Konu:Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın 118 Sıra Sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 119 Sıra Sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Dördüncü Tur Görüşmelerinde Hdp Grubu Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:49
Tarih:01/03/2016


Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın dördüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın konuşmacı "Keşke, Merve Kavakcı'nın kardeşi de burada 'Teröristlerin yaptığına bir şeyler söyleyin.' demeseydi." dedi.

Sayın Kerestecioğlu konuşmalarında "Kadınlar, konuşmayın bari! Kadın bedeninin çıplak sergilenmesinden bahsediyorum." dediklerinde, ben "Teröristlerin kadınlara yaptıklarından bahsedelim." diye söylemiştim, bunun üzerine bu sözü ifade etmişti.

Burası kimsenin kimseye ders verme yeri değil. Yani "Konuşmayın bari!" diye tepeden inmeci, bir üniversite hocası edasıyla, bir oryantalist edayla kimsenin kimseye bu şekilde konuşma hakkı yok, öncelikle onu söyleyeyim.

İkinci olarak da ben de Diyarbakır'a gittim, ben de Şırnak'a gittim, ben de Fatma nineyi dinledim, orada farklı insanlarla konuştum ve teröristlerin yaptıklarını, kadınlara yaptıklarını dinledim. Onun için, tek taraflı olmamamız lazım. Kadın bedenini kim kullanıyorsa, kadınları kim kullanıyorsa, kadınlara kim eziyet ediyorsa onlara karşı toplu olarak bir duruş sergilememiz gerektiğini düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)