Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 3'üncü Tur Görüşmeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:48
Tarih:29/02/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 3'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 2016 yılı bütçe görüşmelerimiz devam ediyor.

Bugün, Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bütçeleri görüşülüyor. Bu vesileyle, yüce Meclisi, bizi izleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Ülkenin dört bir yanında, yollarda, demir yolu hat boylarında, dağda, telsiz verici istasyonlarında, fedakârca, 7/24 esasına göre çalışan, 100 bini bulan ulaşım, iletişim ailesine de bu fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Ayrıca, cumhuriyetimizin ilk yıllarından beri ulaştırma ve haberleşme alanında ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması yönünde gayret gösteren, bugün aramızda bulunmayan bakanları, bürokratları da bu vesileyle rahmetle, şükranla anıyorum, hayatta olanlara da teşekkür ediyorum. Yapılan her hizmet, şüphesiz, yerini bulacaktır.

Çok değerli milletvekilleri, 14'üncü bütçemizi Genel Kurulda görüşüyoruz. Bu 14 bütçenin 12 tanesinde bizzat bu kürsüden bütçe konuşmalarını gerçekleştirdim ve bu görüşmeler esnasında milletvekillerimizden, gerekse Komisyon çalışmalarında üyelerden çok ciddi katkılar ve eleştiriler de gördük. Tabii ki her türlü eleştiriyi muhakkak ki dikkate alacağız, katkıları da bundan sonraki hizmetlerimizde aynı şekilde değerlendireceğiz.

Türkiye'nin on üç yılına baktığımız zaman, ulaştırmada nereden nereye geldiğimizi aslında arkadaşlarımız, konuşmacılar anlattılar. Ben bunların detaylarına girmekten ziyade, Türkiye'de ulaşımın ve iletişimin ülkemizin kalkınmasında ne anlama geldiğini ve ulaşımın, iletişimin sosyoekonomik katkılarının, etkileşiminin ne olduğunu değerlendirmek istiyorum.

Ayrıca, tabii, konuşmalar esnasında sorular yöneltildi, bazı görüşler ortaya konuldu; bunlara da zaman içerisinde cevap vermenin gayreti içerisinde olacağım.

Ülkemizin millî geliri içerisinde istihdam ve büyüme bakımından ulaşımın, iletişimin büyük bir katkısı var. On üç yıllık dönem içerisinde ulaştırma ve haberleşmenin gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki büyüklüğü, yüzde 10'dan yüzde 15 seviyesine yükseldi. Toplam merkezî idare kamu yatırımlarının yüzde 46'sını tek başına gerçekleştiren bir bakanlıktan bahsediyoruz. Bakanlığın görev alanı çok geniş; haberleşmeden, PTT hizmetlerinden, uydu hizmetlerinden tutun kara yollarının yapımı, yönetimi, demir yollarının yapımı, işletmesi, deniz altyapı, kıyı yapılarının yapımı ve işletmesi, ayrıca havacılıkla ilgili, yine, yapım ve işletmecilik konuları, Bakanlığımızın açıkçası sorumlu olduğu geniş bir alanı kapsıyor. Şöyle ki, bir benzetme yaparsak yanlış olmaz; ulaşım ve iletişim olmazsa dünyada insanların yarısı açlıktan ölür diğer yarısı da açıkçası soğuktan ölür çünkü ulaşım, hayatın her anında bize lazım.

Bu Bakanlığın bir önemli özelliği var. Vatandaş, sabah yola çıktığı zaman, yola girdiği zaman, gideceği yerde eğer trafik de tıkanırsa, uçağını kaçırırsa muhakkak bize bir selam gönderiyor, eğer telefonu çekmiyorsa mutlaka bizi hatırlıyor. Dolayısıyla vatandaşla sürekli haşır neşir olan bir Bakanlığın içerisinde bulunuyoruz.

