Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:33
Tarih:27/01/2016


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gece yarısına yaklaşan bu vakitte sizlerin huzurunda Türk milletine hitap etmekten ayrı bir sorumluluk duygusu içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum.

Öncelikle, "Türkmen Dağı Çanakkale'dir." diyerek Türkmen Dağı mücadelesinde ön savunma gücü olarak gören ama gereğini yapma noktasında yer yer çelişkilere düşen siyasal iradenin Türkmen Dağı'ndaki gelişmeleri çok yakın takip etmesini arzu ediyoruz ve sadece gösteri için dantelli kefen giyerek şov yapanlardan değil, 2 tane balasını evde bırakıp Türkmen balasının yanında olmayı tercih eden, yüreği kocaman, İbrahim şuurlu İbrahim Küçük ağabeyimizin şehadetini, rahmetini, Cenab-ı Allah'a bir şekliyle kanatlanıp gidişini, bugünkü Fatih Camisi'ndeki merasimde olamamanın hüznünü, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak hissediyor, onun acısını yüreğimizde hissettiğimizi ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün ve bundan önceki günlerde ve bundan sonraki günlerde de tartışmaları yaparken siyasal parti gruplarının, ülke menfaatine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mehabetine uygun olan görüşleri ifade etmenin ötesinde siyasal müktesebatı, ideolojik arka planı ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin geleceğini tehdit edebilecek tutum ve davranışlar içerisine girdiğini, girebilmekte olduğunu görüyoruz.

Burada birtakım pozitif değerler setleri üzerinden, "insan hakları", "çocuklar", "kadınlar", "yaralılar" gibi kavramlarla akamete uğratılmak istenen terörle mücadelenin, ciddi anlamda, uluslararası kamuoyuna Türkiye Büyük Millet Meclisinden seslenildiği konusunda dikkatlerinizi çekmek istiyoruz ve aynı zamanda, bir şekliyle siyasal propagandanın parçası olarak düşünülen açlık grevlerinin, 2012 Kasımında cezaevindeki açlık grevlerini önlemek için bebek katili Öcalan'ı nasıl devreye koymak için bu stratejinin kurulduğunu da yeniden hatırlatmak istiyoruz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Bravo!

RUHİ ERSOY (Devamla) - Bugünlerde başlatılan açlık grevlerinin bir adım sonra nerelere doğru gidebileceği, ona karşı kimlerin müdahale etmesi için çağrılar yapılabileceğini hesaba katmak lazım.

İkinci husus, terörle mücadelede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru ve evrensel hukuku referans gösterenler, AİHM müracaatları sırası içerisinde kimlerin hangi niyetle takip edildiklerini ve AİHM'in bu konuda objektif mi yoksa birtakım siyasal gerçeklerle mi, gerekçelerle mi hareket ettiğini dikkate almasını ifade ediyoruz.

Bir tarafta devlet kendi hukukunu tanzim etmek için meşru hakkını kullanırken diğer tarafta devlete meydan okuyan terörist örgütlerin bir şekilde de kalkıp uluslararası hukukta, AİHM'de kendi haklarını aramaya kalkmaları bu manada manidar gelmektedir.

Öte yandan, memleketin bu noktaya gelişinde, acziyete düşüşünde "Biz bilmiyorduk bunları. Böyle olacağını bilseydik yapmazdık." iradesini gösterenler şunu bilmelidir ki, Sokrat der ki: "Devlet makamı kılıç kullanmasını öğrenilecek makam değil, öğrenmiş oldukları tecrübeyi bir şekliyle uyguladıkları makamdır." Devlet makamı tesadüflerle, bilmiyordum, olmadılarla yönetilecek makamlar değildir.

Siyasal iradeleri, siyasal iktidarı, bu tecrübeden hareketle bundan sonra terörle mücadeleyi akamete uğratmadan samimiyetle devam ettirilmesi konusunda sonuna kadar Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediğimizi ifade ediyor; Sur'da açılan gediklerin köklerinin, dehlizlerinin nereye kadar gittiğini neredeyse defineciler dahi bilirken oralara, sığınaklara yerleştirilen bitmeyen mühimmatların yerleştiriliş gün ve saatlerini takip etmesi gereken güç ve iradenin, bugün de bunu temizleyecek güç ve iradede olduğuna yürekten inanıyoruz.

Bu mücadele dün dağlardaydı, bugün şehirlerde. Eğer bu mücadele orada durdurulmazsa, Allah korusun, bu Meclisin varlığı tartışma hâlinde, bu Meclisin ve devletin geleceği tartışılır hâle gelecektir. Bu, bir millî seferberliktir, millî kaynaşmadır.

Teröristle vatandaşı birbirinden ayırt eden bu mücadeleden ders çıkararak mücadele verme kararlılığında olanların ve bugün güvenlik güçlerinin verdiği mücadelenin sonuna kadar yanındayız ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Hayırlı akşamlar. (MHP sıralarından alkışlar)