Konu:Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın Ak Parti Grup Önerisi Üzerinde Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:1
Birleşim:34
Tarih:28/01/2016


Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ORHAN MİROĞLU (Mardin) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; MHP Grubu adına konuşan değerli konuşmacımız, demin Joe Biden'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Halk Partisinden 2 milletvekili, HDP'den 3 milletvekili ve AK PARTİ'den 2 milletvekili arkadaşımız -ben ve Sayın Ensarioğlu- Biden'la bir görüşme yaptık. Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisinden Sayın Oktay Vural da bu görüşmeye davet edilmişti ama Milliyetçi Hareket Partisi kendisine ait gerekçelerle bu görüşmeye katılmayı uygun bulmadı.

Demin sayın konuşmacı, burada bu görüşme üzerine fikir beyan ederken "Mafya usulü bir görüşme yapıldı." gibi bir şey kullandı. Bu bir üslup sorunu. Yani bu üslup burada, Mecliste kabul görecek bir üslup değil. Bunu reddetmek lazım ve ben de bunu reddetmek için söz aldım.

Bunun dışında, Sayın Oktay Vural burada yok ama Sayın Oktay Vural, bu görüşmeden sonra medyaya yaptığı açıklamada "Düşük profilli bir görüşme olduğu için katılmadığını ifade etti. Tabii başka gerekçeleri de vardı ama o gerekçeler beni ilgilendirmiyor, MHP'ye ait gerekçeler. Fakat düşük profilli katılım söz konusu değildi. Milletvekillerinin profili hiç de düşük profil değildir. Milletvekilleri, milletin temsilcisidirler ve bu görüşmeyi kabul eden arkadaşlarımız Biden'la görüşmüşlerdir.

Zaten şunu da bu vesileyle ifade etmek isterim. Yani Türkiye'de aslında temel bir sorunumuz var. O da bu güzel ülkenin dünyaya çok iyi tanıtılamamış olması. Biz, Biden'la karşımızda bir sömürge valisi var, biz de o sömürge halkın bireyleri gibi falan konuşmadık. Orada söz alan arkadaşlarımızın hepsi de bu ülkeyle ilgili görüşlerini ifade ettiler ve Biden'dan çok daha fazla konuştular.

Biz, Amerikan ve Türk ilişkilerini sömürge-sömürgeci ilişkisi olarak da görmüyoruz, eşit, müttefik ve stratejik çıkarları yer yer çatışan ama bu stratejik çıkarları da yer yer örtüşen iki ülke gibi görüyoruz.

Değerli konuşmacı "mafya" kelimesini keşke kullanmasaydı.

Çok teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)