Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 3'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:48
Tarih:29/02/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 3'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ŞAHİN TİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın üçüncü turunda şahsım adına lehte söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisinizi ve milletimizi saygıyla selamlıyorum.

2002'ye kadar Türkiye'de uygulanan popülist politikalar, birçok kez siyasi krizlere yol açmıştır, ta ki, AK PARTİ iktidarları dönemine kadar. AK PARTİ iktidarının ekonominin başına geçmesiyle birlikte millî ekonomi yöntemleri belirlenerek mali disiplin sağlanmıştır. Partimizin kararlı ve cesur adımları sayesinde Türkiye'nin ekonomisi rahat bir nefes almıştır. Ülkemiz, artık, IMF kapılarında el açmaktan kurtarılmıştır. Türkiye, yaşanan küresel kriz dönemlerinde bile dünyada krizden en az etkilenen ülkelerden biri olmuştur.

Değerli milletvekilleri, 2002 yılında vergi gelirlerinin yüzde 86'sı faiz ödemelerine giderken, başarılı politikalar sayesinde bu oran yüzde 13'lere kadar düşürülmüştür. Bu aziz millet, AK PARTİ iktidarlarına kadar birçok hizmete hasretti; yolu olmayan, suyu olmayan, elektriği olmayan nice köylerimiz vardı. AK PARTİ, ülkemizin kaynaklarını milletimizin hizmetine sundu ve "yapılamaz" denilenleri yaptı.

Ulaştırma Bakanlığımız aracılığıyla, iktidarlarımız boyunca destanlar yazdık. Ülkemizi otobanlarla, bölünmüş yollarla, köprülerle, havaalanlarıyla, hızlı trenlerle, tünellerle donatarak uzakları yakın ettik. Yerli uydularımızı yaparak iletişimde çığır açtık. Türk Hava Yollarını dünyanın en başarılı kurumu hâline getirdik. Ayrıca bu dönemde Aydın-Denizli otobanının yapılacak olmasından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Çalışma Bakanlığımızla reform niteliğinde yaptığımız çalışmalarla işçi ve işveren arasında barışı sağladık. Kamu maliyesi kamburu olan sigorta sistemini yeniden yapılandırarak disipline ettik. İşsizlik sigortası, doğum borçlanması ve izinleri, iş güvenliği ve iş yeri hekimliği gibi birçok sosyal hizmeti milletimize kazandırdık.

Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde gerek kamu kurumlarımızın yapısal düzenlemesini gerek kanuni düzenlemelerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu başarılı çalışmalardan dolayı bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Değerli milletvekilleri, Denizli, bir sanayi şehridir. Üreticilerimiz ve sanayicilerimiz her zaman istikrardan yanadır çünkü istihdamın gücü istikrara dayanır. İstikrar olursa faizler düşer. İstikrar olursa yatırımcı, geleceğe güvenle bakar. İstikrar olursa yeni yatırımlar yapılır. İstikrar olursa üretim artar, ihracat artar, ülkemiz kazanır.

Denizli, AK PARTİ döneminde enerjiden tekstile, mermerden turizme, tarımdan haddeciliğe kadar birçok alanda büyük ve yeni yatırımlara ev sahipliği yaparak ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlamıştır. Kimsenin kötü senaryolar yazarak Türkiye'nin ve Denizli'nin ekonomideki gücünü ve istikrarını yok etme gayreti kabul edilemez.

Değerli milletvekilleri, bugün dünyada başı dik bir Türkiye varsa bu, milletimizin güç ve gönül verdiği AK PARTİ sayesindedir. Kadim ve güçlü devlet geleneğimiz, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimizi AK PARTİ iktidarıyla tekrar büyük ülkeler arasına taşımıştır.

Elbette bu noktalara kolay gelinmedi. Hareketimizin lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, ülkemize başarı destanları yazdırdı. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'yla bu destanlar artarak devam edecektir.

Biz, barış, huzur ve güven içinde, terörden arınmış güçlü bir Türkiye'yi gelecek nesillere taşımaya kararlıyız. Ülkemizin geleceğine ışık tutmak, yeni Türkiye ideallerine ulaşmak, sadece AK PARTİ milletvekillerinin değil, bu yüce Meclis çatısı altındaki tüm milletvekillerinin asli görevi olmalıdır.

Bu temennilerle, bütçe kanunu tasarısının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)