Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:1
Birleşim:30
Tarih:20/01/2016


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Değerli arkadaşlar, Darülacezenin bugün kuruluş yıl dönümü ve 20 Ocak 1895'te kurulmuş. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl köklü bir medeniyet üzerinde, kurumlarının da ne kadar köklü bir gelenek temsilinde olduğunu ifade eder. Dolayısıyla, sosyal devlet olmanın gereğinin ifadesi bu tür kurumların üzerinden "Yeni Türkiye, eski Türkiye.", "Biz yaptık, onlar yapmadı." ifadelerinin kullanılmasını uygun bulmadığımı ifade ediyorum.

İki, Sayın Bakana sorumdur: Osmaniye ili için kendilerine yazılı soru önergeleri verdik, özellikle "7 Haziran-1 Kasım arasında İŞKUR üzerinden istihdam edilen eleman sayısı kaç, ne kadar süreyle ve daha sonra kadro verecek misiniz?" dedik. Bana gelen yazılı cevapta "Sıfır, hiçbir eleman istihdam edilmedi." denildi ama ben biliyorum ki 5 bin kişi istihdam edildi. Bu aradaki çelişkiyi anlamakta zorluk çekiyorum.