Konu:Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:46
Tarih:27/02/2016


Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, biraz önce konuşmacı olan sayın milletvekilimiz bizlere yönelerek, örtülü ödenek için bin lira ayrıldığını ifade etmiş, "Bu nasıl ödenek? Bu uygulama nasıldır?" şeklinde bir soru yöneltmiştir.

Bu örtülü ödenek uygulaması iz bedeli uygulamasıdır, bizim zamanımızda başlamış bir uygulama da değildir. Kendi arkadaşlarının milletvekili olduğu dönemlere, bizden önceki iktidar dönemlerine bakarsanız o dönemlerde de iz bedeli üzerinden bir ödenek ayrıldığını göreceksiniz. Bu yıllardan beri devam ediyor ve geleneksel hâle gelmiş, çünkü ne kadarlık bir harcama yapılacağı tahmin edilmediği için böyle bir uygulama yapılmaktadır.

İkincisi, bu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle ilgili olarak sürekli kaçak ifadesi kullanılıyor. Şimdi, bununla ilgili olarak, değerli arkadaşlar, 13/08/2010 tarihinde 1/10.000 ölçekli nâzım imar planı kabul edilmiştir ilgili yerel yönetim tarafından, yine 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı keza kabul edilmiştir ve 8/10/2014 tarihinde yapı kullanma izin belgeleri alınmıştır.

Kısacası şunu söylemek istiyorum...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Bakan, senin haberin yok, Adalet Bakanı doğruladı burada!

BAŞBAKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sürecin isterlerse tabii detayını da anlatabilirim ama bu binanın, bu külliyenin iskan ruhsatı alınmıştır yani bu bina kaçak değildir. Bu bağlamda, hizmet binalarının kaçak olduğu yönündeki iddialar asılsız ve hukuki mesnetten uzaktır.

Teşekkür ediyorum.