Konu:Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:39
Tarih:16/02/2016


Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ŞAHİN TİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının tümü üzerinde oyumun rengini belirtmek üzere lehte söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, milletimizin huzuru, vatanımızın özgürlüğü, bayrağımızın ilelebet bu topraklarda varlığı için canlarını veren, dün Denizli'de defnettiğimiz Mustafa Uygun kardeşimiz başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

AK PARTİ iktidarı olarak Türkiye'de on dört yıldır nice reformlara imza attık ve nice başarılı icraatları milletimizle birlikte gerçekleştirdik. Türkiye olarak her alanda kendini yenileyen ve güçlenerek dünyada adından söz ettiren bir ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin büyümesinin önündeki engeller hep birlikte aşılmalı, yerli üretim daha çok desteklenmelidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; artık, Türkiye, teknolojiyi üreten ülke olmakla yetinmemelidir, Türkiye, aynı zamanda dünyaya teknoloji satan bir ülke olmak durumundadır. Bu anlamda hazırlanan AR-GE Reform Paketi sanayicimize ve üreticimize güç verecektir. Yapılan bu yasal düzenlemeyle ülkemizde AR-GE kültürü daha da gelişecek, bilim kurullarının sanayiye güç vermesine büyük bir destek verilmiş olacaktır. Bilim adamlarımızın üretim sektörüne güç vermesi, şüphesiz, daha kaliteli ve marka değeri yüksek yerli ürünlerin piyasada olması bakımından önemlidir. Üretim, kahramanlık işidir çünkü.

Değerli milletvekilleri, üretim sektörüne ilişkin kendi ilim Denizli'den bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi, Denizli, sanayisi güçlü, girişimci insanların var olduğu, üreten bir şehirdir. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörü bakımından Denizli, kendini dünyaya kabul ettirmiş ve markalaşmış bir şehirdir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe tasarımın ehemmiyeti ise son derece büyüktür. Tasarım konusunda mutlaka destek sağlamamız gerekiyor. Üzerinde konuştuğumuz tasarı, tekstil ve hazır giyim sektörü başta olmak üzere ilintili tüm sektörler için önemli bir yeniliktir. Tekstil sektörünün yanı sıra yine birçok makine, mermer, kablo ve tarım ürünleri üretimi yeni ve yerli markaların imalatıyla Denizli'den dünyaya açılmaktadır. Yenilikçi fikirlere sahip gençlerimizin desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerine güç verilmesi adına bu reform paketinin getirileri ülkemiz ve ilimiz açısından vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

Reform niteliğinde olan bu düzenlemenin ilk ışığını yakan Sayın Başbakanımız başta olmak üzere, tasarının hazırlanmasında büyük emeği olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Bakan Yardımcımız, AK PARTİ Grubumuz, ilgili bürokratlarımız, iktidarıyla muhalefetiyle birlikte çalışmasını yaptığımız tüm Komisyon üyelerimize, sanayicilerimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak şu husustan bahsetmeden geçemeyeceğim: Ülkemizde yaşanan terör uzantılı elim hadiseler bizleri derinden üzmektedir. Aslına bakıldığında, ülkemizin büyümesinin önündeki en büyük engel iç huzurumuza yönelik, dışarıdan organize edilen ve içerideki taşeronların maşa olduğu, adı her ne olursa olsun teröristlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hiçbir milletvekilinin terör taşeronluğu yaparak kahraman güvenlik güçlerimize dil uzatması asla kabul edilemez. Bu kürsü, milletin kürsüsüdür, terörü ve teröristi destekleyenlerin nutuk attığı, hamaset yaptığı bir kürsü asla değildir ve olmayacaktır. Bu yüce millet hainleri asla unutmaz. Tarih bunun en büyük şahididir.

Değerli milletvekilleri, görüşülen kanun tasarısının tümü üzerinde kabul yönünde oy kullanacağımı belirtiyor, yüce heyetinizi ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)