Konu: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:38
Tarih:11/02/2016


Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA TUNCER (Amasya) - Sayın Bakan, BAĞ-KUR primleri 2016 yılında çok büyük artışla 568 TL olmuştur. Küçük esnaf çok mağdurdur. BAĞ-KUR priminin düşürülmesi yönünde çalışmanız var mıdır?

İkinci bir sorumuz: Amasya'nın kapatılan belde belediyelerinden olan Çaydibi, Esençay, Alpaslan, Kayadüzü ve Uygur'da çöp toplama işi haftada sadece bir gün yapılmaktadır ve soba atıkları dahi toplanmamaktadır. Tamamen sağlıksız ve yetersiz bir şekilde yapılan çöp toplama işini daha yeterli ve sağlıklı hâle getirecek misiniz? Hatta doğru işlem olan, kapatılan belde belediyeleri tekrar açma konusunda bir çalışmanız var mıdır?

Bir üçüncü sorum da: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ihtiyacı ve açığı olduğu hâlde veteriner teknisyenlerin ataması yapılmamaktadır. Bu konuda Bakanlığın ne gibi çalışması vardır?

Teşekkür ederim.