Konu:Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:50
Tarih:02/03/2016


Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Marx'a rahmet okuyarak başlayan bir hatibin, Marx'ın öğrencilerinden bir tanesi... Daha doğrusu, Hegel'in öğrencisi olan Marx'a Hegel'in söylediği bir sözü vardır, "Sen beni anlamışsın da tersten anlamışsın." ifadesi gibi bir milliyetçilik dersi dinleme tersten anlayan birisinden, elbette ki mümkün değildir. Kaldı ki Türk milliyetçiliğinin demokrasiyle olan münasebeti ve evrensel tutumu, eğer bugün Türkiye'de huzur ve barış, kardeşlik tesis edilmişse ve bin yıllık kardeşliğin teminatıysa ve hâlâ bu memlekette: Mersin'de, Muğla'da, İstanbul'da, Ankara'da bu birliktelik aileler kurarak devam edebiliyorsa bunun teminatı ve müktesebatı Milliyetçi Hareket Partisidir ve onun Sayın Genel Başkanının bu süreçte, bir tarafta "Böyle bir devlet politikasını tanımıyorum." dediği hâlde birileri açılım müzakerelerinin peşindeyken Şanlıurfa'da onlarla kucaklaşacak mitingler yapması ve kardeşlik programıyla gönül seferberliğini partililer aracılığıyla bölgeye göndermesiyle kendisini göstermiştir.

Bu konuda, milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğini, Milliyetçi Hareket Partisini ötekileştirici bir dil kullanarak ve Kürt karşıtlığı üzerinden, Ermeni karşıtlığı üzerinden algılatmaya çalışanlar birazcık milliyetçi hareket tarihi okurlar, ilgilenirlerse bu hareketin hafızasında yer alan, misyon üstlenmiş bu etnik kimliklerin de millî kimlik bünyesinde nasıl bütünleştiklerini çok iyi bilirler.

Bu tartışma burada uzamak isterse milliyetçilik manifestosu adına, Türk demokrasisi adına, Milliyetçi Hareket Partisinin durduğu yeri anlamlandırma adına söyleyecek çok sözümüz vardır. Bunun bilinmesini istiyorum.

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)