Konu:Sivas'ın Divriği ilçesindeki maden işletmesiyle ilgili olarak bir ıslah projesinin düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:42
Tarih:23/02/2016


Sivas'ın Divriği ilçesindeki maden işletmesiyle ilgili olarak bir ıslah projesinin düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLÜM DOĞAN (İzmir) - Sayın Başkan, bu demokratik tavrınızdan dolayı size saygılarımı sunuyorum, bu oldukça demokratik oldu.

Sayın Bakanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanının bilgisine sunuyorum.

Sivas ili Divriği ilçesinde yaklaşık elli yıldır bir maden işletmesi var. O işletme yüzünden doğa tahribatı çok ileri bir düzeye ulaşmış ve doğanın dengesi bozulmuş durumdadır. Açık ve kapalı işletmeler nedeniyle yaklaşık 20 bin hektar alanın ıslah edilmesi gerekmektedir. Ekolojik dengenin kurulabilmesi için bu alanla ilgili olarak bir ıslah projesini Sayın Bakan düşünüyor mu? "Bu alanın tekrar çevre ve şehircilik anlamında planlanması acil olduğu görüşü sizce de söz konusu mudur?" diye Sayın Bakana soruyorum.