Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:50
Tarih:02/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMET UÇMA (İstanbul) - Sayın Başkan, sevgili milletvekili arkadaşlarım; 2016 yılı Kültür bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Sevgili arkadaşlar, hemen sözlerimin başında sizlerle bir teklifimi paylaşmak istiyorum: 24 -25, ara dönemdi- 26'ncı Dönemlerdeki arkadaşlar olarak bir İç Tüzük değişikliği yaparak zabıtlarımızdaki tahkir edici, tezyif edici, hakaret içerikli sözlerin çıkartılmasını istiyorum. Zira, herkesi bir kavlileyyine, kavlikerime ve herkesi bir hilfulfudula davet ediyorum.

Sevgili arkadaşlar, tabii, Musa Bey de orada, bir espri yapmam lazım, sevgili hocam da orada. Cumhuriyet Halk Partisine millet oy verecek ama inanın, bana, alanlarda "Ya, ağabey, vereceğiz de Cumhuriyet Halk Partisi buna fırsat tanımıyor." diyorlar. Ben, sadece tespiti iletiyorum.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Sataşmayın ama...

İSMET UÇMA (Devamla) - Sataşmıyorum, hayır...

MUSA ÇAM (İzmir) - MHP ile HDP'ye ne diyorlar?

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - HDP tanıyor mu?

İSMET UÇMA (Devamla) - Sevgili Baluken, 2002'den önce bu memlekette bütün kültürel değerler yok edilerek, evde Kürt, okulda Türk'tü Kürt kardeşlerimiz; bunlar kaldırılmıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu, başlı başına bir devrimsel dönüşümdür. Sizi, önceki dönemdeki üslubunuza, güzelliğinize davet etmek istiyorum.

Efendim, diğer bütün siyasi partilere ve muhalefet partilerinin -Kültüre konuşmaya vakit kalmadığı için gerçekten çok rahatsız oluyorum Meclisteki üsluptan- tamamına bir önerim var.

Sevgili arkadaşlar, Aliya İzzetbegoviç şöyle söylüyor, diyor ki: "Yeryüzünde öğretmen olmak için gökyüzündekine öğrenci olmak lazım."

Arkadaşlar, bu topraklarda siyaset üretmek için Recep Tayyip Erdoğan'a öğrenci olmak lazım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bundan hiç yüksünmeyin, iyi ki böyle bir Cumhurbaşkanımız var.

İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) - Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan Sayın Cumhurbaşkanını örnek alacağız ha!

İSMET UÇMA (Devamla) - Bir başka husus, sevgili arkadaşlarım, o da şudur: Aile bizde en kutsal kurum ve müessesedir. Aile yeryüzüne ilahî bir proje olarak gönderilmiştir. Zira, Hazreti Âdem yeryüzüne eşiyle birlikte, ilahî bir proje olarak, aile olarak gönderilmiştir.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yapmayın ya! Bu, ilahî proje, gökyüzü...

İSMET UÇMA (Devamla) - Ne olur... Ne olur...

MUSA ÇAM (İzmir) - Uçuracaksınız, uçuracaksınız onu!

İSMET UÇMA (Devamla) - Ne olur, ailelerimize yönelik söylemlerimize, üsluplarımıza...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Gerçekten yakışmıyor. Tayyip Bey'e de yakışmıyor.

MUSA ÇAM (İzmir) - Yakında uçacak Tayyip Erdoğan, uçacak!

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yapmayın, yazık günah!

İSMET UÇMA (Devamla) - Hayır, ben bunu genel olarak söylüyorum. Lütfen dikkat edelim.

GÜLAY YEDEKCİ (İstanbul) - Çok ayıp, çok! Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşuyorsunuz Beyefendi.

İSMET UÇMA (Devamla) - Allah'ın en başat kutsal olarak yeryüzünde ilk inşa hareketini başlattığı aileyi korumak zaten bir kültür değil midir sevgili arkadaşlar?

Bu kültürel değerlerimizi yok eden, altüst eden 28 Şubatla ilgili, kayıtlara geçmesi bakımından bir şeyi ifade edip onları kayıtlara geçirmek istiyorum.

"Her mevsimin bir dili vardır. Mesela eski bir şarkıya eşlik etmek istiyorsan eylülde dinleyeceksin, eski bir şarkı, eylülde dinleyeceksin. Çocuğunu vermeden kaybeden bir annenin yılgın ama mütevekkil çehresi en iyi haziranda anlaşılır. Bir vodvilde oynamak istiyorsan aralığı bekleyeceksin, duaların kabul olması için nisanı. Ya, şubat, çok kişi kâfir olmuştur." derdi babam.

Sevgili arkadaşlar, şimdi, saldırmazlık örfünü bozan taraf harbîdir. HDP'li arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Dünyanın bütün hukuk sistemlerinde, beşerî ya da beşerüstü sistemlerinde saldırmazlık örfünü bozan harbîdir. Dolayısıyla, saldırmazlık örfünün ne olduğunu -Sırrı Süreyya yok- bir gözden geçirmek gerekir.

Bir başkası, sevgili arkadaşlar, yani daima bütün hukuklarda mukabeleyibilmisil vardır, ne yapıyorsanız öyle. Sizi temin ederim ki bu konulardan çok rahatsızız, hepimiz acı çekiyoruz ama arkadaşlar, sizi temin ederim ki bu süreçte silahlar bırakılmadığı sürece yapılacak da başka bir şey yok. Varsa bir öneriniz söyleyin. Silahların dışında bütün önerileri burada konuşursanız en büyük destekçinizin ben olduğumu göreceksiniz. Ben gerçekten de demokratik ilkeler içerisinde bu ülkede konuşulamadık hiçbir şeyin olmaması gerektiğini, hiç kimsenin ama hiç kimsenin ötekinden daha çok insan olmadığını ifade etmek istiyorum.

Dün de küçük çadırlarımız vardı Bakanım, çadırlarımız büyüdü, kültür çadırlarımız büyüdü, sanat çadırlarımız büyüdü ve inşallah o kadar büyüyecek ki bütün bir gök kubbe milletimize çadır olacaktır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)