Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:47
Tarih:28/02/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2016 yılı bütçemizin hayırlara vesile olması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün 28 Şubat. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen bu darbeyi gerçekleştirenleri kınıyorum. Dönemin mağdurlarının ahının kendilerini kıyamete kadar takip edeceğini de ifade etmek istiyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, kurulduğu 2010 yılından itibaren yaptığı çalışmalar, geliştirdiği projeler ve yurt dışında yaşayan 5 milyonu aşkın vatandaşımızın yanı sıra medeniyet coğrafyamızdaki soydaş ve akrabalarımızla kurduğu iletişimle yüz akı kurumlarımızdan bir tanesi olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı çok önemli bir görevi ifa etmektedir.

Sayın milletvekilleri, ülkemiz 780 bin kilometrekareden ibaret olsa da tarihin bize yüklediği sorumluluk bu sınırları aşan bir hinterlanda işaret etmektedir. Türkiye'yi yönetmek üzere yola çıkan, iddialı ve güçlü bir Türkiye tasavvuru olan hiç kimse Türkiye'nin gönül sınırlarını 780 bin kilometrekarelik coğrafyaya hapsedemez. Bu bakış açımız sadece tarihin bize yüklediği sorumluluğun gereği olmayıp aynı zamanda Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da her sabah gözlerini açtığında yüzünü Türkiye'ye dönerek ellerini semaya açıp bu ülke için dua eden insanlara karşı da bir sorumluluğun gereğidir.

Sayın milletvekilleri, Balkan coğrafyasında doğmuş, büyümüş bir arkadaşınız olarak şu hususu özellikle size hatırlatmak isterim: Tarihin bir tecellisi olarak bugün bu ay yıldızlı bayrağın altında olamayıp başka devletlerin egemenliği altında kendilerini tarihin bir bekçisi olarak kabul eden soydaşlarımız ve akrabalarımız Türkiye'de sorumluluk makamında bulunan herkesin ağzından çıkan sözlere dikkat kesiliyor, Türkiye'de olup bitenlere belki de bizden daha fazla duyarlılık gösteriyorlar. Bu nedenle buradan birileri Suriye'deki vahşet ortamından kaçarak Türkiye'nin şefkatine sığınan kardeşlerimizi geri göndermekten bahsettiğinde onların yüreğine kan damlıyor. Buna mukabil "Ülkemizin kapısı da milletimizin gönlü de size sonuna kadar açıktır. Biz asla sizleri kendimizden farklı görmüyoruz." denildiğinde ise bu insanların hepsi yeniden doğuyor.

Siz AK PARTİ Türkiye'de seçim kazandığında Gostivar'da, Saraybosna'da, İskeçe'de, Gazze'de insanların eline Türk Bayraklarını alarak sokağa taşan sevinç çığlıklarının nedenini hiç kendinize sordunuz mu? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Evet, AK PARTİ, iktidara geldiğinden bu yana soydaşlarımızı ve akrabalarımızı asla bu ülkenin vatandaşlarından farklı görmedi, bundan sonra da farklı görmeyecektir.

Bakınız, bugün Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve benzeri kuruluşlarımız sayesinde soydaş ve kardeşlerimizin binlerce yavrusu okullarımızda eğitim görmeye; Rodos'ta, İstanköy'de ve daha birçok yerde unutulmuş 60'lı, 70'li yaşlarındaki büyüklerimiz Türkiye'de ağırlanmaya, yıkılmaya yüz tutmuş ecdat yadigârı eserler tekrar nazlı bir edayla boy göstermeye, Türkçemiz oralarda yeniden yankılanmaya başlamıştır.

Saygıdeğer milletvekilleri, biz sadece ülkemiz dışında yaşayan kardeşlerimiz için değil, bulundukları ülkelerde uygulanan baskı, sindirme ve asimilasyon politikaları nedeniyle yabancı ellerde tutunamayıp ana vatan gördükleri Türkiye'ye sığınan kardeşlerimizin de sorunlarına ve taleplerine duyarsız kalmadık.

Bakınız, sayın milletvekilleri, Bulgaristan'da 1989 yılında uğradıkları asimilasyon politikaları nedeniyle binlerce soydaşımız Türkiye'ye göç ederken her türlü haklarını, bu arada sosyal güvenlikleri bakımından tüm çalışmalarını da bırakmak zorunda kaldılar. Bu nedenle bu soydaşlarımızın emeklilikleri zayi oldu. Birçoğu elden ayaktan düşmüş, yaşı ilerlemiş, çalışamaz durumdaki bu kardeşlerimiz yıllarca önceki hükûmetler nezdinde çare aradılar ancak bütün kapılar yüzlerine kapandı. Buna karşılık önceki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlılığıyla AK PARTİ iktidarı döneminde 3201 sayılı Yasa'ya eklenen geçici maddeyle bu soydaşlarımızın emekli olmalarının yolu açılmıştır. Bunun sonucu olarak yaklaşık 36.000 soydaşımız emekli olarak yeniden hayata tutunmuştur. Yaptıklarımızı, soydaşlarımızı rahatlatan oturma izni, konut avanslarının geri ödenmesi gibi birçok örneklerle çoğaltabiliriz.

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bugün ay yıldızlı bayrağın gölgesinde özgürce yaşayıp, havasını teneffüs edip suyundan içtiği hâlde ona "Zalim." diyebilecek kadar alçalanlar olabilir ama unutulmamalıdır ki Türkiye'ye hiç gelmediği ve hiç görmediği hâlde onun için canını feda edecek milyonlarca soydaşı vardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bu duygu ve düşüncelerle 2016 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)