Konu:Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:43
Tarih:24/02/2016


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, ben biraz evvel önceki oturumda bu noktadaki bütün açıklamalarımı yapmış bulunmaktayım. Herhangi bir ilave yapacak durum söz konusu değildir. Kaldı ki siz, bu oturumun başında kürsüdeki yerinizi aldığınızda benim de tam açıklamalarımı teyit edecek nitelikte açıklamalarda bulundunuz. Herhangi bir şek, şüphe söz konusu değildir. Kanuna, kaldığı yerden görüşmelere devam edilmesi gerekmektedir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)