Ulaştırmanın asıl amacı, insanımızın yaşamını kolaylaştırmak, hayat kalitesini artırmak, kalkınmanın temel taşları olan altyapıyı iyileştirmek. On üç yıl önce Türkiye'ye bakalım, Türkiye nasıl bir görüntüde? Sadece 5 tane ili birbiriyle bölünmüş yolla bağlanmış, diğer 76 tane ili arasında biri gidiş, biri geliş çok düşük kaliteli yolları var. Sıcak asfalt oranı çok düşük, yol geometrisi, fiziki standartları yetersiz bir yol ağından bahsediyoruz. Türkiye'nin o tarihlerde toplam motorlu araç sayısı, 8 milyondan biraz fazla. Geçen on üç yıl içerisinde araç sayısı 20 milyona dayanmış. Eğer bu yollar bölünmüş hâle getirilmeseydi, o zaman oluşacak manzarayı düşünmenizi istiyorum. Sadece şehir içinde değil, şehirlerarası yollarda da araçlar birbiri arkasına tespih tanesi gibi dizilecek ve seyahat bir zevkten eziyete dönüşmeye devam edecek. Allah'a şükür, bugün, 6.100 kilometreyle devraldığımız bölünmüş yol ağının üzerine 3 kat, 18.300 kilometre daha ilave yaptık, 24.400 kilometreye çıkardık ve böylece yollarda artık hatalı sollamadan dolayı kazalar neredeyse kalmadı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik.

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Milleti nerede birleştirdin Sayın Bakanım? Ayrıştırdınız, neyi birleştirdiniz? Milleti birleştirmiş! Ayrıştırdın, üçe dörde böldün. Ayrıştırdın, paramparça ettin!

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Doğusunu batısına, kuzeyini güneyine ülkeyi bölünmüş yollarla bağladık.

Ülkemizin bulunduğu konum itibarıyla, değerli milletvekilleri, üç kıtaya bağlantısı var. Yıllar boyu "İpek Yolu" diye adlandırdığımız Asya'dan Avrupa'ya, yine iki denizi birbirine birleştiren Karadeniz'den Akdeniz'e, oradan Afrika'ya uzanan tarihî İpek Yolu güzergâhı üzerinde bir stratejik konumdayız. Dünyada her ülke, kendilerinin dünyanın merkezi olduğunu iddia edebilirler, bunda da yanlış bir şey yok çünkü dünya, küredir, her nokta dünyanın merkezidir ama Avustralya, dünyanın merkezi iddiasında olsa, bir anlamı yok çünkü Avustralya'nın bir şehrinden bir şehrine gitmek için altı saat uçacaksanız. Ama Türkiye'de üç saat uçuşla 56 tane ülkeye erişiyorsunuz, 1,5 milyar insanın yaşadığı nüfusla buluşuyorsunuz, yıllık ekonomik faaliyetlerin toplam tutarı 30 katrilyon dolar.

İşte, tarih boyunca her bakımdan stratejik bir konumda olan Türkiye'nin gelecek yıllara hazırlanması, altyapısıyla çok önem arz ediyor. Bu yüzden, işe Ulaşım Ana Planı'nı hazırlamakla başladık ve Türkiye'nin öncelikli projeleri, ulaşım türleri arasındaki entegrasyonun kurulması ve dengenin sağlanması asıl önceliğimiz oldu. İşte bu nedenle, bir yandan 1950'lerden itibaren ihmal edilen demir yollarını tekrar ayağa kaldıracak projelere başlarken, diğer yandan da "Tekerlek dönsün, yol devam etsin." anlayışıyla otoyol kalitesinde bölünmüş yolların yapımına başladık. Geldiğimiz noktada Türkiye, Avrupa Birliğine son giren ülkelerin çok daha önünde bir kalitede yol ağına sahip oldu.

