Konu:Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir Milletvekili Atila Sertel'in ve İzmir Milletvekili Musa Çam'ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:46
Tarih:27/02/2016


Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir Milletvekili Atila Sertel'in ve İzmir Milletvekili Musa Çam'ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle benim vermiş olduğum rakam Maliye Bakanlığımızın Strateji Geliştirme Başkanlığının kitapçığının 16'ncı sayfasında olan ve TÜİK rakamları olan kayıt dışı istihdam oranı: 2002'de yüzde 52,1; 2015 Kasımında yüzde 32,6; ben bunu ifade ettim, birincisi bu.

İkincisi: Bu, tabii, basın mensuplarına yönelik olarak Sayın Oflaz'ın kaynak göstermeksizin yeniden yayın yapma suçundan cezaevinde yatmış olduğunu ifade ettim. Ben burada sadece örnek olması açısından bir isim zikrettim ama gerçekten onu tahkir edici herhangi bir düşünceyle ben bunu söylemedim. Ama eğer ailesi böyle bir düşünce içerisindeyse ben onlardan özür diliyorum. Dolayısıyla, tahkir amaçlı...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Seçmen olduğunu...

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Seçmenle ilgisi yok, insanlığın gereği olarak bu.

BAŞKAN - Sayın Özel, lütfen ama ya, insani bir davranış bu, erdemli bir davranış.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "O, oyu size verdi." deyince normal muameleye döndünüz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Hayır efendim, ben burada...

ATİLA SERTEL (İzmir) - Sayın Bakan, lisede okuyan iki kızı var.

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Şimdi, değerli arkadaşlar, 64 kişiden bahsedildi. Bunlardan sadece 1 kişi, bu bahsetmiş olduğumuz şahıstır.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Bir garibanı buldunuz, Yaşar Oflaz'ı. Gariban, gariban, parasızlık yüzünden yatıyor Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Terör ve şiddet dışı eylemden almış olduğu bir mahkûmiyetten dolayı sadece onu örnek verme gereğini hissettim, bu ikincisi.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Anadolu Ajansı yüzünden yatıyor, Anadolu Ajansı. Ne hırsızlık yaptı ne para çaldı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Üçüncüsüne gelince, Sayın Çam, 500 milyon dolar harcama yapıldığını kendisi de kabul etti zaten ama konuşmasında 2,5 milyar liralık bir harcama söz konusu olduğunu ifade etmişti. O nedenle, ben Cumhurbaşkanlığı harcamasının 2,5 milyar lira olmadığını, bunun 500 milyon lira olduğunu ifade ettim. Onu da kendisi zaten teyit etti.

Çok teşekkür ediyorum.