Konu:Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın 118 Sıra Sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 119 Sıra Sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Altıncı Tur Görüşmelerinde Mhp Grubu Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:51
Tarih:03/03/2016


Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CİHAN PEKTAŞ (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Az önce kürsüde konuşan hatip daha önce ben burada olmadığım zamanlarda, bürokratken de birkaç kez benim bu kürsüden ismimi zikretti. Kendisi Adana Orman Bölge Müdürü iken, kendisiyle alakalı bazı menfi ihbarlar geldi ve kendisinin o zaman görevden alınması gündeme geldi...

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Ne gibi?

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Söyle, söyle!

CİHAN PEKTAŞ (Devamla) - Görevden alınması gündeme geldi.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Öyle olmaz! Nedir, söyle!

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) - Çamur atma, söyle!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyelim.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) - Tutanakları oku...

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - Öyle olmaz, "Şu disiplin cezasını aldı." diyeceksin o zaman.

BAŞKAN - Sayın Pektaş, siz Genel Kurula hitap edin.

MEHMET PARSAK (Afyonkarahisar) - "İhbar gelmiş." diyor, şuna bak!

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Söyle, söyle!

BAŞKAN - Siz konuşun, Genel Kurula hitap edin.

CİHAN PEKTAŞ (Devamla) - Kendisinin görevden alınması gündeme geldi, ancak Bakanlıktaki bazı kuşlar görevden alınacağını söyleyince, arkadaş, maalesef kaçıp Adana Belediyesine geçti.

OKTAY VURAL (İzmir) - Başkan, uyarsana, nasıl...

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Açıkla, söyle!

CİHAN PEKTAŞ (Devamla) - Bakın, biz, eleştiriye açığız, ama ben eleştirenden önce eleştiriye bakarım.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) - Nasıl konuşuyor, uyarsana, müdahale etsene.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum. İstirham ediyorum...

CİHAN PEKTAŞ (Devamla) - Eleştirinin mahiyetine, eleştirinin kalitesine bakarım, eleştirinin verdiği mesaja bakarım.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Söyle, seninle ilgili olan doğru mu değil mi?

BAŞKAN - Bir saniye...

CİHAN PEKTAŞ (Devamla) - Eleştirinin mahiyeti de zaten eleştirenin çapını gösterir.

Teşekkür ederim.