Demir yolları, bizim ülkemizin tarihiyle eş değer. Osmanlı'nın son yıllarında, 1856 yılında Aydın-İzmir'le başlayan demir yolları faaliyeti, Osmanlı sona erinceye kadar 14 bin kilometreye ulaşmış. Ancak, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra elimizde kalan Misakımillî sınırlarındaki demir yolu ağımız sadece 4 bin kilometreymiş. Büyük Atatürk'ün başlattığı seferberlikle 1946 yılına kadar, yaklaşık olarak bir o kadar demir yolu mevcut ağa eklenmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, maalesef, iki kutuplu bir dünyayla birlikte Türkiye, NATO'ya ve Avrupa sistemine entegre olmakla beraber, ağır sanayi ve kendi millî uçağını yapma, millî demir yolu sanayisini geliştirme alanlarını terk etmiş, ithale dayalı bir kalkınma modeli gerçekleştirmiş. Bilinen Truman Doktrini ve Marshall planları, bizim sanayi hamlemizin gecikmesindeki en büyük etkenlerin başında gelmiştir. Ancak, demir yollarında yaşanan bu ihmali ortadan kaldırmak için işe koyulduk ve neredeyse elli yıldır el atılmayan bütün hatları elden geçirdik. On üç yılda 10 bin kilometre demir yolumuzu tamamen yeniledik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sinyalde maalesef yüzde 5 seviyesindeydik, sinyalleşme seviyesinde yüzde 30'ların üzerine çıktık. Elektrifikasyonda yine yüzde 35'in üzerine çıktık. Böylece bir yandan demir yollarında mevcut altyapıyı yenilerken diğer yandan da Türkiye'nin, milletimizin yarım asırlık özlemi hızlı treni Türkiye'ye getirdik. Türkiye, hızlı trende dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı ülkedir. İngiltere'de hızlı tren yok, Türkiye'de hızlı tren var; Amerika'da hızlı tren yok, Türkiye'de hızlı tren var çünkü milletimiz, hızlı treni çok sevdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, iki ülkede de var, doğru değil söylediğiniz. Her iki ülkede de hızlı tren var.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Her iki ülkede de hızlı tren yok.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Her iki ülkede birden var, doğru söylemiyorsunuz!

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Onlar metroyu, tramvayı hızlı tren sanıyorlar Sayın Başkanım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Okuyabilirim isterseniz, hemen okuyayım isterseniz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyin efendim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ama doğru bilgi vermiyor Sayın Başkan.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Değerli arkadaşlar...

Haydar Bey, biraz daha bakarsan, eksik bakmışın, bu iki ülkede de daha hızlı tren yok.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - O, tramvayı hızlı tren zannediyor!

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Evet, ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir, daha sonra Ankara-Konya ve ondan sonra da Ankara-Eskişehir-İstanbul hattını hizmete aldık. Tabii, çalışmalar bununla sınırlı değil. Nüfusumuzun yüzde 55'inin yaşadığı 14 şehri önümüzdeki 2023 hedefleri içerisinde hızlı trenle birbirine bağlayacağız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devam eden projelerimiz hızlı trende, malum olduğu gibi, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'dir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Eskişehir'den İstanbul'a kaç saatte gidiliyor Sayın Bakan?

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Ankara-İzmir'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ankara-Afyon arası altyapı işleri büyük oranda tamamlandı. Afyon-Uşak, Uşak-Manisa-İzmir etaplarına da bu sene içerisinde başlamış olacağız.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Bursa ne oldu, Bursa? Geçen sene "Bursa açılacak." dediler.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Yine, devam eden diğer önemli bir demir yolu, hızlı demir yolu projesi Ankara-Sivas hızlı tren hattıdır. Bugün 804 kilometre, on iki saat süren bu yolculuk, Ankara-Sivas, bu hat tamamlandığında iki saate düşecek. 405 kilometreye düşecek ve iki saatte Sivas'tan Ankara'ya gelmek mümkün hâle gelecek.

Değerli milletvekilleri, bir başka devam eden projemiz Konya-Karaman hızlı trenidir. İnşallah, bu sene sonunda Konya-Karaman'da da tren çalıştırmayı başlatacağız. Yaklaşık seyahat süresi otuz beş dakikaya inecek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Erzincan-Giresun?

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bir başka projemiz, Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi'dir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, İstanbul niye bitmedi, İstanbul? Eskişehir-İstanbul'u söyler misiniz.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Sayın Başkan, soru-cevapta sorabilirler arkadaşlarımız.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Dolayısıyla, bu hattın tamamlanmasıyla birlikte de yine Bursa'dan Bilecik'e ve oradan Ankara'ya seyahat süresi yarıdan fazla azalmış olacaktır.

