Konu:Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifinin 1. Maddesinin Tekriri Müzakeresi Münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:34
Tarih:28/01/2016


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifinin 1. Maddesinin Tekriri Müzakeresi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ CHP GRUBU ADINA VELİ AĞBABA (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, AKP milletvekillerini de selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bu kanun, âdeta CHP'nin yıllardır size söyleyip yaptıramadıklarımızla ve 7 Haziran seçimlerinde seçim beyannamemizde yer alan, kampanya boyunca sizlerin, burada bulunanların, Sayın Başbakanın, hatta Sayın Cumhurbaşkanının "Yapamazlar, edemezler, kaynak yok, kaynağı nerede bulacak?" deyip de tam 7 Haziran akşamı vatandaştan tokadı yiyip iktidardan düşüp...

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Siz ne oldunuz, siz?

VELİ AĞBABA (Devamla) - ...bizim seçim bildirgemizi tek tek, sayfa sayfa, satır satır kopyalayıp taklit ettiğiniz taahhütlerimiz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - CHP iktidar mı oldu?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, değerli AKP milletvekilleri, CHP varsa herkes için var, CHP varsa sizin için de var. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bakın, ne yaptık? Ey değerli arkadaşlar, bozulmayın, kızmayın. Bakın, biz aslında şikâyet edebiliriz, deriz ki: "AKP'liler bizim seçim beyannamemizi kopyalamış." diyebiliriz. Ama biz bununla gurur duyuyoruz.

Bakın, buradan bir çağrı yapayım, bir şeyi söylemek istiyorum.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Niye aynı oyu alamıyorsunuz?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Ey AKP'liler, ey emekliler, ey uzman çavuşlar, ey kadınlar, ey asgari ücretle geçinen insanlar; bunları CHP yaptı. Bunlar CHP'nin seçim beyannamesinden alınarak yapıldı.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Niye size oy vermiyorlar? Oy niye alamıyorsunuz, oy?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Düşünün ki, bir siyasi parti düşünün ki, muhalefetteyken neler yapıyor. İktidarda olsak neler yaparız siz hayal edin değerli arkadaşlar. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Bu millet 7 Haziranda, 1 Kasımda oy attı aslanlar gibi.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Hiç gocunmayın, hiç gocunmayın.

Bakın, yahu siz demediniz mi, yahu siz demediniz mi...

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Millet inanmıyor, millet size inanmıyor. CHP'nin söylediğine inanmıyor, aradaki fark bu.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Oy niye alamıyorsunuz, oy!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, bu Başkanın kravatı sarı, kravatı sarı. Sarı sendikacı, dur, dur! Sarı sendikacı dur, sen dur! (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Sayın Vekil, kravata takılma.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Müsaade edin, ya müsaade edin ki söyleyeyim. Sayın Başkan, ben öyle laftan hiç etkilenmem, rahat olun.

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - 1 Kasımda ne oldu 1 Kasımda! Millet size inanmadı.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yahu CHP "Asgari ücreti 1.500 lira yapacağız." dediği zaman ne dediniz? Akşam Maliye Bakanı, sabah Başbakan, öğleden sonra Cumhurbaşkanı "Kaynak nerede?" dediniz. Kaynak neredeymiş? Kaynak neredeymiş?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Notere gittiniz, inanmadı millet.

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Millet size inanmadı.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Kaynak... Bakın ne yaptı CHP? CHP dünya tarihinde bir muhalefet partisi olarak...

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Milleti inandır önce milleti! Ya, bizi inandırma, git milleti inandır, milleti!

VELİ AĞBABA (Devamla) - CHP, Cumhuriyet Halk Partisi dünya tarihinde muhalefet partisi olarak iktidara her şeyi yaptırdı, söylediğimiz her şeyi yaptırdık size. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Oy niye alamıyorsunuz? Oy niye vermiyorlar size, oy?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - CHP söyler, AK PARTİ yapar!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Sayemizde... Tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum, eğer asgari ücret 1.300 lira olmuşsa bu grubun sayesinde. Emekliler 100 lira alıyorsa bu grubun sayesinde. Polisi, uzman çavuşu, kadını, genci eğer para alıyorsa kusura bakmayın size alkış yok, alkış o gruba, CHP Grubuna. Ben de CHP Grubunu alkışlıyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Masal anlatıyorsun!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Gocunmayın, gocunmayın değerli arkadaşlar, bunların hepsini biz yaptık.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Sayın Vekil, Özgür Bey'in kravatı sarı.

