Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:51
Tarih:03/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CHP GRUBU ADINA BARIŞ KARADENİZ (Sinop) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 Bütçe Kanunu Tasarısı'nın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve televizyonları başındaki vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bir ağaç için ağacı değil de köşkü yerinden oynatan Türkiye Cumhuriyeti ve partimizin kurucusu, dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla bir kez daha anarak sözlerime başlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, başta Sinop olmak üzere Karadeniz halkı ve tüm Türkiye nükleer santral istemiyor. Bu konuda sesini duyurmak için her şeyi yapıyor. Ancak, ne yazık ki, ya sesleri zorla kısılıyor ya duymazdan geliniyor ya yok sayılıyor. Bizi yok sayarsanız, biz de sizi yok sayarız zaten.

Değerli milletvekilleri, Çernobil kazasından sonra kameraların karşısına çıkıp, çaydaki radyasyonun tehlikeli olmadığını iddia eden merhum Bakan Cahit Aral'ı hatırlarsınız. Otuz yıl önce televizyon ile bir torba çayı gazeteciler önünde ölçtüren Bakan "Televizyonun yaydığı radyasyon daha fazla." demişti. Bugün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Albayrak, radyasyonu küçümseyerek, nükleer santralleri MR cihazıyla kıyaslıyor. Bu nasıl bir zihniyet? Bunun mutlaka bir izahı gerekir.

Bu ülke, kayınbiraderler, yengeler, eşler, damatlar ve çocuklara teslim edilmeyecek kadar onurlu ve değerli bir ülkedir. Bu ülke, aile şirketi değildir. Bu aile, bu ülkenin yönetim kurulu değildir; malum şahıs da yönetim kurulu başkanı hiç değildir. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Kime diyorsun bunu, söyler misin?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Neyi kastediyorsun sen?

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sen neyi kastediyorsun?

BAŞKAN - Sayın Karadeniz, lütfen, istirham ediyorum, yaralayıcı sözler kullanmayalım. Burada olmayanlara ilişkin olarak şahsiyatla uğraşmayalım.

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Hiç kimseye bir şey demiyorum.

Sayın milletvekilleri, Çernobil kazasından hemen sonra Karadeniz'de günlerce gökyüzünden çamur gibi radyasyon yağdı.

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Barış, lafın tamamını söyle!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Atomu kim buldu, onu biliyor musun sen?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sayın milletvekiline müdahale etmeyelim.

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Çernobil faciasının üzerinden otuz yıl geçti. Yıllardır Karadeniz'de her evde en az 2 adet kanser hastası var. Yazık değil mi?

Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmeti Sinop'ta, Akkuyu'da ve İğneada'da nükleer katliamın hazırlığını yapıyor. Bu katliamı gerçekleştirmek için halk kandırılmaya çalışılıyor. Nükleer lobilerin oyunları, harfi harfine halk üzerinde oynanıyor.

Sayın Bakan, nükleer lobinin algı operasyonu tekniğini kullanarak Türkiye'nin enerji bağımlılığından kaynaklanan riskleri azaltacaklarını iddia ediyor. Oysa uranyumu olmayan Türkiye, sadece Sinop'ta yapılacak nükleer santrali çalıştıracak yakıt için yaklaşık 3,5 milyar dolar harcayacak. Sinop nükleer enerji santralinin elektrik üretimi açısından dışa bağımlılığını azaltacak söylemi AKP'nin koskoca bir yalanıdır.

Sayın milletvekilleri, Japonya'daki Fukuşima kazası, nükleer santrallerin güvenilir olmadığını bir kez daha acı şekilde göstermiştir. Bu kaza, nükleer alanda dünyanın en ileri teknolojisinin bile nükleer felaketlerde savunmasızlığını ortaya koymuştur. Bakan Albayrak, Sinop ve Mersin için "En güvenli yer." diyor. Japonya ve Rusya en büyük nükleer darbeyi yemiş sabıkalı iki ülkedir. Siz kalkıp onlara nükleer santral yaptırarak üstüne bir de güvenlikten söz ediyorsunuz.

Bir başkanlık hırsı uğruna her gün evlatlarımız, kardeşlerimiz, çocuklarımız şehit düşüyor. Türkiye'nin kalbi Ankara'da, Meclisin 300 metre ilerisinde, Türkiye'nin en güvenlikli bölgesinde teröristler bomba patlatıyor, siz seyrediyorsunuz.

ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Teröristleri siz destekliyorsunuz.

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Bir dinle ya!

