Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:47
Tarih:28/02/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, zorunlu trafik sigortasıyla ilgili olarak bir soru soruldu. Biliyorsunuz son dönemde zorunlu trafik sigortasıyla ilgili birtakım düzenlemeler yapıldı. Bu, vatandaşlarımız arasında serzenişe ve şikâyetlere neden oldu. Özellikle prim seviyesinin artırılmasına dönük yapılan düzenlemeden sonra Hazine Müsteşarlığımız tarafından bu konuda bir kanun düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Sigortacılıkta biliyorsunuz önemli olan risk, riske uygun bir teminat ve bununla orantılı bir şekilde de bir prim yapısının oluşturulması. Anladığım kadarıyla, mevcut sistemde özellikle riski artıran birtakım yargısal kararlar nedeniyle mevzuatta, mevcutta açık olan birtakım hususlar inşallah yapılacak yasal düzenlemeyle giderildikten sonra bu konuda da primle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış olur.

İkinci olarak da, ben biliyorsunuz konuşmamda, 1980'li yıllardan 2002'nin başına kadar olan dönemde yaklaşık 15 milyar liralık bir doğrudan yabancı sermaye yatırımının olduğunu ama 2003 ila 2015 döneminde yaklaşık 165 milyar dolar Türkiye'ye bir yatırım geldiğini söyledim. Burada, bir kere, ülkemize bu şekilde daha fazla yabancı sermaye gelmiş olması bizim açımızdan, hepimiz açısından memnuniyet vericidir. Bu ülkeye de yabancı yatırımcılar gelecek, yatırım yapacaklar ve inşallah ülkemizin kalkınmasına da bu, katkı verecek.

Biliyorsunuz, yabancı sermayeyle ilgili üniversitelerde okutulan ders kitaplarında sıklıkla "Bir ülkeye yabancı sermaye hangi koşullarda gider?" şeklinde bir açıklama da yapılır. Eğer bir ülkede siyasi istikrar yoksa, ekonomik istikrar yoksa, ekonomik öngörülebilirlik yoksa, o ülkede ekonomik parametreler sürekli bir şekilde aşağı veya yukarı yönlü gidiyorsa o ülkeye yabancı sermaye gitmiyor. 2002'den sonra özellikle yapılan siyasi reformlar, hukuk devletinin inşası, ekonomi alanında yapılan reformların neticesinde ülkemiz, bölgesinde önemli bir çekim merkezi hâline gelmiştir. Bu çerçevede de önemli yatırımlar ülkemize gelmiştir. Bakın, bir rakam vererek sözlerimi bitireyim; gelen yatırımların yüzde 24'ü, sadece imalat sanayisiyle ilgilidir.

Teşekkür ederim.