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - 1 Kasımda ne oldu 1 Kasımda!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Öyle sarı kravat yaparak, sarı sendikacılık yaparak olmaz.

Bir de Sayın Başkan iki dönem grup başkan vekilliği yaptığı için bazen kendini grup başkan vekili olarak hissediyor, beni uyarıyor. Örneğin, idare amirlerinin laf atmayacağını, idare amirlerinin Mecliste sükûneti sağlayacağını Sayın Meclis Başkan Vekili uyarmıyor, değil mi?

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Katkıda bulunuyor, katkıda bulunuyor size!

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Sen de sataşıyorsun canım "sarı kravat" diye. Sataşma sen de, sataşma "sarı kravatlı" diye sen de!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Gökcen Hanım, rahat olun.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Laf atmıyoruz, laf atmıyoruz. CHP söyler, AK PARTİ yapar.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bu laflarınızdan var ya, biz memnunuz, biz memnunuz. Ne yaptık, ne yaptık?

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - 1 Kasımda kaç oy aldınız?

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Yüzde 25 oy aldınız.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Onu da yapacağız. Öyle emekliye 100 lira olmaz, emekliye 2 maaş ikramiye vereceğiz, verdireceğiz, bunu da biz yapacağız.

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Ha, olur, olur!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Ne zaman?

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Elli yıl sonra!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Yok, size bu dönem yaptıracağız. Göreceksiniz, yaptıracağız!

Ne yaptık, ne oldu? Mazotu kaç lira yapacağız?

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Ne zaman, ne zaman?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Şimdi yapacağız, bu dönem yapacağız. 1,70 lira yapacağız. Niye? CHP Grubu bunları size yaptırdı. Gocunmayın, üzülmeyin, üzülmeyin, çalışın sizin de olur! (CHP sıralarından alkışlar)

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Ne zaman yapacaksınız? Ne zaman yapacaksınız, ne zaman?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, şimdi, başka şeyler söyleyeceğim. Bundan daha çok alınacaksınız, kızacaksınız.

Bakın değerli arkadaşlar...

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Biz sana alıştık, alıştık, alıştık sana biz.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - 1 Kasıma gel, 1 Kasıma!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, CHP Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak övünerek söylemek isterim ki grubum adına, kendi adıma övünerek söylemek isterim ki her zaman hukukun yanında yer aldık, her zaman hukuku savunduk, her zaman adaleti savunduk.

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Veli Bey, 1 Kasımda ne oldu, onu söyle!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen...

VELİ AĞBABA (Devamla) - Siyasi görüşü, etnik kimliği, düşüncesi, rütbesi, cüzdanının kalınlığı ne olursa olsun herkes için hukuku savunduk. Burada da onu yapmaya çalışıyoruz.

Bakın, herkesin korktuğu, sindiği, şimdi bazılarının utandığı Balyoz davasına hiç kimse gidemezken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, özellikle CHP cezaevi komisyonu, Balyoz davasında mağdur edilmiş askerlerin sesi oldu, soluğu oldu. Yalnız bırakılmış, unutulmuş insanların sesi olduk, soluğu olduk. Ergenekon davasında hukuk yoluyla, özel yetkili mahkemeler yoluyla katledilen gazetecilerin, üniversite rektörlerinin hukukunu savunduk. Kimi zaman karaciğer kanseriyle mücadele eden Fatih Hilmioğlu'nun, kimi zaman sizin tarafınızdan koskoca Türk Silahlı Kuvvetlerinin Genelkurmay Başkanlığını yapmış ama terör örgütü lideri olarak sizin tarafınızdan mahkûm edilmiş İlker Başbuğ'a sahip olduk, hakkını, hukukunu savunduk.

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Millet sizi iktidar yapsaydı bir sefer de...

VELİ AĞBABA (Devamla) - Kimi zaman... Sayın Gökcen Hanım, sayın grup başkan vekili nereye kaçtı? Bu beyefendiye arada söz versin. Oradan konuşmak, laf atmak kolay. Gelirsin, bir sözün, lafın varsa burada konuşursun.