Hangi istihbaratla, hangi önlemeyle Sinop'taki, Akkuyu'daki nükleer santrali terör saldırılarından koruyabileceksiniz?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Dünyada kaç tane nükleer santral var, biliyor musun onu? Kaç tane nükleer santral var?

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Siz kimi kandırıyorsunuz Osman Bey?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Fransa'da yok mu nükleer santral? Japonya'da yok mu? Nükleer santral gördün mü hiç sen konuşuyorsun?

ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Teröriste terörist demediniz, savundunuz...

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, Atom Enerjisi Kurumu bugün AKP'nin çiftliğidir. Denetlemesi olmayan, bağımsız olmayan, siyasi erke bağlı...

İSRAFİL KIŞLA (Artvin) - Askerin teröristle mücadelesini destekliyor musun, desteklemiyor musun?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Fransa yüzde 40'ını elektriğinin nükleerden üretiyor.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyelim.

Sayın Bak...

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Sen de Karadenizlisin, sen de yedin o radyasyonu.

...bilimsellikten uzak bir kurumun bütçesini konuşuyoruz.

Ülkemizde Atom Enerjisi Kurumu var da temiz enerji kurumu niye yok? Temiz, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) Almanya üretiyor, Japonya üretiyor. Konuşuyorsun ya!

BAŞKAN - Sayın Bak... Lütfen sayın milletvekilleri müdahale etmeyelim.

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - ...güneşi, rüzgârı, denizi olan bir ülkeyiz. Avrupa'da, Amerika'da yeni nükleer santral kurulması yasaklanmış, yenilenebilir temiz enerjiye geçiş yapılmıştır. Bizim ülkemizde neden bol temiz kaynakları tercih edilmemektedir Sayın Bakan?

Değerli milletvekilleri, Karadeniz'de Çernobil'den sonra avlanacak balık kalmadı. 52 olan balık türü 26'ya düştü. Yıllık 300 bin ton yakalanan Karadeniz'de her geçen gün daha az balık avlanıyor. Sinop'ta kayıtlı 4.300 tane balıkçı, nükleer santral yüzünden işlerinden, ekmeklerinden olacağının korkusunu yaşıyor. Siz gereksiz yere milyar dolarları nükleer santrale yatırıyorsunuz, balıkçılığı yok edersiniz, bir de buradan bütçe açığı vereceğiniz zaten belli.

Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmeti Manisa'da ağaç katliamını; Artvin Cerattepe'de, Zonguldak'ta, Bursa'da, İstanbul'da, Balıkesir'de, Kaz Dağlarında çevre katliamlarını teşvik etmiş, karşı çıkanların üzerine gazla, copla yürümüştür.

ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Yalova'da CHP'li belediye kesti ağaçları, niye bir şey demiyorsun?

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Topraklarını, ağaçlarını koruyan halkını rant uğruna güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirenler, o insanları "yavru Gezici" ve "terörist" diye adlandıran ne devlet adamıdır ne de dünya lideri.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Yalova'da yüz elli yıllık ağaçları kestiler de...

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, buradan AKP Hükûmetine soruyorum...

ABDULHAMİT GÜL (Gaziantep) - Yalova'daki ağaç değil miydi?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Nükleer santrali yaparken kime ne diye söz verdiniz? Neyin hesabını yaptınız?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Genel Kurula hitap et, Genel Kurula, Genel Kurula.

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Japonlar, Sinop nükleer santralinin maliyetini 16 milyar dolar olarak açıklarken 22 milyar dolardan söz ediyorsunuz. Kimlerin cebini dolduracaksınız? (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - 1 Kasımda ne oldu, onu söyle sen! 1 Kasımda ne oldu seçimde, onu söyle! Sandıkta ne oldu? Ne oldu sandıkta? 11 seçimdir ne oldu sandıkta?

BAŞKAN - Sayın bak, lütfen, istirham ediyorum...

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Son Sinopluyu, son Karadenizliyi nükleere kurban verdiğinizde o elektriği kime satacaksınız? Bir de onu soruyorum size.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ne oldu sandıkta? Bütün seçimleri kaybettiniz ya!

BAŞKAN - Sayın Bak... Sayın Bak... Bakar mısın bana Sayın Bak, lütfen, sesinizi çıkarmayın.

BARIŞ KARADENİZ (Devamla) - Açık ve net söylüyorum: Sinop, Akkuyu, Türkiye haykırıyor; tüm Türkiye size diyor ki: "Nükleer santrali yaptırmayacağız. Nükleer santral istemiyoruz."

Ülkemizi, çocuklarımızı çok seviyoruz, nükleer santral istemiyoruz.

Yüce heyetimizi saygıyla selamlıyorum, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)