Konu:21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü'ne ve terörü önleme konusunda siyasi iktidarı göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:42
Tarih:23/02/2016


21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü'ne ve terörü önleme konusunda siyasi iktidarı göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Öncelikle, 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'nü kutluyorum, bütün ana dillere özgürlük diliyorum, birincisi bu.

Tabii, en önemlisi kirli savaş. Ne yazık ki içindeyiz. Bu Meclis bu kirli savaşa daha ne kadar seyirci kalacaktır? Göreve çağırıyorum.

Bir sitemim de gerçekten iktidaradır. 10 Ekim 2015'te, Ankara Garı'nda, barış için gelen meslektaşlarımızı, dostlarımızı yitirdiğimizde Cumhurbaşkanı "Gar'ın da camları kırılmıştı." demişti. Evet, ciddi bir duyarsızlık ve aymazlık söz konusudur; ciddi bir, maalesef, kanla yıkanma söz konusudur; ciddi bir yanlış uygulama söz konusudur. Bu kanı durdurmanın yolu Türkiye Büyük Millet Meclisinden, buradan geçmektedir. "Senin ölün, benim ölüm; senin katilin, benim katilim."le bu sorunu çözemeyiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORHAN SARIBAL (Bursa) - Siyasi iktidarı göreve davet ediyorum. Yetmedi mi artık?