Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:49
Tarih:01/03/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ALİ İHSAN YAVUZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum: Bugün Sakarya'da, birtakım haber sitelerinde, Sakarya'da inşa edilmiş olan Bölge Adliye Mahkemesinin kapatıldığına dair -HSYK Genel Kurulu tarafından- bir bilgi aktarımında bulunulmuş.

ZİHNİ AÇBA (Sakarya) - Başkanlığın aktarıldığına dair sanırım.

ALİ İHSAN YAVUZ (Devamla) - Bu bilginin, Adalet Bakanımızla da görüşmemiz sonucunda, doğrusunu açıklamak istiyorum. Sakarya'da evet, son derece güzel, 2013 yılında başlayan ve bugün itibarıyla bitirilmiş olan son derece modern bir bina, hem de 20 bin metrekare üzerinde kurulmuş, 20 bin metrekare kapalı alandan oluşan bir bina hazırlanmış durumdadır. Bu da Allah'ın izniyle en yakın zamanda hizmete geçecektir. Yapılmış olan şudur: Bugün itibarıyla 7 tane bölge adliye mahkemesi -yeteri kadar hâkim ve savcının da olmaması göz önünde bulundurulmak suretiyle- hizmete geçmiş, arkasından da kalanlar inşallah hizmete geçecektir. Sakarya da bunlardan birisi olacak. 6 tane ilin bağlı olduğu o bölge adliye mahkemesi, Sakarya'da hepimize inşallah hizmet edecek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Yine hepinizin bildiği gibi bölge adliye mahkemeleri yeni bir sistem. İstinaf Türkiye'nin gündemine geliyor ve böylece, Türkiye bir reformu daha, köklü bir reformu daha gerçekleştirmiş oluyor. Bu anlamda, bu hizmeti ortaya koyan AK PARTİ'yi de, Adalet Bakanımızı da, Adalet teşkilatını da ayakta alkışlamamız gerekiyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, yıllarca el sürülmemiş meselelere el attık. Her alandaki açığı kapatmak, yanlışları düzeltmek, eksikleri gidermek ve dolayısıyla, son derece asil ve aziz olan milletimize rahat bir nefes aldırmak için gece gündüz uğraş verdik, vermeye de devam ediyoruz. Attığımız adımlar, yapmış olduğumuz yatırımlar ve muhalefetin tüm engellemelerine rağmen Meclisten geçirdiğimiz anayasal ve yasal düzenlemelerle milletimizin makûs talihini yenmek için âdeta seferber olduk.

İktidarımız döneminde, her alanda olduğu gibi yargı alanında da çok güzel ve son derece kalıcı işler yaptık. Reform niteliğinde çalışmalarımızla, eskimiş, pörsümüş ve güvenini kaybetmiş yargı alanını da yeniden tahkim etmeye çalıştık. İşte bu nedenledir ki 12 Eylül 2010 referandumuyla gerçekleştirdiğimiz Anayasa değişikliğiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısını da yeniden ve sil baştan düzenledik. Gerek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili değişiklikler ve gerekse diğer tüm yargı reformlarındaki amacımız, yargının milletimiz nezdinde kaybolan güveninin yeniden sağlanmasıdır.

Anayasa değişikliğiyle üye sayısı 7'den 22'ye çıkarılan HSYK üç daire hâlinde çalışacak hâle getirilmiş, kendi sekretaryasına ve kendi bağımsız bütçesine kavuşturulmuştur.

12 Eylül 2010 referandumuyla gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle kendi özel bütçesi olan bir kurul hâline getirilen HSYK tarafından, 2011 yılında 17 milyon 26 bin 979 Türk lirası, 2016 yılı için ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'yla 55 milyon 378 bin Türk lirası bütçe öngörülmüştür.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte bütün bunlar adaleti her alanda ve en güzel şekilde hâkim kılmak içindir. Zira, Hazreti Ali Efendimiz "Adalet imanın başı, iyiliklerin toplayıcısıdır. Adalet halkın dayanağı, hâkimlerin güzelliğidir." diye buyuruyor ve Hazreti Mevlâna'dan ilhamla biz biliyoruz ki ağaçları sulama adalettir, dikenleri sulamak ise zulüm. İşte bu nedenle herkes bilsin ki ülkemizde adaletin kökleşmesi ve özgürlüklerin her geçen gün daha da pekişmesi için en mahir el, yeni ve taptaze güller yetiştirmekte en güzel bahçıvan, yeni Türkiye'nin şarkısındaki en güzel bestekâr ve kavrulmuş gönüller için en güzel merhemdir AK PARTİ. Diken ekenlere, can yakanlara ve milletimize kumpas kuranlara inat, dikenleri temizlemek, ayrık otları ayıklamak, terörizmin belini kırmak, kargaşa ve kaos çıkarmak isteyenlerle sonuna kadar mücadele etmek en temel görevlerimizdendir.

Bu duygu ve düşüncelerle HSYK'nın 2016 yılı bütçesinin ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyor, bir kez daha yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)