Konu:2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:47
Tarih:28/02/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ATAY USLU (Antalya) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

AFAD bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Kriz yönetiminde üç aşama söz konusudur. Bir: Riskin yönetimi. İki: Krize müdahale. Üç: İnsani yardım. 1999 Marmara depremi, Türkiye'nin afet yönetimine bakış açısını değiştirmiş, âdeta bizim için milat olmuştur. Marmara depremi sırasında kurtarma, yardım faaliyetlerinde büyük bir koordinasyon eksikliği ortaya çıkmıştır. Arama kurtarma ekipleri günler sonra çalışmaya başlayabilmiş. Pek çok insan aylarca enkazın altından çıkarılamamıştır. 250 kilometre ötedeki deprem bölgesine ilgili bakanlar ve Başbakan ulaşamamıştır günlerce. Deprem sonrası bir yıl geçmesine rağmen insanlar hâlâ çadırlarda yaşamıştır.

KAMİL AYDIN (Erzurum) - Bir yılda inşa edildi oralar. Hayret bir şey!

ATAY USLU (Devamla) - İki yıl geçmesine rağmen Dünya Bankasından kredi alınamadığı için inşaatlar sona erdirilememiştir.

Bu felaket sonrası yeni bir afet paradigmasının hayata geçirilmesi zorunlu olmuştur ve AFAD kurulmuştur. Van depremi AFAD'ın ilk ciddi sınavı olmuştur. Başarıyla bu sınavı da geçmiştir AFAD. O dönem Başbakan olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, depremden dört buçuk saat sonra Van'a ve Erciş'e gelmiştir, krizi yerinde yönetmiştir. Kurulan 75 bin çadır ilk üç ay içinde kaldırılmış, yerine 175 bin kişinin yaşadığı konteyner kent kurulmuştur. Bir yıl sonra, eksi 20 derece olan soğuğa rağmen 15 bin konut, on beş ay sonunda da 25 bin konut afetzedelere teslim edilmiştir. Bu başarı milletimizin başarısıdır, bu başarı devletimizin başarısıdır, bu başarı kurumların başarısıdır.

Tabii ki afetlere müdahale edilen sıfırıncı dakika çok önemli...

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Kürsüden açıklama yapacağım.

BAŞKAN - Sayın konuşmacı bir dakika...

Sayın milletvekilleri... Sayın Özel, arkadaşınızı bir susturabilir misiniz lütfen.

AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Açıklama yapacağım.

BAŞKAN - Buyurun, devam edin sayın konuşmacı, devam edin.

AYHAN GİDER (Çanakkale) - Kürsüde konuşmacı var ya! Ayıp ya!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkanım, böyle bir usul var mı? Orada kürsüde hatip konuşuyor!

AYHAN GİDER (Çanakkale) - Sen nereden çıktın ya! Hayırdır ya! Nereden geldin? İlk defa mı Meclise geliyorsun sen?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, biraz önce grup başkan vekiliniz kurallara göre bu Mecliste davranmamız gerektiğini söyledi. Lütfen...

Sürenize ekleyeceğim, devam edin, ekleyeceğim.

ATAY USLU (Devamla) - Sayın Başkan, sürenin başa alınmasını istiyorum.