Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 3'üncü Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:48
Tarih:29/02/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 3'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Erdoğan, ulaşım ana planı iki tane yapıldı. Bir tanesi 2003 yılında üniversitelerle yapılan bir protokol çerçevesinde gerçekleştirildi ve o ana plan on yıllık bir dönemi kapsıyordu, 2003-2013, tamamlandı. Miktarını şu anda hatırlayamıyorum ama çok büyük bir rakam değil. Ama şimdi daha kapsamlı yeni bir ulaştırma ana planı hazırlanacak, Avrupa IPA fonlarıyla ve yüzde 15 millî bütçe katkısıyla yapılıyor. Geçen hafta sözleşmesi imzalandı ve bunun bedeli de 7 milyon 490 bin avrodur. Bir Fransız ve Türk ortaklığı bu ana planı hazırlayacak, 2016'dan 2035'e kadarki bir dönemi kapsıyor.

Göcek Tüneli, bizim iktidarımızdan önce yap-işlet-devret modeliyle başlatılan bir projedir, dolayısıyla firmanın işletme süresi daha devam etmektedir. Ancak biz yanına ikinci bir tünel daha yaptık. Bu tünelle ikisini beraber birleştirip firmayla bir uzlaşma yoluna gidiyoruz.

Dalaman Yat Limanı'nda sit dolayısıyla izin almada uzun süren bir problemimiz var. Bunu da hallettikten sonra başlayacağız. Gereken ihalesi, her şeyi yapıldı.

Sayın Aydın "Bursa'da ulaşımın hiçbiri yok." dedi. Ben merak ediyorum Sayın Aydın, Ankara'ya gelirken nasıl geliyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ERKAN AYDIN (Bursa) - Sayın Bakan, dört ilçeyi sordum, dört ilçe, dört ilçe: Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Hava yolunuz var, havaalanı çalışıyor, altı yere sefer yapılıyor. Bursa-Ankara arası yolun eski hâlini de biliyorsunuz.

ATİLA SERTEL (İzmir) - İlçeleri soruyor Sayın Bakan, ilçeleri.

ERKAN AYDIN (Bursa) - İlçe, ilçe, Ankara değil, ilçe yolunu sordum.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Havaalanını sormadınız mı?

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Hayır, ilçe yolunu sordu.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - "Havaalanı, hava ulaşımı yok." dediniz de, merak etmeyin, yıl sonunda Bursa'dan İstanbul'a kırk dakikada gideceksiniz Körfez geçişiyle beraber.

Tren yoluyla ilgili de bir yanlışı düzeltmek isterim, o da şudur: Valinin açıkladığı kısım Yenişehir-Bilecik arasıdır, daha başlanmış değildir. Orada güzergâhla ilgili Yenişehir-Bilecik düşünülmüştü ancak Bilecik'te çok büyük bir toprak hareketi olduğu için, heyelan olduğu için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir saniye...

Sorularla ilgili süre aşıldığından dolayı orada yaşanan kaybı cevap olarak sayın bakanların süresine ilave ediyorum.

Buyurun efendim.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Dolayısıyla, Yenişehir'den Bilecik yerine Osmaneli'ye bağlantıya karar verildi ve bunun projesi yapılıyor. Birinci bölümün inşaatı hâlen devam ediyor Yenişehir'e kadar. 400 milyon civarında bir harcama yapıldı. Çokça sanat yapıları var, tüneller var. Başladığımız her projeyi bitirdiğimiz gibi onu da bitireceğiz, merak etmeyin.

Diğer bir soru: Sayın Türkmen, Adana'yla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği vaatlere değindiniz. Adana 2'nci etap raylı sistem: Bu konuda belediyenin Bakanlığımıza müracaatı var. Yatırım bedeli yaklaşık olarak 300 milyon eurodur ve Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün projeyle ilgili incelemeleri devam ediyor.

ELİF DOĞAN TÜRKMEN (Adana) - Sayın Bakan...

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Efendim?

ELİF DOĞAN TÜRKMEN (Adana) - Efendim, altı yıldır bekliyoruz. Altı yıldır henüz bu konuda proje mi inceleniyor?

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Hayır, bize müracaat o kadar değil.

ELİF DOĞAN TÜRKMEN (Adana) - 2011, 2014, 2015'te hep bu sözleri dinledik Sayın Bakan. Adanalı bu sözün cevabını bekliyor.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Bize gelen tarih 23/12/2014 yani 2015'in başında gelmiş.

ELİF DOĞAN TÜRKMEN (Adana) - 2011'de Sayın Cumhurbaşkanı Başbakandı, "İnşallah 2013'te bunu bitireceğiz." dedi. Bakın, 2016'dayız.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Belediyenin yetkisinde, sorumluluğunda bir projedir, bizden yapılması yönünde talep yenidir, 2011 değil. Dolayısıyla, bu konuda gerekli çalışmalar, inceleme çalışmaları devam etmektedir.

Sayın Bektaşoğlu, Eğribel tünelinin inşaatına başladık. Oldukça büyük bir tüneldir. Çift tünel yapacağız. Uzunluğu zannediyorum 5 bin metrenin üzerindedir. Dolayısıyla, tünelin inşaatı yaklaşık üç yıl gibi bir süre alacaktır. Bu güzergâh zor bir güzergâh biliyorsunuz. Bu güzergâhta bölünmüş yol yapılması özellikle Şebinkarahisar bölümünde arazi sürekli heyelan bölgesi olduğu için hemen hemen imkansız gibidir. Dolayısıyla, standartları geliştirilmiş ve tüneller yaz kış geçiş sağlayacak...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Mikrofonunuzu açıyorum, sözlerinizi tamamlayınız Sayın Bakan.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Yaz kış geçit verecek bir koridor çalışması devam etmektedir.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Ticaret yollarımızla ilgili...

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Evet, diğer bir soru...

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Bitmeyen 3 yolumuz vardı efendim.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Sayın Utku Çakırözer... Biliyorsunuz, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havalimanı'nın pistini, taksi yolunu ve terminalini Bakanlığımız yaptı ve burada iç hat seferleri de bir şekilde başladı ancak yeterince yolcu olmadığı için maalesef devam ettirilemedi. Yaz aylarında bir kez daha dışarıdan, özellikle Belçika'dan charter seferlerinin devam etmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

Teşekkür ediyorum.