Konu:Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:45
Tarih:26/02/2016


Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Değerli arkadaşlar, şimdi, Sayın Bayülgen...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Baluken.

ORHAN MİROĞLU (Devamla) - ...benim Mardin'de bir ziyaret sırasında güvenlik güçlerimizin elini sıktığımı şey yapan bir fotoğraf... O bir fotoğraf. Orada o fotoğraf çekildi. Biz, tabii ki yaptığımız ziyaretlerde valiliği ziyaret ederiz, emniyet müdürlüğümüzü ziyaret ederiz. Emniyet müdürlüğü de bir ziyaretti. O askerlerin elini, evet, çok gönülden...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - "Türk'sen övün, değilsen itaat et." yazıyorlar onlar.

ORHAN MİROĞLU (Devamla) - Siz, bakın, dinleyin lütfen, dinleyin...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Sen beni dinledin mi? Sen beni iyi dinledin değil mi? Sabahtan beri laf atıyorsun.

ORHAN MİROĞLU (Devamla) - Bakın arkadaşlar, şunu söylemek isterim: O askerlerin elini sıkarken, evet...

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Asker değil onlar.

ORHAN MİROĞLU (Devamla) - ...o askerlerin omuzlarında taşıdıkları Kürt çocukları, sizin yarattığınız cehennemden kaçırdıkları Kürt çocukları geliyordu aklıma... (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Asker değil onlar.

ORHAN MİROĞLU (Devamla) - ...O askerlerin ve polislerin elini sıkarken sizin cehenneminizden kaçırdıkları, omuzlarında, sırtlarında taşıdıkları yaşlı Kürt ve Türk kadınları geliyordu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Ben Orhan Miroğlu'yum, ben demokratım ve ben bir Kürt'üm ama siz Esad'ın elini sıkan bir siyasi geleneğin içindesiniz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Nerede elini sıkmışız? Zavallısın!

ORHAN MİROĞLU (Devamla) - Esad'ın bir birimisiniz. PYD, Esad'ın en önemli danışmanlarından birinin söylediği gibi, Esad'ın ordusunun bir birimidir. Bunun saklanacak bir yeri kalmadı Sayın Bayülgen. Kürtlere, sadece Türkiye Kürtlerine de değil, Erbil'deki Kürtlere, Mahabad'daki Kürtlere, Rojava'daki Kürtlere bu hareket tarih önünde hesap verecek, bunu da hiç unutmayın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Seni vuranlardan hesap sor önce, Ape Musa'yı katledenlerden hesap sor; sonra konuş. Utan! Utan! Ape Musa'nın kemikleri sızlıyor.

ORHAN MİROĞLU (Devamla) - Evet, siz İran'daki savaşı mollalarla ittifak ettiğiniz için durdurdunuz. Niçin? İran'a Kürdistan Demokrat Partisinin peşmergelerinin gitmesine bile izin vermiyor oradaki militanlarınız. Kürdistan Demokrat Partisinin peşmergeleri İran'da Kürtlerin çıkarları için İran'a gitmek istediklerinde sizin rejiminizi, sizin oradaki yandaşlarınızı karşılarında buluyorlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Miroğlu.

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Sayın Başkan...

ORHAN MİROĞLU (Devamla) - Erbil'i böldünüz. Bu hareket bölücü bir hareket olarak geçecek Kürt tarihine. Sizin söyleyecek hiçbir sözünüz kalmadı. Siz, inanın, eğer Esad bir gün Lahey'de yargılanırsa onunla beraber yargılanan kadroların içinde de bulabilirsiniz kendinizi. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)