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Sana mı soracağız!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Kimi zaman Balyoz davasından müebbet hapis cezası yemiş Engin Alan'ın hukukunu savunduk, kimi zaman sadece genel başkanlarıyla telefon görüşmesi yaptığı için BDP'den milletvekili olan İbrahim Ayhan'ın hukukunu savunduk. Belki ömürlerinde bir araya gelemeyen Oda TV davasından yargılanan Barış Terkoğlu'nun, Barış Pehlivan'ın, Hanefi Avcı'nın hukukunu biz savunduk.

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Sonuç?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, yine, siz de arkadaşlarınızın kurduğu, beraber, kol kola verdiği...

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Millet ne yaptı millet?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bir şey söyleyeceğim yine kızacaksınız, söylemiyorum. İntihar ettirdiğiniz Ali Tatar'ın hakkını CHP savundu.

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Sonuç?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Yine, haksızca ceza yediğine inandığımız, siyasi görüşüne katılmadığımız...

NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Milleti savunun milleti.

VELİ AĞBABA (Devamla) - ...28 Şubat davasından yatan Malatya davasındaki insanların ilk kez hakkını, hukukunu siyasi görüşümüz ayrı olmasına rağmen biz savunduk. Bakın, hiç ayrım yapmadık. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) On dört yıldan beri tek başına hücrede yatan ama siyasi görüşünü tasvip etmediğimiz, asla birlikte olmayacağımız Salih Mirzabeyoğlu'nun da yaşamış olduğu dramı bu kürsüden bizler savunduk.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Merve Kavakçı bu kürsüdeyken hukuk yoktu değil mi!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bakın, belki tarihimizin görmüş olduğu en kepaze dava askerî casusluk davasındaki yaşanan hayâsızlığı, ahlaksızlığı ilk kez biz ortaya çıkardık.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Önce ikna odalarını kurdunuz, Salihleri hapse attınız, sonra avukatlığını mı yapıyorsunuz?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Zorunuza gidebilir. Çünkü bu davalarda, bu Balyoz'da, Ergenekon'da, KCK'da, Oda TV'de yapılan bütün hukuksuzluğa siz de ortaktınız değerli arkadaşlar.

Bakın, size bir şey anlatacağım. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde MİT tırlarından yargılanan insanları ziyarete gittik. Biz bu dönemin kapandığını sanıyorduk. MİT tırlarına arama emri veren savcı tutuklu, gazeteci tutuklu, asker tutuklu. Bir şey daha söyleyeyim, o MİT tırlarını koklayan köpek Vahim de sürgün edilmiş. Vahim sürgün edilmiş, Vahim.

Şimdi sözlerimi tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın, dün, Malatya'da bir operasyon yapıldı. Malatya'da ismi herkes tarafından bilinen 11 tane saygın iş adamına bir terör örgütüne üye olmak iddiasıyla bir operasyon yapıldı, şimdi gözaltındalar.

Değerli arkadaşlar, bu insanlar, bu 11 tane insan geçmişte dernek başkanlarıydı. Bir şey söyleyeyim: Eğer bunlar teröristse, teröre yataklık yapmışsa AKP milletvekillerini buradan ihbar ediyorum çünkü o AKP milletvekillerinin onlardan randevu almak için, onlarla aynı sofraya oturmak için neler yaptıklarına ben şahidim. Bugün sadece birilerine yakın diye bazı iş adamları yargılanıyorsa bu işin sonu tehlikeli değerli arkadaşlar. Kim suçluysa yargılansın ama birileri filan cemaate, filan insana yakın diye tutuklanıp haksızlık yapılıyorsa bunu da bizim kabul etmemiz mümkün değildir.

Tekrar söylüyorum: Geçmişte o derneğe, o iş adamı örgütünden randevu almak için onların eteğine yapışanları buradan ihbar ediyorum. Eğer bir suç varsa bu suça AKP Malatya milletvekilleri de ortaktır, onları da buradan ihbar ediyorum çünkü bugün gözaltına alınan, terörle yargılanan insanların en yakın arkadaşları AKP milletvekilleriydi. Benim selam mesafem yoktu ama onların hukukunu savunmak benim görevim diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)