Projeler saymakla bitmez ancak bu sene içerisinde başlayacağımız hatlar da var. Bitireceğimiz hatlar da var. Onlardan da Bakü-Tiflis-Kars Projesi'ni bu sene içinde tamamlayacağız. Ayrıca, Ulukışla-Karaman hattının, Adana-Mersin hattının -zaten başladık- yapımına devam edeceğiz. Bunun dışında, yeni hat olarak Halkalı-Edirne yüksek hızlı tren inşaatına da bu sene içerisinde başlıyoruz. Bu proje, Avrupa Birliği IPA fonları ile yerli kaynaklarımızın bir arada kullanılacağı bir projedir.

Demir yollarında bir yandan hatları yenilerken, yeni hatları yaparken bir yandan da yerli demir yolu sanayisini geliştirmek için adımlar attık. Millî tren projemizin çalışmaları devam ediyor. Millî metro, tramvay setlerinin tamamen kendi mühendisimizin el emeğiyle göz nuruyla yapılması için TÜBİTAK'la birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Artık rayımızı kendimiz yapıyoruz, artık bağlantı elemanlarımızı kendimiz yapıyoruz, artık birçok parçayı kendimiz yapıyoruz. Yaptığımız lokomotifleri, trenleri İngiltere'ye, Amerika'ya, Pakistan'a, Irak'a, dünyanın birçok yerine ihraç eder hâle geldik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Önümüzdeki orta vadede 100 set hızlı tren ihtiyacımız var. Bunu da Türkiye'de kurulacak fabrikalarda yapmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da, büyük şehirlerin metro hizmetlerinde de, aynı şekilde, Bakanlık olarak destek veriyoruz. Başlıca İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep olmak üzere bu çalışmalar devam ediyor.

Ankara'da Keçiören metrosunu da bu yıl sonunda tamamen bitirip hizmete açmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Ayrıca, bu yıl içerisinde İZBAN'ı Gaziemir'den Torbalı'ya birleştirdik. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlığımızın ortak projesidir ve Torbalı'dan Selçuk'a uzatılması çalışmaları da devam ediyor.

Demir yollarıyla vakti tükettik, gelelim...

MUSA ÇAM (İzmir) - Torbalı'dan da Bergama'ya... Aliağa'dan Bergama'ya...

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Oradan da Bergama'ya var. Bergama da var. Zamanım yok Musa Bey; zaman yok, çok iş var.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Eskişehir-İstanbul ne zaman bitecek Sayın Bakan? 30 kilometre hızla gidiyor tren.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Yalnız, Sayın Bakanım, bizim sorularımıza da cevap verirseniz.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bir kısım sorulara arkadaşlar, soru-cevapta daha fazla zamanımız olacak, inşallah cevap vereceğiz.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Bergama önemli konu Sayın Bakanım.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Havacılıkta Türkiye destan yazdı arkadaşlar. Dünyada havacılık yılda yüzde 5 büyürken Türkiye'de üst üste yüzde 15 büyüdü. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Dünya havacılığının toplam büyüklüğü içerisinde Türkiye'nin payı sadece yüzde 0,45'ken yüzde 2'ye erişti. Kaç katı? 4 katı.

Havacılıkta önemli bir adım da, Türkiye artık havacılığın transit merkezi hâline geldi. 2003 yılında sadece 2 milyon 300 bin transit yolcumuz varken şu anda 24 milyona çıktı. Onun için, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yapıyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu havalimanı bütün gelişmiş, havacılıkla uğraşan ülkelerin dikkatini çekiyor, kıskandırıyor. Ama kıskançlığa lüzum yok, dünyanın gelişimini, zamanı okumak lazım. Zaman artık dünyada zenginliğin Batı'dan Doğu'ya doğru hareket ettiği bir dönemdir. İşte, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirerek İstanbul'u dünyanın buluşma noktası yapmaya karar verdik ve kamudan, genel bütçeden kaynak kullanmadan 10 milyar 250 milyon euro yatırımla dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. İlk etabı 2018'in ilk çeyreğinde açılacak, 90 milyon kapasite.

