Konu:Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:43
Tarih:24/02/2016


Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Milliyetçi, ülkücü hareketin bir mensubu olarak hiçbir kapalı kapının arkasında pazarlık yapmayan, buna tenezzül etmeyen bir parti olduğumuz gerçeğini bir kez hatırlatmak isterim. Milliyetçi, ülkücü gelenek, 1969'dan bu tarafa MHP olarak takip edenler bilirler ki memleketin ve milletin bekası noktasındaki aldığı tavır, ödediği bedeller, verdiği hizmetler milletin gönlünde karşılık bulmuş bir harekettir. Yapılan işlemleri ve partimizin durduğu yeri, haddini aşarak ülke bekası noktasındaki politikalarını birtakım pazarlıkların parçası olarak, birtakım siyasi hamlelere itham etmeye kalkan herkes haddini bilecektir. (MHP sıralarından alkışlar) Haddini bilmeyenler, haddini aşanlar millî vicdanda karşılıklarını bulacaklardır.

Öte yandan, Adalet ve Kalkınma Partisi kendisine millî beka noktasında gösterilen iyi niyetleri istismar etmemelidir. Bazı defterler ve bazı sayfalar açıldığında en gür sesle onlara da gerekli cevap bu kürsüden verilmektedir. Öte taraftan, siyasi parti olma niyetinde olanlar siyasi parti programlarına göre hareket ederler, parti programlarının dışında birtakım işleri manipüle etmek için bu kürsüye çıkmazlar. Meclisin mehabetine olan saygı verilen işlemleri İç Tüzük'e göre uygulamaktır. Milliyetçi, ülkücü hareketin mensupları da buna uymak ve bu konuda çalışmalar yapmak için Meclisi her zaman çalıştırmış ve çalıştırmaya devam edecektir. Çünkü burası millî iradenin temsiliyle alakalı bir yerdir. Sataşmalarla ve haddini aşmalarla burayı politize etmek isteyenler, lütfen, tekrar aynaya baksın ve haddini bilsin diyorum. (MHP sıralarından alkışlar)