Konu: 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 1'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:46
Tarih:27/02/2016


2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 1'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle, şu anda, Mersin'de yanık hastası durumunda olan kişiyle ilgili olarak, Gaziantep'teki bir hastaneye nakli gerçekleştiriliyor. Onunla ilgili olarak arkadaşlarımız devreye girdiler, yardımcı oluyorlar.

Mersin'deki hastaneyle ilgili olarak, biliyorsunuz, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin'de açılacak. Haziran ayına kadar bu çalışmalar tamamlanıyor. 1.200 yatak kapasiteli hastane, Mersin Şehir Hastanemiz tüm üniteleriyle birlikte Mersinli hemşehrilerimizin hizmetine girecek.

Diğer taraftan, bir başka soru, Çukurova havaalanına yönelik yöneltildi. Bu konuyla ilgili olarak bildiğiniz gibi Çukurova havaalanı daha önce yap-işlet-devret modeli çerçevesinde ihale edilmişti. Ancak ilgili müteahhit maalesef bu projeyi tamamlayamadı, aşağı yukarı 50 milyon euro civarında bir para harcamasına rağmen bu yatırımı tamamlayamadı. Bunun üzerine seçim öncesi tekrar yap-işlet-devret modeli çerçevesinde ihaleye çıkıldı ve çıkılan bu ihalede de maalesef, tek bir teklif gelmesi nedeniyle Ulaştırma Bakanlığımız bu ihaleyi iptal etti. Bunun üzerine...

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) - İhale yapılmadan iptal edildi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Efendim, tek bir teklif geliyor.

SERDAL KUYUCUOĞLU (Mersin) - İhale tarihinden bir ay önce.

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Tek bir teklif gelmesi ve böyle bir teklif verilemeyeceği yönünde ifadede bulunulması nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine, ben Ulaştırma Bakanımızla bir araya gelip bu sorunun kökünden çözümü için karşılıklı konuştuk, tartıştık ve bunun kamu tarafından, bizatihi Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılması konusunda hemfikir olduk ve bu çerçevede Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz tüm çalışmalarını tamamladı ve kamu tarafından yani Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılması için Yüksek Planlama Kurulu kararı gerekiyor idi. Yüksek Planlama Kurulu kararı için gerekli yazışmalar yapıldı hem Maliye Bakanlığından hem Kalkınma Bakanlığından hem de Hazine Müsteşarlığından uygun görüşler alınarak imzaya açıldı. Dün itibarıyla Yüksek Planlama Kurulu kararı tamamlanmış oldu ve önümüzdeki günlerde muhtemelen iki hafta içerisinde Çukurova havaalanımızın ihalesine çıkacağız ve Ulaştırma Bakanlığımız tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere bu yatırımı gerçekleştireceğiz.

Diğer bir husus, İnsan Hakları Kurumuna yönelik olarak. Öncelikle şunu ifade etmeliyim: İnsan Hakları Kurumumuz idari ve mali açıdan özerk bir yapıdadır. Diğer birçok örnek ülkede olduğu gibi -biraz önce de konuşmamda ifade ettim- kurul yapısı, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan bir şekilde. Bunun çok sayıda Avrupa'da örnekleri var. Ancak, İnsan Hakları Kurumumuza "İdari ve mali açıdan özerk değil." gibi bir ifade kullanılması bu kurumumuza yönelik doğru bir ifade değil, idari ve mali açıdan özerk bir kurumdur.

İnsan hakları ve eşitlik kurumuna gelince, yeni kuracağımız kuruma gelince, bunu sizler de biliyorsunuz, ayrımcılıkla mücadeleye yönelik bir kanun tasarısı hazırlandı ve daha sonra bu ayrımcılıkla ilgili husus ile İnsan Hakları Kurumunun birleştirilmesi ve tek bir kurum olması konusunda karar verildi. Bunun gerekçesi de şu idi: İnsan hakları konusunu ayrımcılıktan ayırabilmeniz mümkün değil, ayrımcılığı da insan haklarından ayırabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla, diğer örnek olabilecek ülkelere baktığımızda ülkelerin, özellikle Avrupa ülkelerinin bir çoğunda insan hakları konusu ile ayrımcılığın aynı kurum tarafından yürütüldüğünü görüyoruz. Biz de bu çerçevede İnsan Hakları Kurumu ile ayrımcılıkla mücadele için oluşturacağımız kurumu birleştirip tek bir kurum hâline dönüştürme kararı aldık. "İnsan hakları ve eşitlik kurumu" adını verdik. Bu kurum üç temel işlevi yerine getirecektir. Bir, insan hakları konusu, resen inceleme yapma yetkisi olacak. İki, işkence ve kötü muameleye yönelik olarak ulusal önleme mekanizması olarak çalışabilecek ve Birleşmiş Milletler Ek İhtiyari Protokolü'ne ek konuyla alakalı olarak. Üçüncü ise, ayrımcılıkla mücadele edebilecekler.

Kurumun yapısına gelince, ben bunu İnsan Hakları Komisyonunda da açıkladım, son derece esnek bir yapı oluşturuyoruz. Kurumun kendi içinde kurul üyelerinin kendi daire başkanlarını, ilgili birimleri ve o birimlerin hangi görevleri üstlenebileceği görevini, yetkisini biz kurula verdik. Bizim geleneksel olarak kurumlarımıza baktığınızda bu yetki yasayla düzenleniyor. Örneğin bir daire başkanlığı, daire başkanının görevleri, bunların tamamı yasayla düzenleniyor ve bu yasa çerçevesinde bir işlem yapılıyor. Ama biz yasada genel yapması gereken sorumluluklar nelerdir, görevleri nelerdir, bunları belirledik ve bu çerçevede kurula çok geniş bir yetki verdik, esnek bir yapı oluşturduk ki gelecek olan talepler doğrultusunda kurum kendi içerisinde esnek hareket edebilsin düşüncesiyle.

Burada, şunu tekrar etmek istiyorum: Önemli olan atamanın nasıl ve ne şekilde yapıldığı değildir, önemli olan o kurumun işlevsel bağımsızlığıdır. Yani, kurum çalışmaya başladığı andan itibaren işlevsel bağımsızlığıdır. Evet, İnsan Hakları Kurumunun etkinleştirileceğini biz söyledik ama takdir edersiniz ki yarı zamanlı çalışan kurul üyeleriyle ve 15-20 civarında personelle o İnsan Hakları Kurumunun etkin olarak çalışabilmesi mümkün değil. Peki, biz ne yaptık? İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kadrosunu 150'ye çıkardık.

BAŞKAN - Sayın Elvan, Sayın Kurtulmuş'a da biraz süre kalsın dilerseniz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Bunun dışında, 150'ye çıkarmanın dışında, yine biliyorsunuz, kurul üyelerini tam zamanlı çalışan, fiilî olarak o kurumda zaman harcayabilecek bir yapıya dönüştürdük ki o kurul üyeleri tam mesailerini İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna verebilsinler diye.

Ben çok teşekkür ediyorum efendim.