Konu:Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçinde "kürdistan" Adıyla Herhangi Bir İdari Veya Coğrafi Birim Bulunmadığına Ve Bu İfadenin Tarihî Bağlamından Koparılarak Farklı Bir Şekilde Kullanılmasının Doğru Olmadığına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:36
Tarih:09/02/2016


Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde "kürdistan" adıyla herhangi bir idari veya coğrafi birim bulunmadığına ve bu ifadenin tarihî bağlamından koparılarak farklı bir şekilde kullanılmasının doğru olmadığına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, daha önce de benzer bir açıklama yapmıştım ben. Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezî ve mahallî idare yapılanmasının esasları Anayasa'nın 126'ncı ve 127'nci maddelerinde açıkça düzenlenmiştir. Bu esaslar dâhilinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde hâlihazırda mevcut "kürdistan" adıyla herhangi bir idari veya coğrafi birim bulunmamaktadır. "Kürdistan" ifadesinin bağlamından koparılarak tarihî ve coğrafi bir terim olarak kullanılmasından ziyade, Türkiye sınırları içindeki bir bölgeyi, ayrı bir egemen, hukuki ve siyasi varlık biçiminde gösterir şekilde zikredilmesi de doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3'üncü maddesine göre "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür." Yine, Anayasa'nın 14'üncü maddesinde "Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılmayacağı" belirtilmektedir. Dolayısıyla, tarihî bağlamından koparılarak farklı bir şekilde bunun kullanılmasının doğru olmadığını bir kez daha ifade ediyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)