Konu:Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:44
Tarih:25/02/2016


Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de çok teşekkür ediyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayemde kürsüye de çıktı Öznur Hanım!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, öncelikle bir maddelemek istiyorum. Birincisi, Malatya'yla alakalı biz on üç yılda 15,1 katrilyonluk yatırım yaptık.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Kürsünün yolunu öğrendin Sayın Çalık sayemde!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Veli kardeşim, hiç sana sataşmayacağım, sen merak etme!

15,1, Malatya'ya, biz yatırım yaptık. Yapılan yatırımları, Allah göz vermiş, göremiyorsan hiçbir şey söyleyemiyorum; dil vermiş, konuşamıyorsan hiçbir şey söyleyemiyorum; kulak vermiş, duyamıyorsan hiçbir şey söylemiyorum.

BAŞKAN - Hah, işte, sataştın!

VELİ AĞBABA (Malatya) - Sataştın, vallahi sataştın!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Şimdi, bak, 15,1 katrilyonluk yatırımı görmek için göz lazım, bu bir.

İkincisi, tabelayla alakalı. Sen tabela konusunu buraya getirene kadar, Meclisin gündemini boş yere meşgul edene kadar biz o tabelayı oradan kaldırdık, sen ayakta uyuyorsun Veli kardeşim! (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Tabela oradan kalktı. Tapu Kadastronun yanlışı yüzünden oraya konmuştu, biz müdahale ettik, Valiyle, Karayollarıyla görüştük, tabela oradan kalktı, eski yerine de konuyor, sen merak etme! Malatya'nın da Türkiye'nin de sahibi var, AK PARTİ her yere de sahip çıkıyor, sen hiç merak etme! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Arkadaşlar, bir konu hakkında da sizi bilgilendirmek istiyorum. Malatya on bir yıldır AK PARTİ'ye çok büyük destek verdi ve var olduğu 11 seçimde de çok büyük destek verdi. Son seçimde AK PARTİ olarak biz yüzde 68 oy aldık, CHP yüzde 15,3. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama ben bir şey söylemek istiyorum: Veli Bey, kıymetli kardeşim, 2007 yılında il başkanlığı yapamadı, başka bir arkadaşımıza görevi devretti. Sonrasında, hatırlarsınız, Allah rahmet eylesin, "Mevlüt Aslanoğlu" diye bir ağabeyimiz vardı. Mevlüt ağabeyin aday olduğu dönemde Malatya'ya hizmetleri için ben her sefer...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakika istiyorum.

BAŞKAN - Sataşmadan ek süre vermeyeceğimi söylemiştim. Siz ilk defa istiyorsunuz, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Mevlüt ağabeyin döneminde Cumhuriyet Halk Partisinin Malatya'daki oy oranı 2007'de yüzde 20'ydi, sonra 2011'de Veli Ağbaba aday oldu, CHP'nin oy oranı yüzde 18'e düştü...

VELİ AĞBABA (Malatya) - Atıyorsun, atıyorsun, atıyorsun!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - 2015'te aday oldu, yüzde 15'e düştü.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Atıyorsun, atıyorsun!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Allah Veli'yi başımızdan eksik etmesin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Biz onun sayesinde AK PARTİ olarak her geçen gün oylarımızı artırıyoruz ve biz, başka bir şey söyleyeyim, anket yaptırıyoruz arkadaşlar. Kafadan olma, genel merkezden dolma milletvekillerini listeleyip de Malatya'ya göndermiyoruz. Kendisinin yaptırdığı ankette Malatya'nın en çok milletvekili olmasını istediği isim kim çıkmış, kendisi çıksın açıklasın. Bana kendisi ismi verdi. Kendi yaptırdığı ankette Malatyalı hemşehrilerimizin kimin milletvekili olmasını istediğini Veli kardeşim bana kendisi söyledi. Ben söylemeyeceğim. Ben söylemeyeceğim, kendisi çıksın söylesin.

Ben bu vesileyle Malatya'ya hizmetleri için bütün AK PARTİ'li milletvekili arkadaşlarıma...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ...gelmiş geçmiş bütün bakanlarıma, Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma teşekkür ediyorum. Veli Ağbaba'nın...

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Ayrıca, Veli Ağbaba'ya hiç sataşmadığınız için teşekkür ederiz, çok güzel sataşmadınız!

BAŞKAN - Sayın Çalık, size pozitif ayrımcılık yapıyorum. Bir dakika daha kullanabilirsiniz, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Arkadaşlar, bahsedilen barajlar... Biz vefa sahibiyiz, rahmetli Turgut Özal'ın ismini barajlarla anıyoruz. Recai Kutan, Allah sağlık versin, barajlarla anıyoruz ve bahsedilen, yıllarca "Yoncalı Barajı" denilen bir baraj vardı, iz kapsamındaydı. Arkadaşımız yerini belki bilmiyor ama biz gittik, o Yoncalı Barajı'nın yerinde inceleme yaptık, müteahhitlerimizin çalışması için bire bir takip yaptık. Yoncalı Barajı'mız, Allah nasip ederse, bütün o Arguvan Ovası'nı çok net bir şekilde sulayacak. Biz ulaştırmada tam 2,5 milyar, katrilyonluk yatırımı Malatya'ya kazandırdık ve "Malatya'yı sağlık turizminin başkenti yapacağız." dedik. Malatya'ya dünyada olmayan bir merkezi kazandırdık, Karaciğer Nakli Enstitüsü tam 100 milyona mal oldu ve bırakın Türkiye'yi, dünyada yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ve Karaciğer Nakli Enstitüsü bizim için çok büyük başarıdır.

Saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)