Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:50
Tarih:02/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CELİL GÖÇER (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize sağlıklar diliyorum.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın...

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - O da geldi, Hükûmete gösteriyor gene PKK resmini.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bakana gösteriyor, Bakan görsün diye!

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Bakana gösteriyor!

CELİL GÖÇER (Devamla) - Görüyorlar mı? Gayet iyi görüyorlar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Yok, yok, Bakan göremiyor, azıcık o tarafa çevir.

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) - Merak etmeyin, ben her şeyi görürüm, ona gerek yok.

CELİL GÖÇER (Devamla) - Ben bu tarafa çeviriyorum, görmesi gerekenler görüyor.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." Bu sözü bizden çok sık duyuyorsunuz değerli milletvekilleri. Çünkü insan evrenin odağında.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - İlk defa öz eleştiri yapan bir milletvekili gördük sayenizde!

CELİL GÖÇER (Devamla) - Bizim her türlü siyasetimiz, görüşümüz insanı odak alan bir yaklaşımla yapılır. Efsanevi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın...

LEVENT GÖK (Ankara) - Ya, birazcık da Başbakandan bahsedin ya! Yazık Başbakana ya! Bırak efsanevi liderini ya! Kurultaydan çıkmış liderin var senin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Vallahi ya!

CELİL GÖÇER (Devamla) - ....AK PARTİ'nin ilk grup toplantısında yapmış olduğu konuşmayı hepinizin duymasını, hepinizin okumasını isterim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Başbakanınız nerede, Başbakanınız?

MUSA ÇAM (İzmir) - Çizildi, çizildi!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, siz dinlemek istemeyebilirsiniz ama ben duymak zorundayım. Lütfen...

LEVENT GÖK (Ankara) - Burası Hükûmet bütçesi, Cumhurbaşkanının bütçesi değil ki. Nereden çıktı bu efsanevi liderleri ya!

CELİL GÖÇER (Devamla) - Tayyip Erdoğan diyor ki: "Her şey insanın mutluluğu içindir." Siyaset de insanın mutluluğu içindir, hatta size bir şey söyleyeyim, din de insanın mutluluğu içindir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Onu da sizden öğrenecek değiliz.

CELİL GÖÇER (Devamla) - Dolayısıyla biz, asla şekle takılmaksızın insanı odak alan politikalar geliştiriyoruz ve bunları uyguluyoruz.

Bu sebeple, değerli milletvekilleri, Sayın Başkanım, siyasetimizde bölgelerimiz arasında asla bir eşitsizlik yok. Sağlık Bakanlığımızın 2016 bütçesine baktığımızda da, 2002 ile 2015 yılları arasındaki yatırımlara baktığımızda da... Bakın, burada size rakamları okuyacağım: Diyarbakır'a toplam 290 milyon yatırım yapılmış, Antalya'ya 341 milyon, Sakarya'ya 288 milyon yatırım yapılmış.

MUSA ÇAM (İzmir) - Tokat'a, Tokat'a...

CELİL GÖÇER (Devamla) - Tokat'a yapılan yatırım -hemen buradan okuyayım- Kilis'le, Şırnak'la, Gaziantep'le aynı sıralarda, bir fark yok.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Siirt'i de merak ediyoruz.

MUSA ÇAM (İzmir) - Hocam, Tokat'a ne yapmış? Memleketinize ne yapmış Hocam?

CELİL GÖÇER (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bizim koruyucu hekimlik anlayışımız şudur: Hekimliğin esası koruyucu hekimliktir. Dolayısıyla, öncelikle, insanların hastalanmaması için tavsiyelerde bulunuruz; hijyeni sağlayın, mikroplara karşı tedbir alın, elinizi yıkayın, spor yapın, sağlıklı beslenin gibi. Siyasetimizde de aynı şey yapılmaktadır. AK PARTİ siyaseti de koruyucu bir siyaset anlayışıdır.

Çözüm süreci burada çokça eleştirildi ama çözüm süreci bir koruyucu hekimlik uygulamasıdır, bir koruyucu siyasettir. Bu süreci hoyratça değerlendirdiniz, kıymetini bilemediniz. Çözüm sürecinin kıymetini bilemediğiniz için, hastalıklara engel olamadığınız için, hekimliğin gereği, biz tedaviye geçmek zorunda kaldık çünkü hastalandınız.

OKTAY VURAL (İzmir) - Tedaviye bak ya! Allah bizi böyle tedaviden korusun.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) - Bir daha böyle koruyucu hekimlik yapmayın.

CELİL GÖÇER (Devamla) - Tedaviye de cevap vermedi, şimdi hekimliğin kaçınılmaz uygulaması, eğer hastayı iyileştirmek istiyorsanız, ameliyat aşamasına geldi.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Hepsi öldü, hepsi.

CELİL GÖÇER (Devamla) - Şu anda bir ameliyat yapıyoruz ama bu ameliyat Türkiye'nin iyiliği için, bölgenin iyiliği için, doğu bölgemizin, Kürt kardeşlerimizin iyiliği için. Bu ameliyat sonucunda, hiç kimsenin şüphesi olmasın, değerli milletvekilleri, Türkiye'miz doğusuyla batısıyla, hepsiyle beraber daha sağlıklı bir şekilde ayağa kalkacak ve yürüyüşe devam edecektir.

Bakın, değerli milletvekilleri, bugün Hipokrat'tan bahsedildi. Hipokrat demiştir ki: "Hayatının ve sanatının saflığını koru." Yemin etmiştir bunun için, yemin ettirmiştir. Ama burada, HDP'li arkadaşlar, maalesef, milletvekilliğinin saflığını koruyamamışlardır çünkü siyaseti, teröre destekçi kılmışlardır. Bu dünyada, bu Türkiye'de günümüzde yapılacak en büyük kötülüklerden birisi şudur: Kurumları ve kavramları dejenere etmektir. Milletvekilliği, siyaset kavramına kötülük yaptınız. Millet sizi siyaset yapın diye gönderdi, hâlbuki siz Kafka'nın Gregor'u gibi seçimden bir gün sonra bir dönüşüm geçirdiniz ve milletvekilliği, siyaset kavramına kötülük yaptınız, saflığını bozdunuz. Bunun da hesabı elbette sorulacaktır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)