Unutmayalım, bu yıl İstanbul Avrupa'da 3'üncü oldu. Londra, Paris'ten sonra İstanbul geliyor. Biz göreve başladığımız zaman İstanbul 14'üncüydü. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Seneye İstanbul Avrupa'da 2'nciliğe geçecek, birkaç sene sonra da Avrupa'nın 1 numarası olacaktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) İstanbul Avrupa'nın 1 numarası olmayı hak ediyor. Bu havalimanı...

ATİLA SERTEL (İzmir) - Sayın Bakanım, İzmir'in vekilisiniz, İzmir'e de istiyoruz.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - İzmir'e dünyanın en güzel, en çevreci iç hatlarını yaptık. Türkiye'nin en büyük iç hatlarını İzmir'e yaptık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ATİLA SERTEL (İzmir) - Uluslararası olsun Sayın Bakanım, uluslararası havaalanı...

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Önceki dönemde İzmir'den sadece 2 noktaya uçuş varken şu anda 21 noktaya doğrudan uçuş vardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) - İzmir'den Avrupa'ya yok, Avrupa'ya, direkt.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Avrupa'ya kapalıyız, Avrupa'ya.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Önümüzdeki yıllarda Avrupa uçuşlarını da artıracağız, onun çalışmalarını da yapıyoruz. (CHP sıralarından gürültüler)

MUSA ÇAM (İzmir) - Manisa, Aydın, İzmir ticaret odaları, sanayi odaları gidemiyorlar.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen efendim...

MUSA ÇAM (İzmir) - Direkt, direkt; İzmir'den Avrupa'ya sanayici, iş adamı gidemiyor.

BAŞKAN - Lütfen, hatibi dinleyin.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Sayın milletvekilleri, merak etmeyin, her istek yerine gelecektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü yapa yapa geliyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Ben bir şeyi...

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Sayın Bakan, Zafer Havalimanı'nı ayakta tutmak adına Uşak Havalimanı'nı neden körleştiriyorsunuz?

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Siz Ulaştırma Bakanı değil, Başbakan olmalısınız. Başbakandan daha iyi bilirsiniz, siz başbakan olmalısınız.

BAŞKAN - Sayın Bakan, devam edin efendim.

Sayın milletvekilleri, sizi sükûnete davet ediyorum, lütfen.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Arkadaşlar -tabii, kara yollarına değinmedik, kısa geçtik- bir başka önemli alan denizciliktir. Denizcilik Türkiye'nin en önemli geleneksel sektörlerinden biridir. Dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye dünyanın yükünü taşıyan 30 ülke arasında 13'üncü sırayı yakalamış durumdadır. Filomuz, Türk Bayraklı, Türk sahipli filomuz 28 milyon dwt'a erişmiştir. Tersane sayımız geçtiğimiz on yıl içerisinde 37'den 77'ye çıkmış, yat bağlama kapasitemiz 8.500'den 19 bine çıkmıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Önümüzdeki dört yıl içerisinde yat bağlama kapasitemiz 30 binin üzerine çıkacaktır. Dolayısıyla, denizcilikte eğitim veren meslek okulu, yüksekokul sadece 10 taneyken bu sayı 55'e çıkmış, aktif toplam deniz adamı, gemi adamı sayısı 200 bini geçmiştir.

Havacılıkla ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin her tarafında, sadece havalimanları olan şehirler değil, bütün şehirlerde mutlaka amatör havacılık ve özel uçuşlar için "STOL" tipi küçük bir havalimanımız olacak, bütün illerde bunu yapacağız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bütün ilçelerde en az bir tane heliportumuz olacak. Dolayısıyla havacılığın gelecek nesillere daha da çok sevdirilmesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.

