Konu:Artvin Cerattepe'deki direnişi selamladığına, Hükûmetin doğayı daha fazla katletmesine karşı halkın daha fazla mücadele edeceğine ve Sera Kadıgil'e verilen cezanın otoriterleşmeyi pekiştirdiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:1
Birleşim:40
Tarih:17/02/2016


Artvin Cerattepe'deki direnişi selamladığına, Hükûmetin doğayı daha fazla katletmesine karşı halkın daha fazla mücadele edeceğine ve Sera Kadıgil'e verilen cezanın otoriterleşmeyi pekiştirdiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkan, Cerattepe'deki direnişi selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum.

Bildiğiniz gibi, bölgede daha önce yapılmak istenen maden çalışmaları iptal edilmişti ama maalesef, Hükûmet, kanunları dolanarak yaptığı düzenlemelerle tekrardan orada bir maden çalışması başlattılar, millete küfür eden kişinin önüne resmen hukuku yatırdılar. Bundan dolayı, bu Hükûmetin bundan sonra uygulayacağı bu politikalarla doğayı daha fazla katletmesinin önünde halkın daha fazla mücadele edeceğini biliyorum.

Bir yandan, üçüncü köprü, havalimanı inşaatı sırasında bölge katledilirken, doğası, çevresi, ağaçları katledilirken, bir yandan da boydan boya Karadeniz katledilmekte, bir ucu da Artvin'e kadar uzanmış durumda. Buna karşı mutlaka daha duyarlı bir mücadele yürüteceğiz hep beraber.

Sera Kadıgil arkadaşımız, dün, maalesef, bir yıl dokuz ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu kabul edilebilecek bir şey değil; söylediği söz, "Gittikçe otoriterleşen Erdoğan rejimiydi." Hâlbuki bu verilen ceza bu otoriterleşmeyi pekiştirdi, bunun ispatı oldu.

Saygıyla selamlıyorum.