Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:50
Tarih:02/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ALTAY (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bütçesi üzerine grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarımız, devletimizin temel görevlerinden biri kamu düzeni ve güvenliğinin tesis edilerek bireylerin Anayasa ve yasalarda güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerini korku ve endişeden uzak, güven içinde kullanmasını sağlayacak ortamların hazırlanmasıdır. Bu kapsamda kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak konusunda ülkemizin son dönemdeki en önemli gündem maddesi her gün burada tartıştığımız terördür. Türkiye, geçmişten bugüne kadar farklı amaçlara sahip çok sayıda terör örgütünün hedefi olmuştur. Coğrafyamızda yüz yıl önce sınırları cetvelle çizilip birbirine akraba toplumları bölenler bugün de terör vasıtasıyla birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize kastetmişlerdir. Bu kapsamda hepimizin bu coğrafyada sergilenen oyunu ve büyük resmi aslında görmesi gerekir. Terör ile ülkemizin ayaklarına pranga vurmak isteyen bu çevrelere karşı mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Hepimizin...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Ankara) - Okumadan direkt buraya bakıyorlar, oraya bakmadan.

VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) - Sataşma, sataşma.

BAŞKAN - Sayın Önder, lütfen... Lütfen biraz ciddi olalım, lütfen.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Ankara) - Ciddiyeti hatibe söyle.

MEHMET ALTAY (Devamla) - Sayın Önder, ben okumadan da anlatabilirim. Şimdi, hepimizin farklı siyasi düşünceleri olabilir, farklı bakabiliriz.

BAŞKAN - Konuşmacıya müdahale de etmeyin, insicamını da bozmayın. Esprinin, şakanın bir noktaya kadar yeri var, lütfen.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) - Sayın Önder'e bakmadan söyledi, ben şahidim.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Baştan başlasın Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen devam edin.

MEHMET ALTAY (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hepimizin siyasi görüşleri farklı olabilir, farklı alanlarda farklı şeyler söyleyebiliriz fakat teröre ilişkin bir tutum belirlememiz gerekir, hep söylediğimiz şey de bu. Bir duruş sergileyelim, terörün hepsini hep birlikte kınayalım diyoruz. Aslında size söylemek istediğimiz şey de bu. Senin terörün, benim terörün şeklindeki bir algının yanlışlığını bu ülkede bütün yıllar boyunca hepimiz çektik, bütün geçmişimizle birlikte acı tecrübelerini yaşadık. Artık buna bir son verelim istiyoruz bu ülkemizde, bütün düşüncemiz ve değerimiz de bu noktadır.

Değerli arkadaşlar, bu, özellikle bugün üzerinde söz almış olduğum kamu güvenliğiyle ilgili konuda, kamu güvenliğinin tesis edilmesi ve ülkemizin birliği ve dirliği için görevlerini özellikle bu dönem içerisinde ifa eden ve bu uğurda şehit düşen şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum.

Burada, özellikle terörle mücadelenin öncelikli amacının kamu düzenini korumak, ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamak üzere Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığımızın görevi içerisinde bulunan kamu düzeninin sürekliliğini sağlamak, terörle mücadele alanında stratejiler geliştirmek ve ilgili kurumlar arasında bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak olduğu hepimizin bilgisinde.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, kurulduğu günden bu yana, bu görevi çerçevesinde, terör örgütlerine katılımları engellemeye yönelik projeler, sosyal araştırmalar, terörle mücadele, sosyoekonomik, kültürel ve psikolojik faktörlerin analizi çalışmalarını gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda özellikle hazırlanan ve Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun Mardin'de açıklamış olduğu Terörle Mücadele Eylem Planı ve yol haritası çerçevesinde, kamu düzenini kim tehdit ederse etsin kesinlikle engelleneceği, kapsamlı demokratik bir reform süreci uygulanarak, sosyal seferberlik kapsamında, terör saldırıları nedeniyle oluşan bütün yaraların sarılacağı ifade edilmiştir.

Terörden dolayı zarar gören vatandaşlarımıza yardım edilerek, istismar edilen yerel yönetimlerle ilgili yasalar yeniden ele alınacaktır. Yeniden ihya ve inşa kapsamında, teröristlerce evleri yakılan ve yıkılan vatandaşlarımızla birlikte yine terör örgütünün yaktığı ve kullanılamaz hâle getirdiği okul ve hastanelerin inşası hayata geçirilecektir.

Değerli milletvekilleri, ülkemizin demokratikleşmesinin yanı sıra, birlik ve beraberliğimizin reçetesi bin yıllık destanda hayat bulan birlik ve beraberliğimizdir. Türkiye'de barışı, huzuru, kardeşliği istemeyenler, ekonominin prangalarından kurtulup yükselişini hazmedemeyenler ve kesintiye uğratmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de varlığını devam ettirecektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ALTAY (Devamla) - Bu çevrelerle olan mücadele de sonuna kadar devam edecektir.

Bu düşüncelerle 2016 bütçesinin ülkemize, milletimize ve kardeşliğimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)