Konu:Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifinin 1. Maddesinin Tekriri Müzakeresi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:34
Tarih:28/01/2016


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifinin 1. Maddesinin Tekriri Müzakeresi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Bakan, 1 Kasım öncesinde İŞKUR aracılığıyla "Toplum Yararına Çalışma Projesi" adı altında binlerce işçi alındı. Şimdi bunların bir kısmı işten çıkarıldı, bir kısmı da önümüzdeki aylarda işten çıkarılacak. Orada işe alınan insanlar, biliyorsunuz, asgari ücretle çalışıyorlar. Evlerine ekmek götürmekte zorlanacaklar bu kış gününde. Bunların devam etmesi yönünde bir çalışmanız var mı? Eğer yoksa bu konuda çalışma yapılmasını talep ediyoruz çünkü işçiler özellikle kış aylarında aç kalacaklar. Bunu talep ediyorlar sizden.

Bir de Malatya, bölgenin en büyük şehirlerinden birisidir. Geçtiğimiz yıllarda çevre illere, bizim yarı nüfusumuza sahip illere bizim 2 katımız, 3 katımız çalışan verilirken bize daha az verildi, Malatya'ya. Bu konuda yeni bir çalışmanız var mı? Malatya'ya yapılan bu haksızlığı gidermeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.