Konu:Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 118 Sıra Sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 119 Sıra Sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın İkinci Tur Görüşmelerinde Hükûmet Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:47
Tarih:28/02/2016


Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın ikinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Hepinize iyi geceler arkadaşlar.

Sataşmadan istemememin sebebi, çok gergin zaten, bir sataşma yok. "Bana ait olmayan fikirlere atfedildi." demek için, ek bir açıklama yapmak için...

Sayın Maliye Bakanı diyor ki: "Nominal rakamlar üzerinden anlattı." Yahu, Sayın Maliye Bakanı, anlattığınız her şeyi siz de nominal rakamlardan anlattınız. Bu nominal rakamlar işinize gelmediği zaman hep reel rakama dönüyor. Bu ekonomi iki yönlüdür, muhasebe gibidir. Aynı miktar borç aynı miktar alacak doğurur. Şimdi, Maliye Bakanı buraya geliyor, bir tarafını anlatıyor, siz de eksik bilgileniyorsunuz, sanıyorsunuz ki Türkiye ekonomisi çok iyi durumda. Değil. Anlatmaya çalışıyoruz ki hep beraber bilelim, önlem alalım diye. Aslında, Maliye Bakanının da buraya gelip iki yönünü birden bize anlatması lazım ki -milletin iradesini- parti farkı gözetmeksizin durumu görelim diye. Vallahi, öyle bir anlattı ki AB 100, hâlâ 100, AB sıfır büyüme... E, AB'de durgunluk var ama sıfır büyüme yok. Tek tek hangisine cevap vereyim bilmiyorum.

"2002'de geldik..." Şunu söylüyoruz: 2002'de ağır bir kriz yaşadık ama siz de bilirsiniz ki bir kriz olduğu tarihte olmaz. 2002 krizi 1990'lı yılların sonucudur, maliyeci olarak bilirsiniz.

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Dünyada kriz yoktu 2002'de.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu haksızlığı etmeyin. Önceki döneminden başlayan... Bankalar bir günde batmaz mesela.

Üniversite sayısı artmış diyorsunuz, içerik ortada. Betona indirirseniz millî eğitim politikasını hâlimiz ortaya çıkar.

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - Bankalar niye batar bir anlatsana bize.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - "26 havalimanı vardı, 55 yaptık." Yahu hepsini sattınız, hiçbiri sizin değil. Üstelik bir Atatürk Havalimanı'na en az 30 tane Hakkâri Havalimanı yapılıyor. Bunları anlatmak istemiyorsunuz. Yatırım değeri olarak bakın.

Faize ödenen paralardan bahsediyorsunuz hiç LIBOR'dan bahsetmiyorsunuz, o dönemki uluslararası koşullardan bahsetmiyorsunuz, bugünkü faiz oranından bahsetmiyorsunuz. Aldığınızda yüzde 29'du, yüzde 1.500 diye anlatıyorsunuz. Yazık, böyle bir bilgi yok.

MEHMET UĞUR DİLİPAK (Kahramanmaraş) - Bankaların içi niye boşaltılır bir anlatsana.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Eğitim ve sağlıkta verdiğiniz rakamlar yine nominal rakamlar. Bir tek doğrudan yatırımlarla alakalı... Arkadaşlar, doğrudan yatırım iyi bir şeydir ama memleketi yabancıya peşkeş çekmek kötü bir şeydir. Bununla gurur duyulmaz. Bankaları, sigara şirketlerini, her şeyi yabancıya sattık. İstihdam yaratmıyor, katma değer sağlanmıyor. Bununla gurur duymayalım. Buna üzülelim, endişelenelim.

BAŞKAN - Sayın Erdoğdu, teşekkür ederim.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Efendim, ben teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)