Çok değerli milletvekilleri, zaman su gibi akıyor. Sorulan sorular var. İletişime giremedik. İletişimde Türkiye'yi Afrika seviyelerinden aldık, Avrupa'nın ilk 10 ülkesi arasına soktuk. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Türkiye'deki çekiş gücü Avrupa'nın birçok ülkesinin de önündedir. Hizmetin kârlı olmadığı yerlere bizzat biz bütçesini karşılayarak altyapıyı götürdük.

440 bin okulumuza akıllı tahta sağladık ve montajlarını da bitirdik. Dolayısıyla FATİH Projesi'nin en önemli bileşeni olan akıllı tahtalarda da Bakanlığımızın imzası var.

Tabii, iletişimde geniş bant kullanımında dünya ortalamasının 20 puan üzerindeyiz, Avrupa ortalamasını yakalamış durumdayız bugün. Geçtiğimiz aylarda 4,5G İhalesi yapıldı. 1 Nisandan itibaren de 4,5G ile hizmet vermeye başlayacağız. 4,5G ne demek? Burada kullandığımız veri iletişim hızı, resim gönderme, bilgi gönderme, yazı gönderme gibi işlemler mevcut hızın 10 katı hızla yapılabilecek. Ne diyoruz: Trafikte hız felaket, bilişimde hız berekettir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Bakanım, onları biliyoruz. Siz sorularımıza cevap verin lütfen.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Mecliste çalışmıyor, Mecliste...

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Yani Avrupa'nın en pahalı MTV'sini ve de trafik sigortasını ödeyen kamyoncunun hâli ne olacak Bakan.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bunların cevaplarını da vereceğim.

Şöyle: Trafik sigortası, kasko sigortasıyla ilgili son bir buçuk yılda bir sorun yaşadığımız ortada. Bunun sebebi, birtakım yasal boşluklardan yararlanılarak sigorta kapsamındaki hasarların miktarı artırıldı. Sigorta şirketleri de buna dayanarak -tabii, bu bir havuz- oradan primlerini artırdılar. Ama bugünlerde yapacağımız bir düzenlemeyle, belki de alternatiflerden bir tanesi, kasko ile trafik sigortasının içeriğini bir arada göz önünde bulundurup tek bir poliçeye dönüştürerek ve bu yasal boşluktan kaynaklanan istismarın da önüne geçerek yeni bir sigorta sistemini devreye sokacağız.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Kamyoncu batmadan, en acil şekilde Bakan.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Evet.

Bunun çalışmaları devam ediyor ve kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız.

Herhâlde sürem bitti, anladığım kadarıyla.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Süreniz bitti Sayın Bakan.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Evet, arkadaşlar...

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Bakan, benim çok önemli bir sorum oldu, ona cevap vermenizi sizden rica ediyorum. Az önce sorduğum soru işin özüdür.

BAŞKAN - Sayın Gök, bir saniye efendim.

Sayın Bakan, selamlamak için mikrofonunuzu açacağım. Eğer ilave süre kullanmak isterseniz onu diğer sayın bakanların konuşma sürelerinden kesmek durumundayım, onu bilginize sunuyorum.

Şimdi selamlamak için mikrofonunuzu açıyorum.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Tabii, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin sorusu var, gerçi ulaştırma hizmetleriyle ilgili değil ama bu soruya cevap vermek isterim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Hükûmetle ilgili, tam ana konu.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Ancak, izniniz olursa soru-cevap bölümünde buna değineceğim.

BAŞKAN - Peki.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Bakan, lütfen...

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Soru-cevap bölümünde vereceğim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Bakan, bakın, lütfen, rica ediyorum.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Arkadaşlarımızın zamanına tecavüz etmek istemiyorum.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Bakan, çok önemli bir konu. Soru-cevaba niye bırakıyorsunuz? Buyurun, biz dinliyoruz sizi.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Kürsüden verseniz daha uygun olur.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Bana sorulan soruların cevaplarını da, ortaya konulan görüşlerin cevaplarını da soru-cevap kısmında cevaplandıracağım.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Bakan, lütfen söz alın, devam edin buna, önemli bir konu.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Hepinize teşekkür ediyorum.

Bütçemiz hayırlı uğurlu olsun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)