Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:51
Tarih:03/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Değerli milletvekilleri, yüz yetmiş yedi yıllık köklü bir teşkilatımız olan, şahsımın da otuz yıl çalıştığı, hizmet ettiği ve mensubu olmaktan şeref duyduğum Orman Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine AK PARTİ Grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Orman Genel Müdürlüğünün misyonu, orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmek, Anayasa ve kanunların kendisine tanıdığı yetkiler çerçevesinde ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde faydalanılması hizmetlerini yürütmektir.

Ülkemiz 1963 yılından itibaren planlı ormancılığa geçmiş, on yıllık bir sürede, 1972 yılında bitirmiştir. İlk envanter rakamlarına göre 20,2 milyon hektar olan orman varlığımız, 2015 yılında 22,3 milyon hektara ulaşmıştır. Orman alanlarımız 2,1 milyon hektar artmıştır. Bu da son on üç yılda yapılan gayretli çalışmalarla 1 milyon 500 bin hektar ormanlarımız artmıştır. Aynı zamanda, servetimiz de 936 milyon metreküpten 1,6 milyar metreküpe yükselmiştir. Yani dünyada ormanlar azalırken hem alan bakımından hem de servet bakımından ülkemizde artmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik olarak ağaçlandırma, erozyonla mücadele, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi gibi bir dizi ormancılık faaliyetleri yürütülmektedir. Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği -2008 ve 2012- kapsamında 2 milyon 429 bin hektar alanda rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Bu alan, Trakya büyüklüğünde ve Belçika'nın yüzölçümüne yakındır. Ayrıca ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ceviz, badem, dut eylem planları yapılmış, Yol Kenarı Ağaçlandırma Eylem Planı, Maden Sahalarının Rehabilitasyonu Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Toprağın muhafaza edilmesi, havzaların ıslahı ve erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında da Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı hazırlıkları uygulamaya konulmuştur.

Odun dışı orman ürünleri ülke ekonomisine ve orman köylüsünü doğduğu yerde doyurmak, göçlerin önüne geçmek ve maddi imkânlar sağlamak maksadıyla Trüf Ormanı Eylem Planı, Salep Eylem Planı, Sakız Eylem Planı, Bal Ormanları Eylem Planı -249 adet bal ormanımız var- Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı, Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyon Eylem Planı, Keçiboynuzu Eylem Planı ve Kestane Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir.

Biz, orman köylümüzü de yerinde kalkındırıp, hasım değil hısım olarak geçinmek için elimizden gelen gayretleri son yıllarda gösterdik.

Yine, toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını, halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılayan mesire yerleri, şehir ormanları kurduk. Şu ana kadar 130 şehir ormanı, 1.444 mesire yeri kurulmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1939 yılında orman kadastrosunu beş yılda bitirmek için yola çıkmışız fakat 2005 yılına gelinceye kadar orman kadastrosu ayrı çalışmış, tapu kadastrosu ayrı çalışmış, bir sürü hukuki sorunlar çıkmış, ülkemizin her tarafında bu türlü davalar olmuş ve insanlarımız da mahkemelere gittiği zaman, maalesef, hep devlet tarafı tutulduğu için insanlarımıza, işin açıkçası, orman köylülerine ve ormana bayağı zulmetmişiz ama 2005 yılından sonra bu ortadan kalkmıştır çünkü iki kadastro da beraber çalışıyor.

Yangın Yönetim Sistemi olarak çalışmalarımız, Türkiye, gerçekten son yıllarda büyük atak yaptı, yerli ve millî kendi mühendisleriyle... Ben, ilk şeflik yıllarımda tahrayla, tırmıkla yangın söndürürken şimdi, helikopterlerle, uçaklarla ve gözetleme kulesinde on beş saniyede yangını görüp on beş dakikada yangına ulaşabiliyoruz ve bu konuda da çok başarılı çalışmalarımız oldu. Özellikle Akdeniz ülkelerinde, 2004-2014 yılları arasında on yıllık dönemde, Portekiz'de 105 bin hektar, Yunanistan'da 50 bin hektar, İtalya'da 78 bin hektar yanarken bu rakam ülkemizde yalnızca 8.800 hektardır.

Bu çalışmaları yapan arkadaşlarıma, meslektaşlarıma ve katkısı bulunan herkese, kuleciden yerdeki işçiye varıncaya kadar, arazi üzerindeki dozer operatöründen helikopter pilotuna varıncaya kadar hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve son günlerde şehit olan, ülkemiz için şehit olan silahlı kuvvetlerimize ve polislerimize ve özellikle de orman yangınlarında şehit olmuş 112 kişiye Allah'tan rahmet diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)