Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifinin 1. Maddesinin Tekriri Müzakeresi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:34
Tarih:28/01/2016


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifinin 1. Maddesinin Tekriri Müzakeresi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın birinci bölümünün 1'inci maddesinde geçen hafta hatırlarsanız yine ben konuşmuştum ve demiştim ki: Bu genç girişimci sermayesinin ve genç girişimci desteğiyle ilgili, vergi istisnasıyla ilgili kamuoyunda yanlış bir bilgilenme var. Çünkü iktidar partisi milletvekillerinin kamuoyunda vergi istisnasının üç yıl ve tamamı için olduğunu ifade ettiğini, yetmedi bir de orta vadeli programda yine aynı cümlenin geçtiğini ifade etmiştim ve kamuoyu yanlış bilgilenmişti.

Oysa tasarının ilgili maddesine baktığımızda, 12.600 liraya kadar kazancın istisnası vardı, o da 1.800 liraya tekabül eden bir miktardı.

Yine, şunları söyledim, dedim ki: Türkiye'de işsizlik 12,7. Yine, genç işsizlik oranı yüzde 20, üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı ise yüzde 30'a vardı ve Türkiye istihdam yaratmada 34 ülke içerisinde sondan 2'nci geliyor, en kötü 2'nci ülke.

Ve yine demiştim ki: Eğer nitelikli üretim ve nitelikli ihracat yapmak istiyorsak, katma değeri yüksek sektörler istiyorsak, özellikle risk sermayesini devreye sokmak istiyorsak girişimcilere destek olmalıyız, yeni fikirlere destek olmalıyız.

Ve yine ifade etmiştim ki: Birileri kamuda çalışacak, birileri kırsalda çalışacak, birileri fabrikalarda ama birileri de iş kuracak, istihdam yaratacak.

Ve yine demiştim ki: Eğer biz bu istihdam olanağını sağlamazsak ve genç girişimcilere yeterli miktarda desteği vermezsek, onlar elini taşın altına koyamazlar, bu riske giremezler.

Hatırlarsanız rakamları, kapanan şirketlerin sayısını daha önceki konuşmalarımızda da ortaya koymuştuk. Ve ne oldu? Yine söylediğimiz noktaya gelindi.

Ben buradaki konuşmamdan sonra bir basın açıklaması yaptım ve dedim ki: Vatandaşın gerçekleri bilmeye hakkı var. Kamuoyunda böyle yansıtılan madde aslında 12.600 liraya kadardır ve sadece 1.800 lirayı içermektedir.

Ve dün gece gelen değişiklik önergesiyle -işte şu anda bunu konuşuyoruz- 75 bin liraya çıktı.

Biz, tabii ki üç yıl vergi istisnasından bahsetmiştik, yani daha fazlasından, ama buna da memnunuz; iyi ki dile getirdik, iyi ki ifade ettik ve genç girişimciler bu sayede en azından riske giriyorlar ve 75 bin liraya kadar kazançtan vergi istisnasına tabi olma hakkını aldılar. İyi ki bunu ifade ettik. İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürekli proje üretiyoruz, vatandaşın penceresinden bakıyoruz. Sizler iktidar partisi olarak "Olmaz, nasıl yapacaksınız? Kaynak nerede?" diyorsunuz ama sonra dönüp dolaşıp bizim söylediğimiz noktaya geliyorsunuz. Hatırlatmak istiyorum sizlere: İşveren desteği konusu vardı gündemde, birkaç hafta önce, asgari ücretle ilgili. Ve gecenin bir saatinde burada 1.300 lira asgari ücrete kadar iş gören çalıştıran işletmelere 115 lira diye geçerken bu madde, ertesi gün değişti, yine gecenin bir saatinde, 2.550 lira ücrete kadar işçi çalıştıran yerlerde 100 liralık istisnaya geldi. İşte demek ki aklın yolu bir. Tartıştıkça, konuştukça, bazı gerçekleri ortaya koydukça doğruyu bulabiliyoruz. Biz buna memnunuz. Sorunları gören biziz, projeyi üreten biziz, yapmak isteyen biziz...

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Bir iktidara gelemediniz!

LALE KARABIYIK (Devamla) - O da olacak o da olacak.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Biz görmeyiz, siz de göremezsiniz.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Göreceğiz. Lütfen dinleyiniz.

Ne oluyor sonra? Hep bizim dediğimiz noktaya geliyorsunuz. Dönüp dolaşıp "olmaz" dedikten sonra bizim dediğimiz noktaya geliyorsunuz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor çünkü biz doğruyu bir defada buluyoruz. Doğruyu bir defada buluyoruz, dolanarak dolanarak bulmuyoruz. Bunun için de mutluyuz. Asgari ücrette de, bu konuda da bütün projelerde gerçekten vatandaşın penceresinden bakarak biz çözüm üretiyoruz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)