrisinde katma değerli ürünleri yapmaya devam edecek.

Onun dışında, nükleer santraller hemen soruldu. Bugün 100'den fazla inşaat hâlinde nükleer santral var. İngiltere dâhil, Avrupa'nın birçok ülkesi dâhil, kendi ülkelerinde, topraklarında nükleer santral inşa ediyorlar. Bugün deniyor ki Fukuşima... Evet, Fukuşima'da kaza oldu. Sonra? Japonya bütün santralleri kapadı.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Evet.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Biraz yakın takip edelim.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Takip ediyoruz.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Aralık ayı itibarıyla durdurduğu santrallerin hepsini tekrar faaliyete geçirip elektrik üretimine devam ediyor.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Bir hafta sonra tekrar kapattı Sayın Bakan, sızıntı olduğu için tekrar kapattı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Bugün, Norveç, İsveç, Finlandiya, Baltık ülkeleri dahi...

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Yanlış, Almanya 2022'de tamamını kapatıyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Bakın, İsveç elektrik ihtiyacının yüzde 40'tan fazlasını nükleerden, Finlandiya yüzde 35'ten fazlasını nükleerden, Fransa yüzde 70'ten fazlasını nükleerden karşılamaktadır.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Bence siz yakın takip etmiyorsunuz Sayın Bakan!

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Onun için, kuru hamasetle, sadece ve sadece şu...

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Vazgeçiyorlar artık, o bölgeyi de yeşillendiriyorlar.

BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyin ama, lütfen... Sorunuzu sordunuz, cevabınızı alacaksınız. Buyurun lütfen yerinize.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Arkadaşlar, bundan sonraki süreçte, Türkiye'ye o olmasın, bu olmasın. Bu, şuna... Rüzgâr yapmayalım, kuş yollarına; güneş yapmayalım, bilmem nereye, hidroelektrik yapmayalım buraya... O zaman bütün bu ışıkları söndürelim, Genel Kurulu bir tane ampulle ışıklandıralım, gaz lambasıyla ışıklandıralım.

TÜRABİ KAYAN (Kırklareli) - Rüzgâr santraline kim itiraz ediyor?

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Sarayın yaktığı ampulleri kapatın yeter!

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Şimdi, arkadaşlar, hem muasır medeniyet seviyesine çıkmamızı her dem dile getirecek birileri hem de "Muasır medeniyetin yaptığı santralleri, nükleer santralleri, enerji santrallerini biz yapalım." dediğimiz zaman karşı çıkacaksınız. Bu, tabii, statükocu, yasakçı zihniyettir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Nükleer santral istemiyoruz; çevreyi, doğayı yok eden santraller istemiyoruz; önce insanca yaşamak istiyoruz Sayın Bakan.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK (İstanbul) - Şimdi, gelelim en son, en can alıcı noktaya. Musa Bey'e bunun cevabını verdim, Başkan söylemedi, yine aynı cevabı vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyada ilk terör örgütü ilan ettiği DAEŞ örgütüyle ticaret ilişkisi içerisinde bulunduğu iddiası bu ülkeye ihanet içerisinde olan paralel başta olmak şerefsiz örgütlerin propagandasıdır. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu propagandayı bu çatı altında dillendirip Türkiye Cumhuriyeti devletini terör örgütüyle ilişkilendirmek, en ufak tabiri itibarıyla, maalesef ve maalesef acziyettir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)