Konu:Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:43
Tarih:24/02/2016


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, aslında konunun tartışmaya mahal bir tarafı da yoktur. Çünkü gerçekten de bundan önce teamül olmuş bir şekilde bu konu burada görüşülmüş ve yasaların görüşülmesi sırasında tali komisyonların daha önce yapmış oldukları bu uygulama artık yıllara sari ve sabitlenmiş bir durumdur, bu teamül hâlini almıştır. Kaldı ki İç Tüzük'ün...

LEVENT GÖK (Ankara) - E, o zaman göndermeyelim bir daha tali komisyonlara, diğer tali komisyonlara göndermeyelim!

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın grup başkan vekili müsaade ederse konuşabilir miyim Sayın Başkanım.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ama, siz "Ortadan kalkmış." diyorsunuz. Yani, İç Tüzük'ün hangi hükmü ortadan kalktı da şey yapıyorsunuz! Yani, lütfen, doğru bilgi verin!

ÖMER ÜNAL (Konya) - Dinle, dinle!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Ya, dinle Allah aşkına ya!

ÖMER ÜNAL (Konya) - Biz seni dinledik ya!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Dinle ya!

LEVENT GÖK (Ankara) - Arkadaşlar, açıp okuyun, ben İç Tüzük'e göre konuşuyorum! Böyle yanlışlıklar yapılabilir mi ya! Anayasa'yı tanımayın, yasayı tanımayın, İç Tüzük'ü tanımayın! Neyi tanıyacaksınız?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, konuşmama devam edebilir miyim?

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - 1'inci madde görüşülmüş, 2'nci madde görüşülmüş, 3 görüşülmüş, 4 görüşülmüş, 5 görüşülmüş...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - İlk oturum geçti. 6'ncı maddedeyiz.

ÖMER ÜNAL (Konya) - Ya, sürekli siz mi konuşmak zorundasınız!

LEVENT GÖK (Ankara) - İstediğimiz kadar konuşacağız biz! Ben haklı konuşuyorum, haklı konuşuyorum!

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, konuşmama devam etmek istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun.

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkanım, teamül hâlini burada söyledim. Yine, aynı şekilde, bakınız, İç Tüzük'ümüzün 26'ncı maddesinin birinci fıkrası: "Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağrılır."

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet.

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Çağrılmak istenmediği takdirde çağrılmaz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Niye çağırmıyor, niye çağırmıyor? Olur mu öyle bir şey? Onun takdir hakkı var mı o konuda? Takdir hakkı var mı?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Kaldı ki yine, bakınız, 26'ncı maddenin son fıkrası: "Üyelerinin üçte biri tarafından Komisyona teklif edilecek gündem üzerine de komisyonlar, Başkanlarınca toplantıya çağrılır."

LEVENT GÖK (Ankara) - Komisyonlar ne diye kuruluyor?

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Dolayısıyla, burada durum sabit olup kanunun görüşülmesinde Komisyonumuz açısından herhangi bir sakınca söz konusu değildir.

Arz ediyorum.