Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:44
Tarih:25/02/2016


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben Elazığlıyım, İstanbul Milletvekiliyim. Komşu ilimin görüşmelerinde şunu anladım ki... Şimdi, sayın vekilimiz Malatya'ya 15 milyar yatırım yapıldığını bizatihi buradan söyledi.

VELİ AĞBABA (Malatya) - İnanma, inanma!

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Daha fazla... E, 20 milyar...

VELİ AĞBABA (Malatya) - İnanma, az, az...

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Sataşma yapma.

BAŞKAN - Sayın Özcan, buyurun.

Sayın Özcan, süreniz bitecek.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Ve 15 milyar yatırım yapıldığını söyledi.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Yalan...

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Elâzığ bir ilim kenti, Elâzığ bir turizm kenti, Elâzığ Harput'uyla, Hazar'ıyla yani kış turizmiyle, yaz turizmiyle ve tarih turizmiyle önemli bir kent, üniversite kenti.

Şimdi bunu duyunca gerçekten burada acımı ve burukluğumu ifade etmek istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili olarak, İstanbul Milletvekili olarak şunu söylüyorum: Elâzığ AKP'ye çok şey verdi, her seferinde 4 milletvekili, 5 milletvekili verdi, görüyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi benim memleketime hiçbir şey vermemiştir.

Teşekkür ederim.