Konu:Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:44
Tarih:25/02/2016


Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlar; öncelikle, kendimle gurur duyuyorum, onu söyleyeyim. (CHP sıralarından alkışlar) Sayın Çalık'a kürsünün yolunu öğrettiğim için kendimle gurur duyuyorum, sayemde konuşma fırsatı verdim. Ben böyle bir milletvekiliyim.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Veli Bey, sen gelirken ben gidiyordum.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Veli Ağbaba varsa herkes için var, sizin için de var, onu söyleyeyim. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, değerli arkadaşlar, benim Malatya'yla ilgili söylediğim her söz, bu kürsüde ifade etmeye çalıştığım her söz Malatya'da yaşayan, AKP'ye, CHP'ye, MHP'ye, HDP'ye oy veren hiç kimseyi rahatsız etmez, etmemeli; hele hele bir milletvekilini hiç etmemeli. Ben şimdiye kadar bu kürsüde ilimin seçilmiş milletvekilleriyle asla polemiğe girmedim, bundan sonra da girecek değilim.

Değerli arkadaşlar, ben burada Sayın Çalık'ı hedef alarak konuşma yapmadım.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - "Malatya milletvekillerini Genel Merkez belirliyor, Malatya belirlemiyor." dedin, daha ne kadar hedef alacaksın?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Sayın Çalık, ben Hükûmeti eleştirdim, "Hükûmet tüneli yapmıyor." dedim, "Hükûmet eksik yapıyor." dedim. Beni tebrik edeceğine bana cevap veriyorsun. Ben ne demişim? Efendim, "Karahan tüneli 2008'den beri açılmıyor." demişim, yalan mı demişim? "Erkenek tüneli yapılmadı." demişim, yalan mı demişim? "Malatya'daki kara yolları müteahhitlerinin hepsi batmış." demişim, yalan mı demişim? Bana teşekkür edeceğine bana cevap veriyorsun.

Ben tekrar söylüyorum: Malatya'yla ilgili olumsuz tek bir kelime etmedim, konuştuğum her şey Malatya kentinde yaşayan bana oy vermeyenler başta olmak üzere herkesin yararınadır, başta senin yararınadır. Bak, 5 milletvekilisiniz, övünüyorsun -haklısın, üzgünüm- söyleyemediğiniz her şeyi ben söylüyorum.

Değerli arkadaşlar, bakın, benim söylediğim şeyi farklı anlıyorsun. Yoncalı Barajı benim ağzımdan çıkmadı. Yoncalı Barajı'nı senden iyi bilirim, Yoncalı'nın yukarısındaki köyünün de aşağısındaki köyünün de mezrasını senden iyi bilirim, mezra mezra bilirim; onu bil. Malatya'da sadece orayı değil, Doğanyol'un Konurtay köyünden Doğanşehir'in Elmalı köyüne kadar bilirim. Senin hiç gitmediğin Doğanşehir'in Örencik köyünden, Elmalı köyüne kadar her yeri herkesten iyi bilirim, onu söyleyeyim önce ben.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, "Yoncalı" demedim, "Boztepe" dedim. Eğer Boztepe Barajı'nda...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir dakika daha verin Sayın Başkan.

BAŞKAN - Özgür Bey'in hatırı için iki dakika daha veriyorum.

Buyurun.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Eğer Boztepe Barajı'nda sulama varsa, üç yıl önce Recai Kutan adına açılan barajda sulama kanalı varsa sizden özür dileyeceğim. Sulama kanalı yok, baraj yapılmış sulama kanalı yok. Bu mu zorunuza gitti? Sulama kanalı yok değerli arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Diyor ki, bakın, değerli arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Malatya AKP'ye -maalesef, üzülerek söylüyorum- yüzde 67 oy vermiş, elinizi vicdanınıza koyun, Malatyalılara siz ne verdiniz? Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Sen Malatya'ya güvenmiyor musun?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Ben Malatya'ya yapılan haksızlığı söylemeye devam edeceğim. Ben seninle polemiğe girmeyeceğim ama milletvekilliğim bittiği güne kadar Hükûmetle uğraşmak, Hükûmetin Malatya'ya hizmet getirmesi için uğraşmak benim namus borcum, şeref borcum, Malatya için çalışacağım, bunu bilmenizi istiyorum.

Ayrıca, bakın, değerli arkadaşlar, diyor ki: "Seni kim seçti?" Beni Malatya'daki delegeler seçti, 2011'de Malatya'nın delegeleri seçti, 2015'te Malatya'nın delegeleri seçti, seni kim seçti?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Tabela ne oldu, tabela?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Sen... Bakın, kusura bakmayın, özür dilerim hepinizden ama bunu söylemek zorundayım. Parmak milletvekilliği denen bir şey var, Tayyip Erdoğan mümkün olabilse senin parmağını milletvekili yapar.

RECEP ŞEKER (Karaman) - Anketteki isim nedir, anketteki?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Çünkü tek işe yarayan organın parmağın, başka bir şey değil, kusura bakma. ( AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İki: Başka bir şey söyleyeceğim, diyor ki: "Özal, Recai Kutan." Allah Recai Kutan'a uzun ömürler versin. Özal Malatya'nın gurur duyduğu bir insan, İnönü'yü niye ağzına alamıyorsun, niye ağzına alamıyorsun İnönü'yü, niye alamıyorsun?

RECEP ŞEKER (Karaman) - Sen de almadın.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, bir şey söyleyeceğim, Malatya deyince akla Özal gelir, Özal deyince akla Malatya gelir; İnönü deyince akla Malatya gelir, Malatya deyince akla İnönü gelir. Başbakan, Cumhurbaşkanı kızsa da bu gerçek böyledir, bunu bilmenizi istiyorum.

Değerli arkadaşlar...

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Veli Bey, tabela ne oldu, tabela?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Sözümü hemen toparlıyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Ağbaba, lütfen, dört dakika verdim zaten...

VELİ AĞBABA (Devamla) - Tamam, hemen bitiriyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli milletvekilleri, ben -tekrar söylüyorum- Malatya için çalışmaya devam edeceğim. Malatya'nın yapılanını, yapılmayanını söyleyeceğim. Biraz önce sayın müsteşar dedi ki: "Sayın Bakan Beylerderesi Viyadüğü'nü yapmadı." Vallahi yaptınız, teşekkür ederim ama orada şimdi ismini anmaktan korktuğunuz eski milletvekillerine de teşekkür ederim, oldu mu? (CHP sıralarından alkışlar)